Szkolenie

Przygotowanie jednostek sektora finansów publicznych do realizacji projektów w nowej perspektywie finansowej

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom szkolenia założeń i zasad realizacji projektów unijnych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 - czyli kto, kiedy, na co i ile środków będzie mógł pozyskać. Uczestnicy nabędą wiedzę, pozwalającą przygotować się do aplikowania o środki na projekty w ramach przyszłej perspektywy finansowej.

Szkolenie przeznaczone dla pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie i realizację projektów z funduszy Unii Europejskiej w nowej perspektywie 2014-2020.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 - nowy system i zasady realizacji projektów

Instytucje zaangażowane we wdrażanie nowej perspektywy Typy beneficjentów Tryby wyboru projektów Kryteria oceny i wyboru projektów System wyboru projektów - projektowane zmiany Nowe cele i założenia polityki spójności na lata 2014-2020 Główne dokumenty polityki spójności na lata 2014-2020 11 celów tematycznych - czyli na co w Nowej Perspektywie 2014-2020 będą środki? Programy krajowe i regionalne Propozycje Programów Operacyjnych 2014-2020:

PO Infrastruktura i Środowisko
PO Inteligentny Rozwój
PO Wiedza, Edukacja, Rozwój
PO Polska Cyfrowa
PO Polska Wschodnia

Jak odnaleźć się w nowych Programach Operacyjnych? Przykłady projektów możliwych do współfinansowania

Wybór i przygotowanie projektu do realizacji

Analiza SWOT projektu
Dokumentacja niezbędna do przygotowania wniosku - nad czym już dziś trzeba zacząć pracować
Analiza ryzyka
Produkty, rezultaty nowych projektów – wskaźniki kluczowym elementem projektu
Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem
Realizacja polityk wspólnotowych w nowych projektach

Planowane zmiany w systemie finansowania i realizacji projektów w nowej perspektywie 2014-2012

Formy wsparcia - dotacje a instrumenty finansowe
Montaż finansowy - poziom dofinansowania, wkład własny, pomoc publiczna
System zaliczek dla beneficjentów
Trwałość projektu - istotne zmiany
Uproszczone formy rozliczania wydatków
Zaostrzenie kontroli projektów

Budżet i zagadnienia finansowe związane z nowym projektem

Obowiązki finansowe i księgowe
Budżet zadaniowy - konstrukcja

Czas trwania

9.30-15.30

Prelegenci

Cytat
Ingrid Szrajer

Gdzie i kiedy

Warszawa 22 - 23 maja 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Uwaga! W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.
990 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, wyżywienie, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!