Szkolenia prawo celne i procedury: online i stacjonarnie!

 • Poznaj terminy nadchodzących szkoleń i kursów celnych
 • Sprawdź ich program, prowadzących oraz ceny
 • Zapisz się na zajęcia już dzisiaj!
szkolenia prawo celne

Szkolenia celne: 56

 • już od 1 290 zł
1 290 zł
 • już od 677 zł
677 zł
 • już od 1 790 zł
1 790 zł
 • już od 940 zł
940 zł
 • już od 1 790 zł
1 790 zł
 • już od 1 090 zł
1 090 zł
 • już od 940 zł
940 zł
 • już od 420 zł
420 zł
 • już od 400 zł
400 zł
 • już od 1 040 zł
1 040 zł
 • już od 940 zł
940 zł
 • już od 940 zł
940 zł
 • już od 940 zł
940 zł
 • już od 750 zł
750 zł
Artykuł

Szkolenia z prawa i procedur celnych: klucz do efektywnego handlu międzynarodowego

Handel międzynarodowy odgrywa kluczową rolę w globalnej gospodarce, umożliwiając przemieszczanie towarów i usług pomiędzy różnymi krajami. Jednym z kluczowych elementów, które wpływają na pomyślne przeprowadzanie transakcji międzynarodowych, jest prawo celne oraz związane z nim procedury celne. W tym kontekście, szkolenia dotyczące prawa celnego stają się nieodzownym narzędziem dla firm zaangażowanych w handel międzynarodowy.

Złożoność prawa celnego i procedur

Prawo celne to obszerna dziedzina, obejmująca zasady i przepisy związane z importem i eksportem towarów. Skomplikowane regulacje celne mogą obejmować kwestie takie jak klasyfikacja towarów, wartość celna, procedury celne, cła i opłaty, stawki podatkowe, sankcje handlowe oraz różne wymagania dokumentacyjne. W związku z tym, posiadanie specjalistycznej wiedzy na temat prawa celnego jest kluczowe dla uniknięcia błędów, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak opóźnienia w dostawach czy kary finansowe.

Szkolenia jako instrument doskonalenia umiejętności

Szkolenia z zakresu prawa celnego oferują firmom i pracownikom niezbędne narzędzia do zrozumienia i skutecznego stosowania zasad celnych. Programy szkoleniowe są zazwyczaj dostosowane do indywidualnych potrzeb firm, obejmując różne aspekty prawa celnego i procedur celnych. Często obejmują one praktyczne przypadki, studia przypadków oraz interaktywne ćwiczenia, co pozwala uczestnikom w praktyczny sposób przyswajać wiedzę i umiejętności.

Główne obszary szkoleń z prawie celnego:

 1. Klasyfikacja towarów: Poprawna klasyfikacja towarów jest kluczowa dla ustalenia właściwego cła oraz innych opłat. Szkolenia obejmują zasady klasyfikacji towarów zgodnie z systemem harmonizowanym. Obejmują one również klasyfikację taryfową i korzystanie ze Wspólnotowej Taryfy Celnej.

 2. Wartość celna: Szkolenia pomagają zrozumieć, jak ustalać wartość celną towaru, co jest istotne dla obliczania cła i innych opłat. Kursy takie obejmują tematy takie jak pochodzenie i status celny towarów, ustalanie i dokumentowanie preferencyjnego pochodzenia towarów.

 3. Procedury celne: Uczestnicy szkoleń zdobywają wiedzę na temat procesów związanych z przepływem towarów przez granice, w tym dokumentacji, deklaracji celnych i kontroli celnych. Szkolenia dotyczą na przykład: przemieszczania wyrobów akcyzowych z wykorzystaniem systemu EMCS 2PL; obsługi platformy PUESC i dokonywania zgłoszeń SENT, w tym w specyficznych zastosowaniach takich jak transgraniczne przemieszczanie odpadów; certyfikatu AEO i procedury uproszczonej, czyli jak działają ułatwienia celne dla eksporterów i importerów; działania systemu Intrastat, procedur celnych w systemie RPS itp.

 4. Cła i opłaty: Szkolenia omawiają różne rodzaje ceł, stawki celne oraz inne opłaty związane z importem i eksportem. W ich ramach omawia się również tematy takie jak podatek akcyzowy, VAT w obrocie międzynarodowym, CBAM - graniczny podatek węglowy itp.

 5. Zasady sanitarno-fitosanitarne: W kontekście globalnego handlu, zasady dotyczące zdrowia zwierząt, roślin i bezpieczeństwa żywności są istotnym elementem szkoleń.

 6. Import, eksport: Szkolenia te poświęcone są wszelkim zagadnieniom związanym z prowadzeniem importu i eksportu i omawiają jak prawidłowo realizować obrót towarowy z zagranicą w oparciu o obowiązujące przepisy, zapewnić bezpieczeństwo importu i eksportu, prowadzić import i eksport z poszczególnymi krajami, np. do Chin, USA itp.

 7. Inne: Wsród nich znajdziemy między innymi zagadnienia takie jak: optymalizacja procesów celnych i bezpieczeństwo łańcucha dostaw, metody zarządzania ryzykiem celnym, bezpieczeństwo produktów w imporcie.

 8. Kurs agent celny: To specjalistyczny kurs przygotowujący do pracy w charakterze agenta celnego, którego zadaniem jest kompleksowo przygotować do wykonywania obowiązków w zawodzie. 

Kursy celne i szkolenia - korzyści z uczestnictwa:

 1. Zmniejszenie ryzyka błędów: Dobre szkolenie z zakresu prawa celnego, procedur i postępowań celnych redukuje ryzyko popełnienia błędów, co może prowadzić do komplikacji i strat finansowych.

 2. Zwiększenie efektywności: Posiadanie wyszkolonych pracowników pozwala firmom na bardziej efektywne zarządzanie procesami celno-skarbowymi.

 3. Zgodność z przepisami: Szkolenia pomagają firmom utrzymać zgodność z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami, co jest kluczowe dla uniknięcia problemów prawnych.

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, zrozumienie prawa celnego i procedur celnych jest kluczowe dla sukcesu firm zaangażowanych w handel międzynarodowy. Szkolenia stanowią istotne narzędzie wspierające rozwój kompetencji pracowników i zapewniające firmom niezbędną wiedzę do skutecznego prowadzenia transakcji międzynarodowych. Inwestycja w edukację w obszarze prawa celnej przekłada się na zwiększoną efektywność, zmniejszenie ryzyka oraz lepszą zgodność z obowiązującymi przepisami.

System SENT i szkolenia z systemu SENT

Co to jest system SENT?

System SENT (System Elektronicznej Nomenklatury Taryfowej) to elektroniczny system służący do rejestracji i kontroli przemieszczania się towarów w Unii Europejskiej. Jest to narzędzie służące do monitorowania i zarządzania przepływem towarów, a także do celów celnych i podatkowych.

Główne cele systemu SENT to:

 1. Ułatwienie przepływu towarów: System SENT ma na celu ułatwienie przemieszczania się towarów wewnątrz Unii Europejskiej poprzez uproszczenie procedur administracyjnych.

 2. Kontrola celna: System SENT umożliwia organom celnych monitorowanie i kontrolowanie przemieszczających się towarów w celu zapewnienia zgodności z przepisami celno-podatkowymi.

 3. Jednolita nomenklatura taryfowa: System SENT pomaga w stosowaniu jednolitej nomenklatury taryfowej, ułatwiając klasyfikację towarów i ustalanie odpowiednich stawek celnych i podatkowych.

W skrócie, system SENT jest ważnym narzędziem w ramach unijnych procedur celnych, które pomaga w zarządzaniu i monitorowaniu przepływu towarów wewnątrz Unii Europejskiej.

Szkolenie SENT

Szkolenia z systemu SENT są skierowane głównie do pracowników firm zajmujących się międzynarodowym handlem oraz do pracowników organów celnych i podatkowych. Program szkoleniowy obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu SENT oraz praktycznym wykorzystaniem jego możliwości w codziennej pracy.

Podczas szkolenia omawiane są m.in. następujące zagadnienia:

 1. Wprowadzenie do systemu SENT: Szkolenie zaczyna się od podstawowej wiedzy dotyczącej funkcji i celów systemu SENT, włączając w to jego strukturę, zastosowanie oraz korzyści wynikające z jego używania.

 2. Obsługa i użytkowanie systemu: Uczestnicy są instruowani w obsłudze interfejsu systemu SENT, w tym rejestracji towarów, generowania dokumentów oraz przeprowadzania kontroli.

 3. Procedury celne i podatkowe: Szkolenie obejmuje omówienie procedur celnych i podatkowych obowiązujących w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad klasyfikacji towarów i ustalania odpowiednich stawek celnych.

 4. Analiza przypadków praktycznych: Praktyczne przykłady i studia przypadków pomagają uczestnikom zrozumieć sposób działania systemu SENT w realnych sytuacjach oraz radzić sobie z potencjalnymi wyzwaniami.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Warto rozważyć udział w szkoleniu z systemu SENT ze względu na szereg korzyści, w tym:

 1. Zwiększenie efektywności pracy: Dzięki lepszemu zrozumieniu funkcji i możliwości systemu SENT uczestnicy stają się bardziej efektywni w obsłudze procesów związanych z przemieszczaniem towarów.

 2. Zapobieganie błędom i problemom: Szkolenie umożliwia uczestnikom poznanie najnowszych przepisów i procedur, co pozwala unikać błędów i problemów podczas przeprowadzania operacji celno-podatkowych.

 3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych: Udział w szkoleniu z systemu SENT może być cennym elementem rozwoju zawodowego, zwłaszcza dla pracowników zajmujących się międzynarodowym handlem oraz pracowników organów celnych i podatkowych.

Podsumowując, szkolenia z systemu SENT stanowią istotny element doskonalenia zawodowego osób zaangażowanych w międzynarodowy handel oraz procesy celne i podatkowe, przynosząc korzyści zarówno dla jednostek gospodarczych, jak i organów regulacyjnych.

Szkolenia z prawa i procedur celnych: klucz do efektywnego handlu międzynarodowego
Procedury i prawo celne, system SENT...

Zostaw swój e-mail, aby otrzymywać powiadomienia o nowych szkoleniach i kursach celnych!