Szkolenie

Akademia rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw (108 h) ujęcie praktyczne kurs weekendowy

O szkoleniu

2014.04.12 - 2014.06.15 Warszawa (KZ 13008/2)

2014.04.12 - 2014.06.15 Gdańsk (KZ 13027)

2014.04.12 - 2014.06.15 Poznań (KZ 13026)

2014.04.26 - 2014.06.29 Wrocław (KZ 13028)

2014.04.26 - 2014.06.29 Katowice (KZ 13029)

W ramach proponowanego przez nas kursu słuchacze mają możliwość poznania i zrozumienia zasad rachunkowości od strony teorii i równoczesnego skonfrontowania tych zasad w ujęciu praktycznym oraz wykorzystać swoją wiedzę w pracy z programami komputerowymi, które mogą być używane do prowadzenia rachunkowości MSP. Będą mogli przekonać się, że terminologia i reguły tej dziedziny zostały zbudowane w sposób prosty, logiczny i konsekwentny. Ponieważ współczesny pracownik księgowości powinien posiadać wiedzę nie tylko z rachunkowości finansowej, kurs pozwala uczestnikom odnaleźć się również w podstawach prawa, podstawach podatków dochodowych i podatku VAT oraz analiz finansowych. Program obejmuje głównie zajęcia praktyczne, a materiały które otrzymują słuchacze zawierają szereg przykładów opartych na bieżących przepisach księgowo-podatkowych. Na większości zajęć uczestnicy pracują na programach komputerowych, rozwiązują wiele przykładów zaczerpniętych z aktualnych zdarzeń gospodarczych oraz uczą się praktycznych zasad sporządzenia sprawozdania finansowego oraz sporządzają takie sprawozdanie.
Kto powinien wziąć udział?
Kurs jest adresowany głównie do osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków, które chcą ją ugruntować i pogłębić, a także zdobyć praktyczne umiejętności, umożliwiające na swobodne poruszanie się w tych zagadnieniach, oraz wykorzystać tą wiedzę w trakcie obsługi programów wspomagających pracę w rachunkowości. Kurs jest adresowany także do osób, które miały dłuższą zawodową przerwę, co spowodowało dezaktualizację ich wiedzy praktycznej, a chcą aktywnie powrócić na rynek pracy. Na kurs mogą również uczęszczać pracownicy biur rachunkowych, osoby które planują podjąć pracę w sektorze MSP lub pracujące w działach finansowo-księgowych firm sektora MSP, oraz osoby które w przyszłości chcą usługowo prowadzić księgi rachunkowe.

Program szkolenia

1. Działalność gospodarcza - zagadnienia prawne i praktyczne.

2. Podstawowe pojęcia i zasady rachunkowości.

3. Podstawy ewidencji operacji gospodarczych.

4. Aktywa i pasywa przedsiębiorstwa.

5. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.

6. Ustawa o rachunkowości a MSRy.

7. Polityka rachunkowości.

8. Aktywa trwałe.

9. Aktywa obrotowe.

10. Kapitał własny.

11. Zobowiązania.

12. Podstawy podatku VAT.

13. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami.

14. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe.

15. Odroczony podatek dochodowy.

16. Umowy leasingowe.

17. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe.

18. Ubezpieczenia ZUS.

19. Podatek dochodowy od wynagrodzeń.

20. Przychody z działalności gospodarczej.

21. Koszty działalności gospodarczej.

22. Ustalanie wyniku finansowego.

23. Podatek dochodowy od osób prawnych.

24. Sprawozdanie finansowe jednostki.

25. Podstawy analizy finansowej.

26. Podstawy rachunkowości zarządczej.

27. Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w rachunkowości.

28. Praca z programem Płatnik ZUS.

29. Praca z programem Płace i Umowy Cywilnoprawne.

30. Praca z programem Środki Trwałe.

31. Praca z programem Ewidencja Przychodów Zryczałtowanych.

32. Praca z programem Rejestry VAT.

33. Praca z programem Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów.

34. Praca z programem Finansowo-Księgowym.

35. Zadania praktyczne do rozwiązania w domu.

Czas trwania

soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.45

Warszawa, Poznań, Gdańsk:
Sesja I, 12 – 13 kwietnia 2014 r.
Sesja II, 26 – 27 kwietnia 2014 r.
Sesja III, 10 – 11 maja 2014 r.
Sesja IV, 24 – 25 maja 2014 r.
Sesja V, 7 – 8 czerwca 2014 r.
Sesja VI, 14 – 15 czerwca 2014 r

Wrocław, Katowice:
Sesja I, 26 – 27 kwietnia 2014 r.
Sesja II, 10 – 11 maja 2014 r.
Sesja III, 24 – 25 maja 2014 r.
Sesja IV, 7 – 8 czerwca 2014 r.
Sesja V, 14 – 15 czerwca 2014 r.
Sesja VI, 28 – 29 czerwca 2014 r.

Prelegenci

Cytat
Zajęcia prowadzone będą przez wybitnych ekspertów specjalizujących się w problematyce rachunkowej i podatkowej – biegłych rewidentów, doradców podatkowych, prawników oraz przedstawicieli środowiska akademickiego. Wszystkie osoby są doświadczonymi wykładowcami, posiadającymi dużą wiedzę w zakresie omawianych zagadnień, jak również imponującą praktyką zawodową. Są autorami licznych publikacji z zakresu zagadnień rachunkowych i podatkowych.

Gdzie i kiedy

Warszawa 12 kwietnia - 11 maja 2014
centrum w/w miast.

Warszawa

.

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 29 września - 9 grudnia 2012
Centrum Miasta lub siedziba Firmy

Warszawa

Domaniewska 39 a

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
(VAT zw.)
2 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!