Szkolenie

FUNKCJONOWANIE ORGANÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH - POWOŁANIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WZAJEMNE RELACJE

O szkoleniu

Udział w szkoleniu uprawnia do otrzymania przez Radcę Prawnego 15 pkt. szkoleniowych. (zgodnie z Uchwałą KRRP Nr 30/B/VII/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. oraz Uchwałą z dnia 9 grudnia 2011r Nr 74/VIII/2011 w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych).

Cel szkolenia:
omówienie zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem spółek kapitałowych, ich organów - powoływania, zasad działania, , wzajemnych relacji
omówieniem procedur związanych z odpowiedzialnością Zarządu za prowadzenie spraw spółki, podejmowaniem zobowiązań w ramach posiadanych uprawnień określonych w dokumentach spółki oraz w KSH.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do zarządów spółek, prezesów, radców prawnych, członków rad nadzorczych i komisji rewizyjnej, osób odpowiedzialnych za obsługę prawna i organizacyjną organów spółek oraz zainteresowanych.

Program szkolenia

I. ORGANY SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ
Zarząd
Rozpoczęcie i zakończenie mandatu członka zarządu
Sposoby nawiązania oraz ustania stosunku organizacyjnego
Prawa i obowiązki członka zarządu4. Prawa i obowiązki byłego członka zarządu
Możliwość działania organu o niepełnym składzie (gdy zmniejszy się liczba poniżej minimum; gdy liczba mieści się w wymaganym minimum)
Rada nadzorcza /komisja rewizyjna
Zasady działania rady nadzorczej/komisji rewizyjnej
Prawa i obowiązki rady nadzorczej /komisją rewizyjną i jej poszczególnych członków,
Kompetencje rady nadzorczej/komisji rewizyjnej do powadzenia spraw, reprezentacji, wpływ na podmioty reprezentujące. Relacje między zarządem a radą nadzorczą/komisja rewizyjną.
Delegowanie członków rady do zarządu i skutki takiej decyzji, status członka rady nadzorczej delegowanego czasowo do składu tego organu.
Rola regulaminów zarządu, rady nadzorczej/komisji rewizyjnej , regulaminu organizacyjnego itp.
Walne zgromadzenie/zgromadzenie wspólników
Kompetencje wz/zw
Zasady działania wz/zw
Wpływ walnego zgromadzenia na powołane organy spółki
Zaskarżanie uchwał zarządu," rady nadzorczej" i wz/zw

II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANÓW SPÓŁEK W ŚWIETLE PRZEPISÓW KSH
Odpowiedzialność wobec spółki Art. 293 i 483 KSH- Działanie / zaniechanie sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy/statutu- Wina- Staranność „zawodowa"/ „sumiennego kupca"
Domniemanie winy
Odpowiedzialność a brak winy.
Ważność umów zawieranych przez spółkę bez zgody wspólników/akcjonariuszy
Odpowiedzialność z tytułu przestrzegania :- Umowy/ statutu, uchwał wspólników / akcjonariuszy, - Obowiązek zapobiegania szkodzie - Art. 375 KSH - wiążące polecenia.
Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki, Art. 299 , Art.116 Ordynacji podatkowej
Odpowiedzialność za zobowiązania z okresu przed rejestracją- Art. 11 - 13 KSH - spółka w organizacji
Odpowiedzialność związana z : podziałem, przekształceniem, łączeniem spółek
Odpowiedzialność za wiarygodność sprawozdania w przypadku, gdy wszyscy członkowie zarządu odmówią złożenia podpisu (załączając uzasadnienie odmowy)
Powierzenie innej osobie odpowiedzialności za prowadzenie rachunkowości- forma
Absolutorium dla członków zarządu i rady nadzorczej- Brak absolutorium - skutki - Odpowiedzialność

III. PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTACJA W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO
Zakres prawa do prowadzenia spraw i reprezentowania spółki - czynności sądowe i pozasądowe
Sposób reprezentowania spółki przez zarząd jednoosobowy i wieloosobowy.
Zasady dotyczące prokury. Prokura samoistna, jednoosobowa, łączna
Uchwały zarządu w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności zarządu
Pełnomocnictwo udzielone przez członka zarządu innemu członkowi zarządu
Sposób reprezentacji spółki w kontaktach z członkiem zarządu.
Umowa/statut, regulaminy jako źródło regulacji ustanowionego zakresu reprezentacji i prowadzenia spraw spółki.

Czas trwania

3 dni (20 godzin)

Promocja cenowa! (*)
• 5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (2043,00 zł netto + VAT)
• 7 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób (2000,00 zł netto + VAT)
* Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 25.01.2013 r.

Prelegenci

Cytat
Radca prawny, właściciel Kancelarii prawnej, obsługującej spółki prawa handlowego, doradca Zarządów spółek kapitałowych w zakresie procedur prawnych i organizacyjnych, wykładowca na wielu szkoleniach dla praktyków i prawników wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

Gdzie i kiedy

Zakopane 25 - 27 lutego 2013
Grand Hotel **** Stamary

34-500 Zakopane

Tetmajera

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 25 - 27 lutego 2013
Grand Hotel **** Stamary

34-500 Zakopane

Kościuszki 19

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
zł netto + 23% VAT
2150 PLN
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie w pokojach 2-os. do pok. 1-os. dopłata 360 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, saun i jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!