Dyrektywa Omnibus, Towarowa i Cyfrowa w Polsce – istotne zmiany w polskim prawie konsumenckim od 2023 roku

O szkoleniu

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo, w jaki sposób przedsiębiorcy powinni wdrożyć przepisy Dyrektywy Omnibus oraz Dyrektywy Cyfrowej i Dyrektywy Towarowej, w tym m.in:

 • co oznaczają kluczowe pojęcia,
 • jak należy dostosować wzorce umowne i formularze dla konsumentów,
 • jakie zmiany nastąpiły w zasadach rozpatrywania reklamacji,
 • jakie są nowe zasady prezentowania cen promocyjnych,
 • jakie są nowe obowiązki informacyjne przedsiębiorców wobec konsumentów,
 • co zmienia się w prawie odstąpienia od umowy,
 • jak należy udostępniać i informować o opiniach konsumentów
 • jakie nowe obowiązki dotyczą platform internetowych.

Cel szkolenia:

Kompleksowe i praktyczne omówienie zmian, jakie weszły w życie z początkiem roku 2023, w ustawie o prawach konsumenta, ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz kodeksie cywilnym, w związku z zaimplementowaniem do polskiego prawa dyrektywy omnibus, dyrektywy towarowej i dyrektywy cyfrowej.

Dlaczego warto wziąć udział?
 • Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej zmieniających się regulacji prawnych,
 • Zwiększenie bezpieczeństwa firmy, jej kadry zarządzającej i pracowników,
 • Umożliwienie dostosowania się firmy do nowych wymagań prawnych, w strategicznych oraz codziennych działaniach biznesowych z udziałem konsumentów.
Kto powinien wziąć udział?

Przedstawiciele sektora sprzedaży, w tym e-commerce, kadra zarządzająca, kierownicy, prawnicy wewnętrzni.

Program szkolenia

 1. Kluczowe akty prawne i sankcje za ich nieprzestrzeganie.
 2. Najważniejsze pojęcia prawne:
  • treść cyfrowa a usługa cyfrowa,
  • towar, towar z elementami cyfrowymi,
  • środowisko cyfrowe, kompatybilność, funkcjonalność, interoperacyjność,
  • sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość.
 3. Ustawa o prawach konsumenta a ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – relacje i praktyczne różnice.
 4. Ustawa o prawach konsumenta a kodeks cywilny – relacje i praktyczne różnice po zmianach.
 5. Rozszerzone obowiązki informacyjne przedsiębiorcy.
 6. Zasady prezentowania obniżonych cen towarów i usług sprzedawanych online oraz stacjonarnie.
 7. Nowe zasady udostępniania i informowania o opiniach konsumentów.
 8. Platformy internetowe – nowe obowiązki, w tym zasady dotyczące plasowania ofert.
 9. Nowe zasady umów i reklamacji konsumenckich: towary oraz treści/usługi cyfrowe.
 10. Obowiązek zapewnienia zgodności towaru, treści cyfrowych i usług cyfrowych z umową.
 11. Zmieniona hierarchia żądań reklamacyjnych konsumenta.
 12. Terminy i koszty dot. reklamacji.
 13. Rękojmia a gwarancja po zmianach.
 14. Zasady dotyczące przedsiębiorców-konsumentów.
 15. Prawo odstąpienia od umowy i możliwe wyłączenia.
 16. Niedozwolone klauzule umowne.
 17. Sesja pytań i odpowiedzi

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Ekspert w dziedzinie prawa ochrony konkurencji, nieuczciwej konkurencji, compliance a także gospodarczych sporów sądowych, w tym spraw karno-gospodarczych.

Wieloletnie doświadczenie zdobył we współpracy z wiodącymi zagranicznymi i polskimi kancelariami prawnymi. Doradza podmiotom polskim i międzynarodowym z różnych sektorów, m.in. FMCG, farmaceutycznego, IT oraz mediów. 

Tworzy dla klientów skuteczne programy compliance oraz regularnie prowadzi szkolenia w tym zakresie. Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych (wyjaśniających i antymonopolowych) przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przed Komisją Europejską oraz w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Członek OIRP w Warszawie, członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Bierze udział w pracach legislacyjnych w zakresie polskiego prawa ochrony konkurencji.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!