Konsolidacja sprawozdań finansowych od podstaw według Ustawy o Rachunkowości kurs 4-dniowy

O szkoleniu

2014.03.03 - 2014.03.18 Warszawa

Warszawa:
Cz. I 2014.03.3-4
Cz. II 2014.03.17-18


Szkolenie adresowane jest do osób, które nie znają lub znają, ale w niewielkim zakresie zasady sporządzania sprawozdań finansowych grup kapitałowych. W trakcie szklenia omawiane będą krok po kroku procedury sporządzania sprawozdań skonsolidowanych z zastosowaniem różnych metod i z uwzględnieniem polskich przepisów. Wszystkie wyjaśniane zagadnienia będą poparte licznymi przykładami rozwiązywanymi wspólnie z uczestnikami. W trakcie czterodniowego szkolenia będzie można poznać nie tylko podstawy konsolidacji sprawozdań finansowych, ale również bardziej zaawansowane zagadnienia, takie jak podatek dochodowy w sprawozdaniu skonsolidowanym, zmiana procentowego udziału w jednostkach zależnych czy sprzedaż udziałów w jednostkach zależnych.
Kto powinien wziąć udział?
*

Program szkolenia

1. Podstawowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych grup kapitałowych:
a) definicja grupy kapitałowej oraz jednostek powiązanych,
b) zakres i charakterystyka skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
c) dobór jednostek objętych konsolidacją,
d) obligatoryjne wyłączenia z konsolidacji,
e) możliwości wyłączenia niektórych jednostek z konsolidacji,
f) tryb sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2. Metody i techniki konsolidacji sprawozdań finansowych – podstawowe założenia:
a) rodzaje metod konsolidacji,
b) wycena w wartościach godziwych aktywów netto jednostek podporządkowanych,
c) jednolita polityka rachunkowości w spółkach grupy kapitałowej,
d) zasady przeliczania danych jednostkowych sprawozdań finansowych podmiotów zagranicznych,
e) ogólne zasady konsolidacji metodą pełną i metodą proporcjonalną,
f) wycena metodą praw własności.

3. Konsolidacja metodą pełną:
a) wartość firmy i jej amortyzacja,
b) ujemna wartość firmy – jej ustalanie i rozliczanie,
c) wyłączenia konsolidacyjne dotyczące wzajemnych rozrachunków,
d) wyłączenia i korekty związane z transakcjami wewnątrzgrupowymi,
e) dywidendy wypłacane i otrzymywane przez jednostki grupy kapitałowej,
f) kapitał mniejszości, straty i zyski udziałowców mniejszościowych,
g) podwyższenie kapitału podstawowego jednostki zależnej.

4. Zastosowanie do konsolidacji metody proporcjonalnej:
a) zasady konsolidacji metodą proporcjonalną,
b) wyłączenia i korekty konsolidacyjne dotyczące rozrachunków i transakcji handlowych między jednostkami powiązanymi,
c) zastosowanie metody proporcjonalnej.

5. Wycena metodą praw własności:
a) ogólne zasady wyceny udziałów metodą praw własności,
b) wycena początkowa oraz wycena na koniec kolejnych okresów.

6. Konsolidacja sprawozdań finansowych a podatek dochodowy odroczony.

7. Rozliczenie nabycia udziałów w kilku transakcjach.

8. Sprzedaż udziałów w jednostkach zależnych.

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

Elżbieta Kida – doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania, m.in.: kursy rachunkowości od podstaw, kursy na samodzielnego księgowego, kursy na głównego księgowego, kursy z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg oraz kursy przygotowujące do egzaminów na biegłego rewidenta. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku od towarów i usług.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum miasta lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 1890 zł/os. + 23% VAT - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1790 zł/os. + 23% VAT
1 890
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!