Kursy i szkolenia z delegacji i podróży służbowych!

 • Dowiedz się jak rozliczać delegacje i podróże służbowe krajowe i zagraniczne
 • Weź udział w profesjonalnych szkoleniach, kursach i warsztatach
 • Zarejestruj się wypełniając nasz formularz zgłoszenia online!
szkolenia z podróży służbowych

Szkolenia delegacje i podróże służbowe: 13

 • już od 1 390 zł
1 390 zł
 • już od 325 zł
325 zł
 • już od 448 zł
448 zł
 • już od 490 zł
490 zł
 • już od 1 390 zł
1 390 zł
 • już od 1 190 zł
1 190 zł
 • już od 6 870 zł
6 870 zł
 • już od 990 zł
990 zł
 • już od 1 200 zł
1 200 zł
 • już od 540 zł
540 zł
 • już od 480 zł
480 zł
Artykuł

Rozliczanie podróży służbowych

Wysyłasz pracownika w delegację? Jeśli tak, na Tobie jako pracodawcy spoczywa pokrycie kosztów podróży służbowej. Na pozór może się to wydawać proste zadanie, jednak z tym zagadnieniem wiąże się wiele niuansów, o których należy pamiętać. Oto najważniejsze informacje na ten temat oraz kilka wskazówek, które pomogą Ci efektywnie poszerzyć wiedzę, aby nie popełnić błędu.

Czym są podróże służbowe?
Podróże służbowe to wszelkie wyjazdy realizowane przez pracownika na polecenie pracodawcy w celu wykonania określonych obowiązków służbowych. Nie należy ich jednak mylić z oddelegowaniem pracownika. To sytuacja, w której jest on wysyłany, najczęściej na dłuższy okres czasu, np. do innego oddziału firmy, gdzie tymczasowo wykonuje powierzone mu obowiązki. Wówczas, jak wskazuje prawo pracy, nie mają zastosowania przepisy i regulacje związane z rozliczaniem podróży służbowych.

Podróż służbowa polega zatem na wysłaniu pracownika poza siedzibę firmy w celu realizacji powierzonych przez pracodawcę zadań. W tę kategorię wpisują się np.:
 • wyjazdy pracowników na szkolenia i konferencje,
 • uczestnictwo w targach branżowych i innych eventach,
 • wyjazdy na spotkania biznesowe z klientami lub kontrahentami.
Podróże służbowe mogą mieć charakter krajowy lub zagraniczny, a każda z nich musi być rzetelnie rozliczona, zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Zasady rozliczania podróży służbowych – co przysługuje pracownikowi?
To, w jaki sposób zostanie rozliczona podróż służbowa, zależy od wielu czynników. Te najważniejsze to:
 • czas trwania delegacji,
 • odległość miejsca docelowego od siedziby firmy oraz to, czy delegacja ma charakter krajowy, czy zagraniczny,
 • środki transportu zastosowane w trakcie delegacji przez pracownika.
Należy jednak pamiętać, że obowiązkiem pracodawcy jest pokrycie kluczowych wydatków związanych z delegacją. Elementami, które przysługują pracownikowi, są:
 • diety,
 • pokrycie kosztów przejazdów do i z miejsca odbywania delegacji oraz komunikacji miejscowej,
 • pokrycie kosztów noclegów,
 • pokrycie innych niezbędnych i udokumentowanych wydatków.
Dieta na delegację
Prawo pracy wskazuje wyraźnie, że pracownikowi na każdy dzień delegacji przysługuje dieta na pokrycie wydatków na żywienie i pokrewne koszty. Jeśli delegacja ma charakter krajowy, jest to 30 zł netto na dobę. Warto jednak wiedzieć, że kwota ta przysługuje wyłącznie jeśli czas delegacji przekracza 12 godzin. Przy podróży służbowej trwającej między 8 a 12 godzin pracownik otrzymuje 50% diety, a poniżej 8 godzin dieta się nie należy.

Należy podkreślić, że wysokość diety w zagranicznej podróży służbowej musi być zgodna z kwotą, która obowiązuje w państwie, do którego został oddelegowany pracownik. Dokładne regulacje dotyczące tej kwestii zawiera Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2013 poz. 167).

Należy przy tym zastrzec, że jeżeli pracownik ma zapewnione całodzienne bezpłatne wyżywienie, przysługuje mu tylko 25% diety. Jest ona również zmniejszona jeżeli w ramach delegacji jest zapewniona część posiłków (np. bezpłatne śniadanie oznacza obniżenie diety o 15%, obiad oraz kolacja – o 30%).
Rozliczanie kosztów podróży
Przejazd do miejsca docelowego delegacji może się odbyć na różne sposoby – zarówno środkami komunikacji publicznej (np. pociągiem, autobusem czy samolotem), jak i samochodem prywatnym. O sposobie dotarcia na miejsce decyduje pracodawca. Może on np. zezwolić pracownikowi na dojazd samochodem prywatnym (pojazd nie musi należeć do niego). Warto jednak pamiętać, że szef nie może zażądać od pracownika wykorzystania własnego auta – w jego gestii jest zapewnienie środka transportu.

Jak wygląda rozliczenie przejazdów?
 • jeśli pracownik wykorzystał publiczny środek transportu, np. pociąg czy samolot, koszty powinny zostać udokumentowane biletem przejazdu i, jeśli to możliwe, fakturą – zwrot kosztów następuje do wysokości poniesionych wydatków,
 • jeśli pracownik podróżuje samochodem prywatnym (lub motorem), zwrot kosztów następuje zgodnie z ogólnie obowiązującym ryczałtem, tj: w kwocie 0,8358 zł za każdy przejechany kilometr dla pojazdów z silnikiem o pojemności powyżej 900 cm3 i w kwocie 0,5214 zł przy pojemności poniżej 900 cm3;
 • przejazdy na miejscu z wykorzystaniem komunikacji miejskiej są również ryczałtowane – pracownikowi na każdy dzień (przy delegacji krajowej) przysługuje 6 zł na korzystanie z autobusów, tramwajów czy metra. Pracodawca może także zadecydować o pokryciu wszystkich kosztów przejazdów lokalnych, na podstawie przedstawionych przez oddelegowanego pracownika biletów.
Koszty noclegów są również rozliczane na podstawie wystawionej faktury. Wysokość wydatku na pojedynczy nocleg nie może przekroczyć 600 zł.

Pozostają jeszcze kwestie związane z tym, jak uwzględnić wydatki związane z delegacją w rozliczeniach podatkowych i czy traktować je jako przychód pracownika. Aby zapoznać się z tymi zagadnieniami kompleksowo, warto wybrać dobre szkolenia z rozliczania podróży służbowej. Warsztaty z ekspertem pozwolą uzyskać najbardziej aktualne informacje na ten temat – zgodne z obowiązującymi regulacjami prawa pracy i kodeksu pracy.
Rozliczanie podróży służbowych