Baza szkoleń i kursów z zarządzania jakością!

 • Zapoznaj się z listą kursów oraz szkoleń poświęconych zarządzaniu jakością
 • Znajdź szkolenie w dogodnym miejscu i terminie
 • Zarejestruj swój udział całkowicie online!
 • Zapoznaj się z listą kursów oraz szkoleń poświęconych zarządzaniu jakością
 • Znajdź szkolenie w dogodnym miejscu i terminie
 • Zarejestruj swój udział całkowicie online!
szkolenia zarządzanie jakością
Przewiń stronę

Szkolenia z zarządzania jakością: 189

Artykuł

Zarządzanie jakością

Dbałość o wysoką jakość to najlepsza możliwa strategia, nie tylko przy prowadzeniu firmy, ale i w codziennym życiu. Inwestycja w najwyższej klasy produkty i inne rozwiązania zawsze niesie za sobą wysokie korzyści. Dlatego w nowoczesnym biznesie stawia się na strategie ukierunkowane na ten aspekt działalności. Pytanie jednak: czym dokładniej jest zarządzanie jakością i jak o nie zadbać w organizacji? Dowiedz się więcej na ten temat.

Czym jest zarządzanie jakością?

Zarządzanie jakością można by zdefiniować jako strategię biznesową, która opiera się o nieustanne poszukiwanie sposobów na zapewnienie klientowi rozwiązań:
 • odpowiadających jego bieżącym potrzebom,
 • przewyższających ofertę konkurencji,
 • będących nieustannie wzbogacanymi o usprawnienia i udoskonalania.
Już ta quasi-definicja pokazuje, że doskonalenie jakości jest długofalowym procesem, a nie jednorazowo podejmowanym działaniem. Zarządzanie jakością to zatem zespół fundamentalnych założeń, które determinują wszystkie działania podejmowane przez organizację.

Trend ten pojawił się jeszcze w XX wieku, a dziś jest absolutną podstawą działalności w biznesie – zarówno dla międzynarodowych korporacji, jak i firm z sektora MŚP.

W oparciu o jakie strategie przebiega doskonalenie działalności?

Zarządzanie jakością może być realizowane na wiele sposobów. Warto podkreślić, że podejście do tej strategii zmieniało się na przestrzeni lat. Dziś dominują dwa sposoby podejścia do tego tematu:
 1. deterministyczne – w jego ujęciu mówi się o jakości przede wszystkim w kontekście konkretnych, „twardych” danych i koncentruje się na wdrażaniu sztywnych procedur, standardów oraz specyfikacji,
 2. ciągłego doskonalenia – w nich jakość jest postrzegana dynamicznie, a za cel organizacji stawia się nieustanną adaptację do bieżących potrzeb klienta.
Gdy jednak przyjrzeć się bliżej metodykom zarządzania jakości, jakie są obecnie stosowane w przedsiębiorstwach, można powiedzieć, że oba podejścia zbliżyły się do siebie i zaczęły się wzajemnie przenikać. Istotne są więc i dane liczbowe, i proklienckie podejście.

Zarządzanie jakością: najpopularniejsze systemy

Doskonalenie jakości wymaga zawsze podejmowania usystematyzowanych, przemyślanych działań – takich, które prowadzą do osiągania stałej poprawy wyników. Dlatego przedsiębiorstwa, które chcą wdrożyć projakościowe podejście, wybierają zazwyczaj jeden z opracowanych przez ekspertów systemów. O jakich mowa? Warto przyjrzeć się tym najpopularniejszym.

Zarządzanie przez jakość

Są to wszystkie strategie, w których – zgodnie z nazwą – jakość jest postawiona w centrum uwagi. Inaczej są one określane mianem Total Quality Management i opierają się na wprowadzaniu małych, niepozornych zmian, które w sumie prowadzą do optymalizacji procesów i efektywniejszego wykorzystania zasobów organizacji we wszystkich aspektach. Strategie z obszaru TQM kładą też duży nacisk na politykę CSR, czyli odpowiedzialności społecznej prowadzonej działalności.

Metodologie lean

Nazywane inaczej metodologiami „zwinnymi”. Chodzi w nich o optymalne wykorzystanie wszystkich zasobów przedsiębiorstwa – zwłaszcza ludzkich oraz materialnych. Kluczowe jest w nich postawienie na maksymalnie wysoką jakość produktu końcowego przy racjonalnym zarządzaniu zapasami, z wykorzystaniem koncepcji just-in-time.

ISO 9001

Swoisty złoty standard na świecie – jeden z najpopularniejszych systemów w oparciu o który jest prowadzone zarządzanie jakością. To uniwersalne rozwiązanie, które może wykorzystać każdy menadżer jakości, bez względu na profil działalności jego organizacji. Certyfikacja w obszarze ISO 9001 przynosi bardzo duży prestiż.

Six Sigma

To jedna z deterministycznych strategii zarządzania, w której menadżer jakości koncentruje się na uzyskaniu maksymalnej powtarzalności produktów – tak, aby finalny wyrób spotkał się z uznaniem klientów, a odsetek zwrotów i reklamacji został ograniczony do zera.

Jak wdrożyć doskonalenie jakości w organizacji?

Proces wdrożenia systemu zarządzania jakością przebiega wieloetapowo i, tak naprawdę, nigdy się nie kończy. Troska o utrzymanie najwyższych standardów powinna stać się stałym elementem polityki firmy. Niemniej jednak, na etapie wdrażania nowego systemu powinien zostać powołany wykwalifikowany menadżer jakości bądź pełnomocnik systemu zarządzania jakością (SZJ), jak również zespół, który będzie odpowiedzialny za planowanie, organizację oraz nadzór całego projektu.
 

Szkolenia z zarządzania jakością w 2020 roku

Przy opracowaniu procedur, które podniosą jakość działania w organizacji warto również skorzystać ze wsparcia doświadczonych ekspertów albo przejść stosowne szkolenie, które pozwoli przełożyć teorię na praktykę. To rozwiązania, po które sięga dziś wiele przedsiębiorstw. Szkolenia otwarte w dziedzinie jakości mogą dotyczyć zarówno zbudowania świadomości w załodze i kadrze menedżerskiej jakie jest znaczenie jakości dla współczesnych przedsiębiorstw oraz zapoznania z nowoczesnymi metodami zarządzania jakością i kontroli jakości, jak też przygotowywać do konkretnych obszarów zarządzania jakością: wdrażania norm ISO, zastosowania filozofii Kaizen, metodologii Six Sigma i wielu innych.
 
 
Zarządzanie jakością