Zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów w 2023 roku

O szkoleniu

W związku z implementacją do polskiego prawa dyrektywy unijnej zwanej Dyrektywą ECN+, zmieni się ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Celem ma być zwiększenie skuteczności ochrony konkurencji w krajach członkowskich, m.in. poprzez zwiększenie uprawnień organów kontrolnych. Zmiany dotyczą zarówno samego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i jego organizacji, jak i postępowania przed Prezesem UOKiK (np. trybu przeprowadzania przeszukania), a także kar nakładanych przez Prezesa Urzędu.

Cel szkolenia:
Kompleksowe, szczegółowe i praktyczne omówienie zmian, które wejdą w życie w roku 2023 w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, w tym rozszerzenie odpowiedzialności przedsiębiorców za naruszenia prawa konkurencji i wzmocnienie uprawnień organu antymonopolowego, w szczególności w obszarze konsumenckim, przeszukania UOKiK w firmach.

Omówimy: nowe rodzaje kar, odpowiedzialność związków przedsiębiorców oraz grup kapitałowych za naruszenie prawa konkurencji, nowe uprawnienia Prezesa UOKiK w obszarze konsumenckim: zakup kontrolowany, blokowanie stron internetowych, przeszukanie.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zmieniających się regulacji prawnych, co pozwoli podjąć odpowiednie kroki w celu przygotowania się do zmian, zwiększy bezpieczeństwo firmy, jej kadry zarządzającej i pracowników oraz zapewni prawne wsparcie w strategicznych i codziennych działaniach biznesowych, w szczególności z udziałem konsumentów. 

Uczestnicy dowiedzą się:

 • jakie zmiany zostaną wprowadzone w 2022 roku w polskim prawie ochrony konkurencji w wyniku implementacji Dyrektywy ECN+ oraz Rozporządzenia UE CPC (Consumer Protection Cooperation),
 • jak zostanie poszerzony katalog kar pieniężnych, które na przedsiębiorców będzie mógł nakładać UOKiK w sprawach antymonopolowych i konsumenckich,
 • jakie będą nowe zasady nakładania kar na związki przedsiębiorców a także jakie ryzyka powoduje uczestnictwo w związkach przedsiębiorców oraz jaki jest zakres odpowiedzialności przedsiębiorców wchodzących w skład grupy kapitałowej, za naruszenie prawa konkurencji,
 • jakie nowe narzędzia będzie mógł wykorzystać UOKiK w celu ochrony konsumentów, w tym kiedy i na jakich zasadach pracownicy organu będą mogli dokonać zakupu kontrolowanego,
 • w jaki sposób Prezes UOKiK będzie mógł ingerować w treść strony internetowej przedsiębiorcy, w tym kiedy będzie mógł ją całkowicie zablokować,
 • jakie są prawa i obowiązki przedsiębiorcy w sytuacji przeszukania przez UOKiK w sprawach konsumenckich - szczegółowe i praktyczne omówienie.
Kto powinien wziąć udział?

Kadra zarządzająca, kierownicy działów sprzedaży, marketingu, zakupów, prawnicy wewnętrzni oraz oficerowie compliance.

Program szkolenia

 1. Rodzaje kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa UOKiK w sprawach antymonopolowych i konsumenckich oraz sposoby odpowiedniego zabezpieczenia dla:
  • firm,
  • osób zarządzających.
 2. Nowe obowiązki i rodzaje kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa UOKiK w sprawach antymonopolowych i konsumenckich:
  • okresowe,
  • proceduralne na osoby fizyczne,
  • nakładane na związki przedsiębiorców za naruszenie prawa konkurencji.
 3. Nowa odpowiedzialność przedsiębiorców wywierających decydujący wpływ za naruszenie prawa konkurencji, a dotychczasowa praktyka i orzecznictwo:
  • zasady odpowiedzialności,
  • sposoby zabezpieczenia.
 4. Sprawy konsumenckie - zakup kontrolowany a tajemniczy klient – zasady stosowania obu instytucji.
 5. Sposoby, zasady i skutki ingerencji, w tym blokowania stron internetowych przez UOKiK.
 6. Przeszukanie UOKiK w siedzibie przedsiębiorcy w sprawach konsumenckich:
  • przebieg przeszukania krok po kroku,
  • jak odpowiednio się przygotować.
 7. Sesja pytań i odpowiedzi.
  Ostatnia godzina szkolenia jest przeznaczona na indywidualne konsultacje, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości, pomoc w rozwiązaniu sytuacji z praktyki uczestników szkolenia.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Ekspert w dziedzinie prawa ochrony konkurencji, nieuczciwej konkurencji, compliance a także gospodarczych sporów sądowych, w tym spraw karno-gospodarczych.

Wieloletnie doświadczenie zdobył we współpracy z wiodącymi zagranicznymi i polskimi kancelariami prawnymi. Doradza podmiotom polskim i międzynarodowym z różnych sektorów, m.in. FMCG, farmaceutycznego, IT oraz mediów. 

Tworzy dla klientów skuteczne programy compliance oraz regularnie prowadzi szkolenia w tym zakresie. Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych (wyjaśniających i antymonopolowych) przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przed Komisją Europejską oraz w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Członek OIRP w Warszawie, członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Bierze udział w pracach legislacyjnych w zakresie polskiego prawa ochrony konkurencji.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą korzystać z własnego konta na platformie PUESC. Będzie konieczne zalogowanie się na konto przy wykorzystaniu aktualnego hasła (prosimy, by uczestnicy znali hasło i login umożliwiające zalogowanie się do obu platform). Osoby, które nie posiadają konta na obu platformach, prosimy o ich założenie przed szkoleniem - czas oczekiwania na aktywowanie konta wynosi obecnie do 24 h.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!