Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/funkcjonowanie-organow-spolek-kapitalowych-powolanie-odpowiedzialnosc-wzajemne-relacje-48602-id71

Informacje o szkoleniu

 • FUNKCJONOWANIE ORGANÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH - POWOŁANIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WZAJEMNE RELACJE


  ID szkolenia: 48602
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Grand Hotel **** Stamary
  Tetmajera
  34-500 Zakopane
  Godziny zajęć (czas trwania):
  3 dni (20 godzin)

  Promocja cenowa! (*)
  • 5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (2043,00 zł netto + VAT)
  • 7 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób (2000,00 zł netto + VAT)
  * Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 25.01.2013 r.
 • Organizator szkolenia:

  Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Udział w szkoleniu uprawnia do otrzymania przez Radcę Prawnego 15 pkt. szkoleniowych. (zgodnie z Uchwałą KRRP Nr 30/B/VII/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. oraz Uchwałą z dnia 9 grudnia 2011r Nr 74/VIII/2011 w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych).

Cel szkolenia:
omówienie zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem spółek kapitałowych, ich organów - powoływania, zasad działania, , wzajemnych relacji
omówieniem procedur związanych z odpowiedzialnością Zarządu za prowadzenie spraw spółki, podejmowaniem zobowiązań w ramach posiadanych uprawnień określonych w dokumentach spółki oraz w KSH.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do zarządów spółek, prezesów, radców prawnych, członków rad nadzorczych i komisji rewizyjnej, osób odpowiedzialnych za obsługę prawna i organizacyjną organów spółek oraz zainteresowanych.

Program szkolenia:

I. ORGANY SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ
Zarząd
Rozpoczęcie i zakończenie mandatu członka zarządu
Sposoby nawiązania oraz ustania stosunku organizacyjnego
Prawa i obowiązki członka zarządu4. Prawa i obowiązki byłego członka zarządu
Możliwość działania organu o niepełnym składzie (gdy zmniejszy się liczba poniżej minimum; gdy liczba mieści się w wymaganym minimum)
Rada nadzorcza /komisja rewizyjna
Zasady działania rady nadzorczej/komisji rewizyjnej
Prawa i obowiązki rady nadzorczej /komisją rewizyjną i jej poszczególnych członków,
Kompetencje rady nadzorczej/komisji rewizyjnej do powadzenia spraw, reprezentacji, wpływ na podmioty reprezentujące. Relacje między zarządem a radą nadzorczą/komisja rewizyjną.
Delegowanie członków rady do zarządu i skutki takiej decyzji, status członka rady nadzorczej delegowanego czasowo do składu tego organu.
Rola regulaminów zarządu, rady nadzorczej/komisji rewizyjnej , regulaminu organizacyjnego itp.
Walne zgromadzenie/zgromadzenie wspólników
Kompetencje wz/zw
Zasady działania wz/zw
Wpływ walnego zgromadzenia na powołane organy spółki
Zaskarżanie uchwał zarządu," rady nadzorczej" i wz/zw

II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANÓW SPÓŁEK W ŚWIETLE PRZEPISÓW KSH
Odpowiedzialność wobec spółki Art. 293 i 483 KSH- Działanie / zaniechanie sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy/statutu- Wina- Staranność „zawodowa"/ „sumiennego kupca"
Domniemanie winy
Odpowiedzialność a brak winy.
Ważność umów zawieranych przez spółkę bez zgody wspólników/akcjonariuszy
Odpowiedzialność z tytułu przestrzegania :- Umowy/ statutu, uchwał wspólników / akcjonariuszy, - Obowiązek zapobiegania szkodzie - Art. 375 KSH - wiążące polecenia.
Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki, Art. 299 , Art.116 Ordynacji podatkowej
Odpowiedzialność za zobowiązania z okresu przed rejestracją- Art. 11 - 13 KSH - spółka w organizacji
Odpowiedzialność związana z : podziałem, przekształceniem, łączeniem spółek
Odpowiedzialność za wiarygodność sprawozdania w przypadku, gdy wszyscy członkowie zarządu odmówią złożenia podpisu (załączając uzasadnienie odmowy)
Powierzenie innej osobie odpowiedzialności za prowadzenie rachunkowości- forma
Absolutorium dla członków zarządu i rady nadzorczej- Brak absolutorium - skutki - Odpowiedzialność

III. PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTACJA W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO
Zakres prawa do prowadzenia spraw i reprezentowania spółki - czynności sądowe i pozasądowe
Sposób reprezentowania spółki przez zarząd jednoosobowy i wieloosobowy.
Zasady dotyczące prokury. Prokura samoistna, jednoosobowa, łączna
Uchwały zarządu w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności zarządu
Pełnomocnictwo udzielone przez członka zarządu innemu członkowi zarządu
Sposób reprezentacji spółki w kontaktach z członkiem zarządu.
Umowa/statut, regulaminy jako źródło regulacji ustanowionego zakresu reprezentacji i prowadzenia spraw spółki.

Informacje o prelegentach:

Radca prawny, właściciel Kancelarii prawnej, obsługującej spółki prawa handlowego, doradca Zarządów spółek kapitałowych w zakresie procedur prawnych i organizacyjnych, wykładowca na wielu szkoleniach dla praktyków i prawników wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2150 zł netto + 23% VAT

Cena zawiera:

zakwaterowanie w pokojach 2-os. do pok. 1-os. dopłata 360 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, saun i jacuzzy

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem.

Wydarzenie: FUNKCJONOWANIE ORGANÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH - POWOŁANIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WZAJEMNE RELACJE