Szkolenia audyt wewnętrzny, kursy audytor wewnętrzny...

 • Znajdź kurs audytora wewnętrznego oraz szkolenia audyt
 • Poznaj program zajęć, prelegentów i ceny szkoleń
 • Zapisz się na wybrane szkolenie audyt online

Szkolenia audyt wewnętrzny: 12

 • już od 1 569 zł
1 569 zł
 • już od 1 500 zł
2 400 zł
 • już od 2 400 zł
2 400 zł
 • już od 1 500 zł
1 500 zł
 • już od 1 500 zł
1 500 zł
 • już od 1 500 zł
1 500 zł
 • już od 1 805 zł
1 805 zł
 • już od 2 190 zł
2 190 zł
 • już od 2 190 zł
2 190 zł
 • już od 1 420 zł
1 420 zł
 • już od 2 190 zł
2 190 zł
Artykuł

Audyt wewnętrzny: szkolenia i kursy dla audytorów wewnętrznych.

Na działanie każdej firmy składa się wiele elementów. Ogromną rolę odgrywają m.in. kwestie związane z finansami firmy, zapewnieniem jakości, a także dopełnienie wymogów formalnych i zapewnienia zgodności działania z przepisami prawa, (tzw. Compliance). Popełnienie błędu w jednym z tych obszarów może być kosztowne. Chcąc zminimalizować ryzyko ich wystąpienia i podjąć działania zapobiegawcze lub naprawcze przedsiębiorstwa wykonują audyt, zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Czym dokładnie jest audyt, czym zajmuje się audytor? Jakie szkolenia z audytu oraz kursy dla audytorów mogą być pomocne we właściwym zorganizowaniu aydytu w organizacji?

Spis treści:

 1. Audyt wewnętrzny
 2. Rodzaje audytu wewnętrznego
 3. Audyt wewnętrzny a kontrola
 4. Jak przeprowadzić audyt wewnętrzny?
 5. Szkolenia audyt: szkolenie audytor wewnętrzny, kurs audytora wewnętrznego
 6. Do kogo kierowane są szkolenia audyt wewnętrzny?
 7. Jak zostać audytorem? Kurs audytora wewnętrznego
Audyt wewnętrzny

Co to jest audyt wewnętrzny? Audyt wewnętrzny jest narzędziem controllingu powszechnie stosowanym w świecie biznesu – głównie w dużych oraz średnich przedsiębiorstwach. Założeniem podejmowania działań audytowych jest obiektywna weryfikacja poprawności działania organizacji i stworzenie zestawu zaleceń, które podniosą jakość i bezpieczeństwo jej działania w przyszłości. Najważniejsze cele, dla których wykonuje się audyt wewnętrzny, to:

 • wsparcie organizacji w realizacji jej misji oraz celów – zarówno strategicznych jak i dotyczących poszczególnych aspektów działalności,
 • weryfikacji efektywności zarządzania ryzykiem oraz zarządzania organizacją – w celu zdiagnozowania słabych i mocnych punktów oraz wskazania kierunków rozwoju,
 • usprawnienie operacyjne organizacji,
 • zniwelowanie ryzyka, że prowadzone przez firmę działania narażą ją na straty lub konsekwencje finansowe czy prawne.

Jak widać definicja audytu jest dość szeroka. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ audyt może zarówno przybrać różne formy (tj. koncentrować się na różnorodnych aspektach działania firmy), jak również być prowadzony przez różne podmioty. Wiele osób zastanawia się też czy poprawna jest pisownia audyt czy audit? Słowo audyt bez wątpienia jest poprawne z punktu widzenia poprawnej polszczyzny, ale w obrocie często stosuje się również słowo audit stanowiące niezbyt dokładne tłumaczenie z języka angielskiego. Aktualnie słowo audit jest jednak tak bardzo rozpowszechnione, że należy się spodziewać rychłego wpisania do słownika poprawnej polszczyzny - wóczas wymiennie stosowane będą nazy audyt i audit, a także audytor i auditor.

Rodzaje audytu wewnętrznego

Audyt wewnętrzny może przyjąć różne formy, a jego zakres powinien być zdefiniowany przez samą organizację i ustalony z auditorem. Jednak najczęściej prowadzone badania tego typu to:

 • audyt finansowy – eksperci biorą wówczas pod lupę m.in. budżet firmy oraz sprawozdania finansowe (gdy mowa o spółkach o osobowości prawnej czy fundacjach), jak również księgi rachunkowe. Sprawdzają, jak wygląda przepływ pieniędzy pod względem merytorycznym oraz rachunkowym, oceniając prawidłowość przebiegu rozliczeń, sporządzonej dokumentacji oraz efektywność zarządzania budżetem firmy;
 • audyt operacyjny – zgodnie z nazwą, koncentruje się na kwestiach związanych ze skutecznością funkcjonowania organizacji: zasadności i efektywności wdrożonych procedur, hierarchii i całych systemach kontroli zarządczej w kontekście realizacji nadrzędnych celów firmy;
 • audyt informatyczny – koncentruje się na bezpieczeństwie przepływu informacji w organizacji oraz procedurach związanych z ich obiegiem, a także z archiwizacją dokumentacji. Auditorzy sprawdzają, czy systemy zabezpieczeń wdrożone przez przedsiębiorstwo realnie minimalizują ryzyko i są zgodne z przepisami prawa,
 • audyt bezpieczeństwa - podjemujący wszelkie tematy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, czy to informatycznego (cyberbezpieczeństwo), czy też fizycznego, w trasporcie, na etapie produkcji itp.
 • audyt jakości - zorientowany jest na weryfikację poprawności działania procesów produkcyjnych, wytwórczych i kontrolnych, aby zmniejszyć ryzyko wytwarzania i dostarczania na rynek produktów wybrakowanych czy niepełnowartościowych.

Prowadzi się również audyty wewnętrzne związane z efektywnością wdrożenia systemów zarządzania jakością, takich jak ISO 9001, HACCP czy też audyty zgodności z przepisami przetwarzania danych osobowych, adekwatnie do obowiązujących zasad wprowadzonych przez RODO, a także audyty energetyczne (dotyczące zużycia energii w przedsiębiorstwie) itp.

Audyt wewnętrzny a kontrola

Choć zarówno narzędzia wykorzystywane przez auditora, jak i obszary jego zainteresowania są podobne jak w przypadku kontroli, obie czynności różnią się od siebie celem przeprowadzenia. Audyt wewnętrzny:

 • jest prowadzony w celu zdiagnozowania źródeł ewentualnych problemów i wypracowania strategii ich rozwiązania,
 • ma funkcję prewencyjną,
 • jest zazwyczaj prowadzony autonomicznie – najczęściej przez ekspertów z zewnętrznej firmy konsultingowej lub biura doradztwa podatkowego,
 • patrzy na system zarządzania czy finansów w szerokiej perspektywie.

Kontrola:

 • jest zazwyczaj reakcją na negatywne zdarzenia, do których już doszło – np. na informacje o poważnych błędach w sprawozdaniu finansowym czy wypadek, do którego doszło,
 • koncentruje się na wskazaniu miejsc, w których popełniono błędy, a nie na wypracowywaniu strategii długofalowego rozwiązywania problemu,
 • najczęściej jest prowadzona przez organy urzędowe albo przez członków zespołu powołanego wewnątrz organizacji,
 • koncentruje się na detalach, a nie na ogólnym obrazie.
Jak przeprowadzić audyt wewnętrzny?

Audyt wewnętrzny może być prowadzony przez specjalną komórkę powołaną w strukturach przedsiębiorstwa, jednak organizacje często decydują się na współpracę z zewnętrznymi ekspertami. Powód jest prosty: audyt ma być w 100% obiektywny. Ponadto specjalista „z zewnątrz” spojrzy na działalność firmy ze świeżej perspektywy, przez co przygotowane przez niego rekomendacje mogą wnieść realne zmiany do procedur. Nie warto jednak rezygować z utworzenia działu kontroli wewnętrznej oraz stanowisk audytora wewnętrznego wewnątrz organizacji - wymaga to jedynie odpowiedniego podejścia i zapewnienia najwyższych standardów pracy w tym obszarze - zarówno w kwestii merytorycznej, jak też zapewnienia uprawnień audytora wewnętrznego adekwatnych do stawianych zadań.

Warto pamiętać, że auditor wewnętrzny – zwłaszcza w przypadku audytu finansowego – powinien mieć odpowiednie kwalifikacje oraz kompetencje, np. być biegłym rewidentem. Stąd też wyjątkową popularnością cieszą się szkolenia i kursy CIA, czyli Certified Internal Auditor. CIA jest powszechnie uznanym standardem kwalifikacji zawodowych dla audytorów wewnętrznych potwierdzającym wysokie kwalifikacje do wykonywania zawodou.

Szkolenia audyt: szkolenie audytor wewnętrzny, kurs audytora wewnętrznego

Rozwijając funkcje audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie czy instytucji publicznej warto wykorzystać ofertę rynku szkoleniowego w zakresie szkoleń i kursów z audytu wewnętrznego. Ofertę szkoleń i kursów dotyczących audytu wewnętrznego znajdą Państwo na górze strony. Zawiera ona informacje o nadchodzących terminach szkoleń i kursów dla audytorów wewnętrznych, program zajęć każdego ze szkoleń, a także informacje o cenach kursów i szkoleń. Wiele ze szkoleń publikowanych w serwisie dostępnych jest w promocyjnych cenach niedostępnych w innych miejscach. Rejestracji na wybrane szkolenie lub kurs mogą Państwo dokonać całkowicie online z użyciem udostępnionych formularzy rejestracji.

W ofercie szkoleń z audytu wewnętrznego znajdą Państwo między innymi:

 • szkolenia podstawowe i wstępne pozwalające zdobyć i uzupełnić wiedzę dotyczącą różnych aspektów audytu wewnętrznego,
 • warsztaty praktyczne dotyczące projektowania, wdrażania i zarządzania audytem wewnętrznym w organizacji,
 • kursy na audytora wewnętrznego, kursy z metod pracy audytora wewnętrznego dla początkujących,
 • szkolenia dla auditorów z analizy procesów organizacyjnych oraz mapowania procesów organizacyjnych,
 • szkolenia i kursy dotyczące zasad prowadzenia audytu finansów,
 • szkolenia i kursy z audytu jakości i procesów zapewnienia jakości (np. ISO 22000, ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, ISO 17025,
 • szkolenia auditor wewnętrzny, np. systemu ISO 9001, systemu bezpieczeństwa,
 • warsztaty dotyczące prowadzenia audytu systemów bezpieczeństwa informacji,
 • kursy dotyczące audytu informatycznego,
 • warsztaty z kontroli i audytu zamówień publicznych zgodniez PZP,
 • szkolenia z dotyczące standardów audytu wewnętrznego w praktyce,
 • szkolenia poświęcone narzędziom stosowanym w codziennej pracy doświadczonych audytorów wewnętrznych,
 • kursy dotyczące sporządzania protokołów kontroli i dokumentacji z postępowania kontrolnego,
 • szkolenia i kursy dostyczące audytu śledczego,
 • warsztaty dla audytorów i kontrolerów w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • techniki prowadzenia wywiadów oraz metodyki zbierania materiału dowodowego w kontroli i audycie.

Szkolenia audytor wewnętrzny odbywają się zarówno online, jak i stacjonarnie w największych miastach w Polsce. Prym w tym względzie wiodą: Warszawa, Poznań, Kraków, Katowice, Łódź, Wrocław, Rzeszów, Gliwicie oraz Bydgoszcz.

Do kogo kierowane są szkolenia audyt wewnętrzny?

Szkolenia z audytu wewnętrznego organizowane są z myślą o kilku grupach uczestników i odbiorców. Głównie kierowane są do:

 • pracowników działu audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej, w tym audytorów wewnętrznych,
 • audytorów wewnętrznych przygotowujących się do egzaminów CIA, czyli Certified Internal Auditor (CIA jest powszechnie uznanym standardem kwalifikacji zawodowych dla audytorów wewnętrznych),
 • auditorów oraz kandydatów na auditorów systemu zarządzania jakością,
 • pełnomocników ds. systemu zarządzania jakością, a także innych osób odpowiedzialnych za procesy zapewnienia jakości,
 • kadry menedżerskiej zainteresowanej tematyką auditu wewnętrznego.
Jak zostać audytorem? Kurs audytora wewnętrznego

Osoby zastanawiące się jak zostać audytorem lub audytorem wewnętrznym powinny zainteresować się studiami, szkoleniami i kursami dla osób zainteresowanych rozpoczęciem pracy w zawodzie audytora wewnętrznego. Pozwalają one zapoznać się z zadaniami i celami działów kontroli wewnętrznej i stanowiska audytor wewnętrzny oraz omawiają uprawienia audytora wewnętrznego. Przygotowują do pracy w zawodzie dzięki zapoznaniu uczestników z metodami kontroli wewnętrznej i audytu, narzędziami wykorzystywanymi w audycie, jak też rozwijają umiejętności niezbędne na stanowisku audytora wewnętrznego. Co ważne, audyt wewnętrzny może być prowadzony w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa, dlatego w ofercie spotkamy zarówno ogólne kursy na audytora, jak i szkolenia i kursy dla audytorów jakości czy bezpieczeństwa, np.:

 • kurs audytora wewnętrznego ISO 9001, kurs auditora wewnętrznego SZJ zgodnego z ISO 9001,
 • szkolenia auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001,
 • kurs audytora wewnętrznego ISO 27001, 22301, 45001, 50001...
 • kurs certyfikowany audytor wewnętrzny,
 • audytor wewnętrzny w motoryzacji wg IATF 16949,
 • kurs audit wewnętrzny GMP i GHP.
Audyt wewnętrzny: szkolenia i kursy dla audytorów wewnętrznych.
Kurs audytor wewnętrzny, szkolenie audyt wewnętrzny

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia, gdy pojawi się nowy kurs na audytora wewnętrznego lub szkolenie audyt wewnętrzny!