Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ocena-kondycji-finansowej-przedsiebiorstwa-26379-id374

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

WSKAŻEMY:

- Jak czytać, analizować i interpretować sprawozdania finansowe?
- Jakich informacji możemy żądać od partnerów przed rozpoczęciem współpracy?
- Jak skutecznie badać standing finansowy kontrahenta?
- Jak oceniać wiarygodność kontrahenta minimalizując ryzyko?
- Jak praktycznie interpretowaćwskaźniki finansowe z uwzględnieniem tendencji i konsekwencji na przyszłość?
- Jak właściwie zabezpieczać należności handlowe?

ODPOWIEMY NA PYTANIA:

- W jaki sposób przewidzieć czy naszemu przedsiębiorstwu grożą poważne kłopoty finansowe lub nawet bankructwo?
- W jaki sposób można stwierdzić czy bank będzie skłonny pożyczyć przedsiębiorstwu pieniądze?
- Jak na podstawie rachunku zysków i strat ocenić efekty działalności przedsiębiorstwa?
- Jak prawidłowo zanalizować przyszłe przedsięwzięcia inwestycyjne w sytuacji wysokiej niepewności ekonomicznej?

MOCNE STRONY SEMINARIUM WG UCZESTNIKÓW:

- ­Wykładowcy z doświadczeniem i dużą wiedzą praktyczną
- Dobre materiały szkoleniowe /pliki w excelu, praktyczne narzędzia analizy/
- ­Praktyczna strona seminarium – zajęcia oparte na ćwiczeniach, case'ach i zadaniach
- ­Angażowanie słuchaczy podczas zajęć, możliwość dyskusji i wymiany poglądów

Szkolenie skierowane jest do:

Wszystkich zainteresowanych tematem szkolenia

Program szkolenia:

PROGRAM

PIERWSZY DZIEŃ

1. ANALIZA STRATEGICZNA I FINANSOWA
2. TECHNIKI ANALIZY STRATEGICZNEJ
3. WPŁYW POZIOMU RYZYKA KAPITAŁODAWCY NA OCENĘ FIRMY
4. JAK PRAWIDŁOWO CZYTAĆ I WYCIĄGAĆ WŁAŚCIWE WNIOSKI ZE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO? – CASE STUDY
5. JAK OCENIAĆ WIARYGODNOŚĆ MINIMALIZUJĄC RYZYKO? KONTROLA FINANSOWA I NADZÓR WŁAŚCICIELSKI
6. JAK OCENIAĆ WYNIKI FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA Z PERSPEKTYWY WŁAŚCICIELI? WYKORZYSTANIE KONCEPCJI EVA W OCENIE EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
7. ZEWNĘTRZNE I WEWNETRZNE SPOSOBY OCENY KONTRAHENTÓW I KREDYTOBIORCÓW


DRUGI DZIEŃ

ANALIZA BIEŻĄCEJ SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA– WPŁYW NA PODEJMOWANE DECYZJE
1. BADANIE SYTUACJI FINANSOWEJ METODĄ WSKAŹNIKOWĄ
2. PRAKTYCZNA ANALIZA BILANSU
ĆWICZENIE: Analiza porównawcza bilansów kilku spółek z dynamicznym spadkiem aktywów
3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JAKO INFORMACJA O EFEKTACH DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
ĆWICZENIE: Analiza porównawcza rachunków wyników kilku spółek
4. ANALIZA PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (CASH FLOW)
ĆWICZENIE: Analiza porównawcza rachunków przepływów pieniężnych kilku spółek
ĆWICZENIE: Interpretacja wskaźników rentowności w sytuacji gwałtownego spadku popytu
5. PRAKTYCZNE METODY OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO – FINANSOWEJ
ĆWICZENIE: Wpływ dekoniunktury na dobór metod oceny sytuacji przedsiębiorstwa
6. DECYZJE MENEDŻERSKIE A WSKAŹNIKI FINANSOWE - WPŁYW NA KONDYCJĘ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA
7. OCENA PRZYSZŁYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH W SYTUACJI WYSOKIEJ NIEPEWNOŚCI PARAMERÓW EKONOMICZNYCH

Informacje o prelegentach:

SEMINARIUM POPROWADZĄ:

­DR BARTŁOMIEJ CEGŁOWSKI
Pracownik Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, w której prowadzi zajęcia na studiach magisterskich, podyplomowych i typu MBA z zakresu finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej, controllingu, finansowania działalności gospodarczej, matematyki finansowej oraz zastosowania arkusza kalkulacyjnego w finansach. Autor licznych biznesplanów, wycen przedsiębiorstw oraz projektów doradczych.

DR PAWEŁ MIELCARZ
Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ekspert w zakresie analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, planowania finansowego i analizy finansowej. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu zarządzania finansami, oceny projektów inwestycyjnych i wyceny przedsiębiorstw. Współautor i konsultant licznych studiów wykonalności, które następnie otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych i EOG.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1480 zł

Cena zawiera:

Cena zawiera: Zajęcia dydaktyczne,komplet materiałów szkoleniowych i pomocniczych,obiady oraz poczęstunki podczas szkolenia,zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,konsultacje poszkoleniowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Opłata za szkolenie

Wydarzenie: Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa