Szkolenie

Międzynarodowe umowy handlowe - aspekty prawne, podatkowe i najnowsza praktyka

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnej wiedzy i przybliżenie najnowszej praktyki dotyczącej konstruowania i interpretowania międzynarodowych umów handlowych. W szczególności, w ramach szkolenia uczestnicy uzyskają informacje na temat aspektów prawnych, formalnych i podatkowych związanych z negocjowaniem, zawieraniem i wykonywaniem kontraktów międzynarodowych.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:
• Jakie jest otoczenie prawne regulujące zawieranie umów międzynarodowych?
• Jak w praktyce doprowadzić do zawarcia kontraktu międzynarodowego, jaki typ umowy wybrać i jaka jest rola poszczególnych elementów umownych?
• Jakie są kluczowe klauzule umów międzynarodowych, na jakich wzorcach i modelach umownych można w tym zakresie się oprzeć?
• W jaki sposób interpretuje się umowy międzynarodowe oraz jaki jest sposób zmiany i rozwiązania kontraktów?
• Jak zabezpieczać wykonalność umów i dochodzić roszczeń z ich tytułu?
• Na jakie kluczowe kwestie podatkowe i celne należy zwrócić uwagę?
Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę na temat prawidłowego i bezpiecznego stosowania przepisów oraz wzorców w tym zakresie. Będą wiedzieć jak dostosować podejmowane przez siebie działania do wymagań obrotu oraz jak ograniczyć ryzyka związane z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem umów, jednocześnie zabezpieczając dochodzenie swoich roszczeń.
Kto powinien wziąć udział?
-

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do problematyki umów międzynarodowych:
o Prawo w obrocie międzynarodowym,
o Źródła prawa w obrocie międzynarodowym,
o Prawo zwyczajowe, krajowe, unijne, międzynarodowe, konwencje, reguły i inne akty prawne właściwe dla umów międzynarodowych.
2. Prawo właściwe dla kontraktów międzynarodowych:
o Wybór prawa umownego,
o Wybór prawa a ochrona konsumentów,
o Prawo właściwe w przypadku braku wyboru,
o Forma czynności prawnych według prawa międzynarodowego,
o Zakres stosowania prawa właściwego.
3. Konstrukcja kontraktów międzynarodowych:
o Kluczowe elementy kontraktu międzynarodowego,
o Forma umowy,
o Typy kontraktów międzynarodowych,
o Ogólne warunki umowne,
o Elementy formalno-porządkowe,
o Elementy dotyczące obowiązków sprzedającego,
o Elementy dotyczące obowiązków kupującego,
o Akredytywa jako forma zapłaty, inkaso dokumentowe, rachunek escrow w obrocie międzynarodowym, gwarancja bankowa,
o Zgodność świadczenia z umową/ przejście ryzyka/ reguły Incoterms®,
o Pozostałe istotne klauzule umowne,
o Klauzule związane z wejście w życie umowy, dotyczące prawa, przystosowawcze, zabezpieczające.
4. Kluczowe kwestie z zakresu interpretacji kontraktów międzynarodowych:
o Ogólne zasady interpretacji,
o Interpretacja zachowań stron,
o Uwzględnienie międzynarodowego charakteru umów,
o Dążenie do jednolitego stosowania umów,
o Poszanowanie dobrej wiary w handlu międzynarodowym,
o Ogólne zasady prawa międzynarodowego.
5. Przykład praktyczny dotyczący opracowania umowy.
6. Zawieranie kontraktów międzynarodowych:
o Ocena zdolności do podejmowania czynności przez kontrahenta,
o Pełnomocnictwo i prokura w obrocie międzynarodowym,
o Weryfikacja kontrahenta,
o Sposób zawierania umowy,
o Zawieranie kontraktu w trybie ofertowym,
o Zawieranie kontraktu w drodze rokowań,
o Culpa in contrahendo.
7. Dochodzenie roszczeń z umów międzynarodowym:
o Przedawnienie w obrocie międzynarodowym,
o Wybór właściwego sądu,
o Arbitraż,
o Klauzula arbitrażowa,
o Postępowanie przed Sądem arbitrażowym,
o Dochodzenie roszczeń w ramach UE.
8. Aspekty podatkowe obrotu międzynarodowego:
o Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów,
o Eksport i import,
o Transakcje trójstronne i łańcuchowe,
o Obrót międzynarodowy a podatki dochodowe,
o Kluczowe aspekty umowne związane z opodatkowaniem i cłami,
o Odpowiedzialność za należne podatki i cła.
9. Pytania, dyskusja, konsultacje.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat
Z wykształcenia prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, doradca podatkowy, partner w kancelarii doradztwa podatkowego. Doświadczenie zdobywał w kancelariach prawnych, spółkach doradztwa podatkowego oraz podmiotach inwestycyjnych. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym dotyczącym projektów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych, jak również w obszarze optymalizacji podatkowej i cen transferowych. Jako jeden z nielicznych w Polsce posiada międzynarodowe tytuły Advanced Diploma in International Taxation. Uczestnik seminarium doktoranckiego z zakresu prawa podatkowego. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i komentarzy o tematyce prawnej i podatkowej.

Gdzie i kiedy

Warszawa 16 - 17 października 2014
Gold Floor Plaza

02-017 Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
zł netto
1190 PLN
Cena zawiera:
  • Wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://www.jgt.pl/szkolenia/umowy_miedzynarodowe_1402muw

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!