Baza kursów i szkoleń dotyczących MSA!

 • Sprawź ofertę szkoleń oraz kursów poświęconych tematyce MSA
 • Zapoznaj sięz programem poszczególnych szkoleń oraz ich cennikiem
 • Wypełnij formularz rejestracji online, aby zgłosić swój udział!
szkolenia MSA

Szkolenia MSA: 7

 • już od 1 788 zł
1 788 zł
 • już od 1 908 zł
1 908 zł

SPC / MSA

 • już od 1 372 zł
1 372 zł
 • już od 553 zł
553 zł
 • już od 1 490 zł
1 490 zł
 • już od 1 390 zł
1 390 zł
 • już od 1 390 zł
1 390 zł
Artykuł

MSA – analiza systemów pomiarowych

Kontrola przebiegu procesów produkcyjnych jest absolutną podstawą funkcjonowania nowoczesnego zakładu – bez względu na branżę wytwórstwa czy przyjętą metodykę zarządzania. Jednak w każdym przypadku kluczowa dla podejmowania decyzji strategicznych jest analiza „twardych” danych liczbowych, zebranych przez rozmaite systemy pomiarowe. Pytanie jednak, skąd pewność, że pokazują one właściwe wyniki? Ich wiarygodność jest weryfikowana z wykorzystaniem narzędzi MSA.

Co to jest MSA?

MSA to skrót od angielskiego określenia „Measurement Systems Analysis”, znaczącego po polsku tyle co „analiza systemów pomiarowych”. Jest to zespół narzędzi, które są wykorzystywane do zweryfikowania i poprawienia systemów pomiarowych. Celem ich stosowania jest uzyskanie pewności, że dane, które dostarczają informacji o przebiegu procesu produkcyjnego, są poprawne i prawdziwe. W przeciwnym razie decyzje podejmowane na ich podstawie byłyby błędne, co mogłoby prowadzić do generowania niepotrzebnych kosztów, a także zwiększenia ryzyka wypadku czy przestojów (zobacz szkolenia z utrzymania ruchu).

MSA obejmuje zarówno metody matematyczne, jak i eksperymentalne, których charakter jest dostosowany do specyfiki realizowanego procesu produkcyjnego. Warto podkreślić, że analiza systemów pomiarowych jest jednym z istotnych elementów metodyki Six Sigma.

Jakie warunki musi spełnić dobra MSA?

Zgodnie z teorią stojącą za analizą systemów pomiarowych, na to, czy dokonywane pomiary są poprawne, ma wpływ pięć kluczowych kategorii czynników. Należy spojrzeć na ten proces w aspektach:

 • opisu samego procesu wykonywania pomiarów – tego, czy jest on przejrzysty, jasny i zrozumiały,
 • personelu przeprowadzającego pomiary – a zwłaszcza kompetencji i doświadczenia pracowników odpowiedzialnych za wykonanie tych zadań,
 • narzędzi pomiarowych – ich poprawnej kalibracji, konfiguracji oraz dobrego stanu technicznego,
 • frekwencji pomiarów i próbie, która podlega analizie – inne wyniki może dać weryfikacja wyrywkowej partii materiału, a inne kontrola jakości całego nakładu,
 • czynników środowiskowych – a zatem tego, czy zostały zapewnione właściwe warunki pomiarowe, takie jak odpowiednia temperatura, poziom wilgotności itp.

Dopiero w sytuacji, gdy zostały spełnione powyższe kryteria graniczne, możliwe jest przeprowadzenie pomiarów tak, aby ich wyniki miały przełożenie na rzeczywistość i nie wykazywały dużych odchyleń.

Kiedy spełni się te wymagania, możliwa jest rzetelna analiza systemów pomiarowych. Wówczas można przejść do drugiej fazy, która polega na sprawdzeniu, czy zastosowany w organizacji system pomiarowy zachowuje odpowiednie dla niego właściwości statystyczne (zobacz też szkolenia SPC: Statystyczne Sterowanie Procesem). Należy zatem wówczas sprawdzać, czy uzyskiwane dane są poprawne i precyzyjne w ujęciu matematycznym.

Jak mierzona jest jakość systemu pomiarowego?

Analiza systemów pomiarowych wymaga sięgnięcia po precyzyjne dane matematyczne i obliczenia z obszaru statystyki. Kluczowe parametry, które podlegają badaniu, to najczęściej:

 • błąd systematyczny (określa się go również mianem dokładności),
 • stabilność,
 • liniowość,
 • powtarzalność,
 • odtwarzalność.

To dwa ostatnie z wymienionych parametrów są najczęściej w centrum uwagi, kiedy korzysta się z testu MSA R&R (Gage Repeatability and Reproducibility).

Test R&R można inaczej określić jako weryfikację zdolności procesu pomiarowego. W praktyce zazwyczaj przeprowadza się go, wykonując 10 testów przez trzech operatorów w dwóch bądź też trzech próbach, choć istnieją również inne wariacje.

W trakcie przeprowadzania takiego testu:

 • operatorzy powinni przeprowadzić każdą z prób niezależnie,
 • operatorzy nie powinni się ze sobą porozumiewać i wymieniać spostrzeżeń co do wyników testów,
 • konieczne jest upewnienie się, że przyrządy pomiarowe zostały prawidłowo skalibrowane.
Szkolenia MSA, kursy z MSA

Aby skorzystać z możliwości, jakie daje analiza systemów pomiarowych, warto skorzystać ze wsparcia doświadczonych i wykwalifikowanych ekspertów: albo własnych, po odpowiednim przeszkoleniu, albo zewnętrznych, w ramach usług o charakterze audytu. Rynek szkoleniowy oferuje szereg szkoleń MSA pozwalających podnieść wiedzę zespołu z zakresu wdrażania systemów pomiarowych oraz praktycznego wykorzystania metodologii MSA w zapewnieniu jakości i niezawodności procesów produkcyjnych. Szkolenia tego typu to dobry wstęp do efektywnej kontroli produkcji. Listę szkoleń i kursów MSA znajdą Państwo na górze strony. Na liście zgromadziliśmy szkolenia i kursy MSA od wielu firm szkoleniowych, zarówno w formule online, jak i tradycyjnych szkoleń stacjonarnych organizowanych głównie w miastach takich jak: Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków czy Gdańsk.

Co dają szkolenia z MSA oraz wdrożenie MSA?

Przeprowadzenie warsztatów, kursów i szkoleń MSA, a następnie poprawne wdrożenie procedur związanych z analizą systemów pomiarowych pozwal przedsiębiortswu:

 • zagwarantować, że jakość danych dostarczanych przez systemy jest wysoka, co przekłada się na rzetelność informacji wpływających na podejmowane przez zakład decyzje w obszarze zarządzania produkcją,
 • zoptymalizować systemy pomiarowe stosowane w przedsiębiorstwie – ich weryfikacja umożliwia wprowadzenie usprawnień i unowocześnień tam, gdzie jest to niezbędne,
 • porównać ze sobą działanie różnych systemów pomiarowych – np. urządzeń wykorzystywanych do zbierania danych, w celu określenia, które z nich działa bardziej efektywnie.

Dlatego na skorzystanie z narzędzi MSA decyduje się coraz więcej nowoczesnych zakładów. Wdrażanie MSA warto rozpocząć od profesjonalnych szkoleń i kursów gwarantujących odpowiedni poziom wiedzy w zespole odpowiedzialnym za wdrożenie.

MSA – analiza systemów pomiarowych