Szkolenie

Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 i MSR 7 – warsztaty praktyczne EXCEL

O szkoleniu

Warszawa, 16 – 17 kwietnia 2014 r. - SOP 14332
Poznań, 21– 22 maja 2014 r. - SOP 14333


Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie rachunku przepływów pieniężnych oraz technik jego sporządzania z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Podczas dwudniowego szkolenia zaprezentowany zostaną liczne przykłady cząstkowe, umożliwiające zrozumienie istoty i zasad funkcjonowania poszczególnych pozycji, a także przykład całościowy, kompleksowo przedstawiający technikę sporządzania sprawozdania z przypływów pieniężnych. Konsekwentne przestrzeganie zaprezentowanych w trakcie szkolenia zasad zapewnia bezbłędne i – co najważniejsze – bezproblemowe sporządzenie sprawozdania z przepływów pieniężnych. Szkolenie mimo złożonego problemu przekazywane jest w sposób przystępny i zrozumiały, czego efektem jest techniczne i praktyczne opanowanie zasad sporządzania cash flow. Metoda określana jest przez uczestników szkolenia jako „metoda uporządkowana, która prowadzi za rękę”.
Elementem wyróżniającym tę formę szkolenia jest wykorzystanie przez uczestników przygotowanego przez autora szkolenia arkusza kalkulacyjnego Excel. Aplikacje praktyczne rozwiązane są zarówno na tablicy jak i na laptopach. Dlaczego taka forma pracy? Ponieważ sprawdziła się w praktyce wielu podmiotów.
Kto powinien wziąć udział?
*

Program szkolenia

1. Kwestie ogólne dotyczące rachunku przepływów pieniężnych:
a) podstawy prawne sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Regulacje międzynarodowe i krajowe – KSR 1 i MSR 7,
b) cele i istota rachunku przepływów pieniężnych,
c) środki pieniężne i ich ekwiwalenty,
d) najczęściej popełnianie błędy przy bilansowej prezentacji środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych,
e) metody sporządzania cash flow – bilansowe prawa wyboru i ich konsekwencje w praktyce,
f) przykłady EXCEL.

2. Metoda bezpośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych:
a) istota metody bezpośredniej,
b) organizacja systemu finansowo księgowego do przygotowania cash flow metodą bezpośrednią,
c) sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel.

3. Metoda pośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych:
a) istota metody pośredniej – porównanie KSR 1 i MSR 7,
b) wynik finansowy (netto/brutto) oraz bilansowe zmiany stanu jako punkt wyjścia do sporządzenia cash flow,
c) działalność operacyjna. Omówienie na przykładach zasad funkcjonowania poszczególnych korekt wyniku finansowego w działalności operacyjnej, w tym m.in.:
- szczególne przypadki niezgodności amortyzacji w rachunku zysków i start z amortyzacją w cash flow,
- zasady ujmowania zrealizowanych i niezrealizowanych różnic kursowych,
- różnice kursowe dotyczące wyceny bilansowej środków pieniężnych jako przyczyna niezgodności cash flow z bilansową zmiana stanu,
- zasady ujmowania odsetek o charakterze kasowym i memoriałowym,
- szczególne zdarzenia w obrębie zapasów,
- podział należności i zobowiązań na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych,
- istota pozaoperacyjnych rozliczeń międzyokresowych,
- inne korekty i warunki ich powstawania.
d) działalność inwestycyjna. Omówienie na przykładach zasad funkcjonowania pozycji, w tym m.in:
- nabycie i zbycie środków trwałych,
- zasady prezentacji środków trwałych nabytych w ramach leasingu.
e) działalność finansowa. Omówienie na przykładach zasad funkcjonowania poszczególnych pozycji w tym m.in.:
- zasady specyfikacji bilansowej zmiany stanu kredytów i pożyczek,
- zasady ujmowania dotacji.
f) przykłady EXCEL.

4. Pozycje podsumowujące w Cash flow:
a) przepływy pieniężne netto,
b) bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,
c) środki pieniężne na początek okresu,
d) środki pieniężne na koniec okresu,
e) przyczyny niezgodności stanu środków pieniężnych wykazanych w bilansie ze stanem wykazanym w cash flow,
f) przykłady EXCEL.

5. Przykład całościowy – dane rzeczywiste:
a) przygotowanie danych z bilansu na potrzeby cash flow,
b) grupowanie pozycji,
c) specyfikacja bilansowych zmian stanu,
d) wypełnianie cash flow.

6. Indywidualne konsultacje.

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

Cytat
Paweł Sałdyka - praktyk, wspólnik i założyciel biura rachunkowego, autor i konsultant szeregu publikacji poświęconych tematyce prawa bilansowego i podatkowego (Wydawnictwo Wiedza i Praktyka oraz Infor), specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu. Autor książek takich jak "Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce. Techniki sporządzania" (Unimex 2013) oraz „Leksykon księgowego. Pytania i odpowiedzi” (Unimex 2013). Doświadczenie zdobył m. in. jako księgowy w międzynarodowym koncernie, działającym na rynku elektroniki użytkowej, jako główny księgowy w spółce zajmującej się produkcją odzieży damskiej, w trakcie rewizji sprawozdań finansowych i bieżących konsultacji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego.

Gdzie i kiedy

Poznań 21 - 22 maja 2014
centrum miasta

Poznań

*

woj. wielkopolskie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 1290 zł + 23% VAT, - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1190 zł/os + 23% VAT.
1290 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!