Szkolenie

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa

O szkoleniu

WSKAŻEMY:

- Jak czytać, analizować i interpretować sprawozdania finansowe?
- Jakich informacji możemy żądać od partnerów przed rozpoczęciem współpracy?
- Jak skutecznie badać standing finansowy kontrahenta?
- Jak oceniać wiarygodność kontrahenta minimalizując ryzyko?
- Jak praktycznie interpretowaćwskaźniki finansowe z uwzględnieniem tendencji i konsekwencji na przyszłość?
- Jak właściwie zabezpieczać należności handlowe?

ODPOWIEMY NA PYTANIA:

- W jaki sposób przewidzieć czy naszemu przedsiębiorstwu grożą poważne kłopoty finansowe lub nawet bankructwo?
- W jaki sposób można stwierdzić czy bank będzie skłonny pożyczyć przedsiębiorstwu pieniądze?
- Jak na podstawie rachunku zysków i strat ocenić efekty działalności przedsiębiorstwa?
- Jak prawidłowo zanalizować przyszłe przedsięwzięcia inwestycyjne w sytuacji wysokiej niepewności ekonomicznej?

MOCNE STRONY SEMINARIUM WG UCZESTNIKÓW:

- ­Wykładowcy z doświadczeniem i dużą wiedzą praktyczną
- Dobre materiały szkoleniowe /pliki w excelu, praktyczne narzędzia analizy/
- ­Praktyczna strona seminarium – zajęcia oparte na ćwiczeniach, case'ach i zadaniach
- ­Angażowanie słuchaczy podczas zajęć, możliwość dyskusji i wymiany poglądów
Kto powinien wziąć udział?
Wszystkich zainteresowanych tematem szkolenia

Program szkolenia

PROGRAM

PIERWSZY DZIEŃ

1. ANALIZA STRATEGICZNA I FINANSOWA
2. TECHNIKI ANALIZY STRATEGICZNEJ
3. WPŁYW POZIOMU RYZYKA KAPITAŁODAWCY NA OCENĘ FIRMY
4. JAK PRAWIDŁOWO CZYTAĆ I WYCIĄGAĆ WŁAŚCIWE WNIOSKI ZE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO? – CASE STUDY
5. JAK OCENIAĆ WIARYGODNOŚĆ MINIMALIZUJĄC RYZYKO? KONTROLA FINANSOWA I NADZÓR WŁAŚCICIELSKI
6. JAK OCENIAĆ WYNIKI FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA Z PERSPEKTYWY WŁAŚCICIELI? WYKORZYSTANIE KONCEPCJI EVA W OCENIE EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
7. ZEWNĘTRZNE I WEWNETRZNE SPOSOBY OCENY KONTRAHENTÓW I KREDYTOBIORCÓW


DRUGI DZIEŃ

ANALIZA BIEŻĄCEJ SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA– WPŁYW NA PODEJMOWANE DECYZJE
1. BADANIE SYTUACJI FINANSOWEJ METODĄ WSKAŹNIKOWĄ
2. PRAKTYCZNA ANALIZA BILANSU
ĆWICZENIE: Analiza porównawcza bilansów kilku spółek z dynamicznym spadkiem aktywów
3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JAKO INFORMACJA O EFEKTACH DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
ĆWICZENIE: Analiza porównawcza rachunków wyników kilku spółek
4. ANALIZA PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (CASH FLOW)
ĆWICZENIE: Analiza porównawcza rachunków przepływów pieniężnych kilku spółek
ĆWICZENIE: Interpretacja wskaźników rentowności w sytuacji gwałtownego spadku popytu
5. PRAKTYCZNE METODY OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO – FINANSOWEJ
ĆWICZENIE: Wpływ dekoniunktury na dobór metod oceny sytuacji przedsiębiorstwa
6. DECYZJE MENEDŻERSKIE A WSKAŹNIKI FINANSOWE - WPŁYW NA KONDYCJĘ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA
7. OCENA PRZYSZŁYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH W SYTUACJI WYSOKIEJ NIEPEWNOŚCI PARAMERÓW EKONOMICZNYCH

Czas trwania

2 dni(16 godzin)

Prelegenci

Cytat
SEMINARIUM POPROWADZĄ:

­DR BARTŁOMIEJ CEGŁOWSKI
Pracownik Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, w której prowadzi zajęcia na studiach magisterskich, podyplomowych i typu MBA z zakresu finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej, controllingu, finansowania działalności gospodarczej, matematyki finansowej oraz zastosowania arkusza kalkulacyjnego w finansach. Autor licznych biznesplanów, wycen przedsiębiorstw oraz projektów doradczych.

DR PAWEŁ MIELCARZ
Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ekspert w zakresie analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, planowania finansowego i analizy finansowej. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu zarządzania finansami, oceny projektów inwestycyjnych i wyceny przedsiębiorstw. Współautor i konsultant licznych studiów wykonalności, które następnie otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych i EOG.

Gdzie i kiedy

Warszawa 19 - 20 kwietnia 2012
Oxford Tower

00-613 Warszawa

Chałubińskiego

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 25 - 26 listopada 2010
oxford tower

Warszawa

Chałubińskiego 8

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 19 - 20 kwietnia 2010
Hotel Parkowa KPRM

Warszawa

Belwederska 46/50

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 10 - 11 września 2009
Oxford Tower

00-613 Warszawa

ul. Chałubińskiego 8

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 2 - 3 lipca 2009
Hotel Parkowa KPRM

Warszawa

ul. Belwederska 46/50

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 23 - 24 kwietnia 2009
Hotel Parkowa KPRM

Warszawa

ul. Belwederska 46/50

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
1480 PLN
Cena zawiera:
  • Cena zawiera: Zajęcia dydaktyczne,komplet materiałów szkoleniowych i pomocniczych,obiady oraz poczęstunki podczas szkolenia,zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,konsultacje poszkoleniowe.
Weź udział

Organizator

Eurofinance Training Sp. z o.o.
00-029 Warszawa
Nowy Świat 27
woj. mazowieckie
Grupa Eurofinance została stworzona w odpowiedzi na zapotrzebowanie polskiego rynku finansowego, a następnie rozszerzyła swoją doradczą działalność na rynek usług, handlu oraz główne sektory produkcji przemysłowej. Oferujemy kompleksową obsługę w zak...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Opłata za szkolenie

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Eurofinance Training Sp. z o.o.
00-029 Warszawa Nowy Świat 27
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!