Magazynowanie odpadów – stan prawny na 2023

O warsztatach

Zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia: nowe wymagania dla magazynów odpadów innych niż niebezpieczne, nowe wymagania dla magazynów odpadów niebezpiecznych, nowe wymagania względem podmiotów magazynujących odpady w miejscu ich wytworzenia (w tym dot. branży budowlanej), nowe wymagania dla skupów złomu, wymóg utwardzenia terenu – kogo dotyczy, wymóg uszczelnienia terenu – kogo dotyczy, wymóg odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym wód odciekowych z miejsc magazynowania odpadów – kogo dotyczy, etykietowanie odpadów.

W dniu 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Rozporządzenie to dotyczy zarówno tych podmiotów, które:

- planują funkcjonowanie na rynku gospodarki odpadami,
- już na tym rynku funkcjonują,
- jak i wszystkich tych, którzy wskutek prowadzonej działalności wytwarzają odpady.

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników szkolenia ze zmianami w przepisach, które od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będą podmioty prowadzące magazynowanie odpadów – a zatem zarówno wytwórców, jak i przedsiębiorców zbierających oraz przetwarzających odpady.

Brak dostosowania się do nowych wymagań może skutkować utratą zezwolenia lub pozwolenia albo brakiem możliwości uzyskania nowego. Szkolenie to ma zatem za zadanie przybliżyć wymagania wynikające z rozporządzenia, co pozwoli na pozostanie na rynku gospodarki odpadami i prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami lub wejście na ten rynek.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Znajomość wymagań dot. miejsc magazynowania odpadów, możliwość wejścia na rynek gospodarki odpadami, możliwość pozostania na rynku gospodarki odpadami, umiejętne przygotowanie miejsc magazynowania odpadów przed kontrolą WIOŚ.

Kto powinien wziąć udział?
 • przedsiębiorcy zajmujący się gospodarką odpadami,
 • specjaliści odpowiedzialni za gospodarkę odpadami w przedsiębiorstwie.

Program warsztatu

 1. Rodzaje podmiotów objętych nowym rozporządzeniem.
 2. Opis obowiązków, w tym:
  • utwardzenie terenu i jego rodzaje,
  • uszczelnienie terenu i jego rodzaje,
  • wyposażenie terenu w system ujmowania odcieków z miejsc magazynowania odpadów,
  • wyposażenie terenu w urządzenia oczyszczające odcieki z miejsc magazynowania odpadów,
  • oznakowanie miejsc magazynowania odpadów.
    
 3. Magazyn odpadów niebezpiecznych:
  • nowe wymagania,
  • etykietowanie odpadów.
    
 4. Przepisy przejściowe i zwolnienia:
  • okres przejściowy dla podmiotów posiadających zezwolenia lub pozwolenia,
  • podmioty zwolnione z obowiązków.
    
 5. Wymagania rozporządzenia względem:
  • podmiotów funkcjonujących na rynku gospodarki odpadami,
  • podmiotów ubiegających się o możliwość rozpoczęcia działalności na rynku gospodarki odpadami,
  • wytwórców odpadów, w tym sektora przemysłowego oraz branży budowlanej.
    
 6. Konsekwencje prawne względem podmiotów, które nie dostosują się do nowych wymagań.
 7. Terminy magazynowania odpadów – w tym omówienie aktualizacji ustawy o odpadach.
 8. Wizyjny system kontroli miejsc magazynowania odpadów – w tym omówienie aktualizacji ustawy o odpadach.
 9. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Ekspert z zakresu ochrony środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej. Zajmował się m.in. prowadzeniem postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przeprowadził kilkaset kontroli podmiotów gospodarczych i organów samorządowych.

Posiada wykształcenie prawnicze, jest inżynierem środowiska, doktorantem nauk prawnych, posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015.

Obecnie przedsiębiorca i trener, założyciel firmy doradczej w obszarze ochrony środowiska, prawnik w kancelarii radców prawnych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!