Profesjonalna rekrutacja pracowników: szkolenia i kursy w całej Polsce!

 • Poznaj ofertę szkoleń rekrutacyjnych organizowanych w całym kraju
 • Sprawdź nadchodzące terminy kursów, ich program oraz ceny
 • Wybierz kurs dla siebie i zgłoś sie na niego online!
 • Poznaj ofertę szkoleń rekrutacyjnych organizowanych w całym kraju
 • Sprawdź nadchodzące terminy kursów, ich program oraz ceny
 • Wybierz kurs dla siebie i zgłoś sie na niego online!
szkolenia rekrutacja pracowników
Przewiń stronę

Szkolenia z prowadzenia rekrutacji: 78

 • Online, 21 - 22 grudnia 2020
 • już od 1350 PLN
już od 1350 PLN
 • Warszawa, 20 - 21 października 2020
 • już od 1890 PLN
już od 1890 PLN
Artykuł

Rekrutacja pracowników

Rekrutacja jest jednym z największych wyzwań dla współczesnego pracodawcy działającego w warunkach rynku pracownika, a jednocześnie kluczowym elementem zarządzania zasobami ludzkimi. Odpowiednie przeprowadzenie procedury znacząco zwiększa jednak szanse na zatrudnienie osoby o poszukiwanych kwalifikacjach i właściwym poziomie motywacji. Dowiedz się więcej o rekrutacji i jej zasadach!

Rekrutacja wewnętrzna czy zewnętrzna?
Selekcja pracowników może się odbywać na wiele sposobów. Wybór odpowiedniej metody jest zaś jednym z czynników pozwalających na zniwelowanie ryzyka niezapełnienia stanowiska lub zatrudnienia niewłaściwej osoby i konieczności powtórzenia procesu od nowa. W pierwszej kolejności możemy wyróżnić rekrutację:
 • wewnętrzną,
 • zewnętrzną.
Bardzo często przed rozpoczęciem poszukiwań poza firmą, warto przyjrzeć się już zatrudnionym w niej pracownikom i sprawdzić, czy wśród nich nie ma osoby nadającej się na określone stanowisko. Korzyści z prowadzenia wewnętrznej rekrutacji jest wiele. Przykładowe z nich to:
 • niższy koszt procedury,
 • motywacja i mobilizacja pracowników – szczególnie jeśli nowe stanowisko wiąże się z wyraźnym awansem,
 • krótszy czas adaptacji pracownika na nowym stanowisku.
Warto zastosować podstawowe zasady rekrutacji i przeprowadzić procedurę polegającą na publikacji ogłoszenia (skierowanego do całego personelu lub też do wybranej grupy) po określeniu dokładnego profilu kandydata, a następnie weryfikacji aplikacji i starannej selekcji kandydata. Dzięki temu można zwiększyć szanse na udany wybór.

Z rekrutacją zewnętrzną wiąże się więcej niewiadomych, ale jednocześnie umożliwia ona dotarcie do specjalistów o konkretnych kwalifikacjach, których być może brakuje w firmie. W tym przypadku prawidłowe skonstruowanie oferty jest jeszcze ważniejsze, a przy tym należy zadbać o poprawne i dokładne przeprowadzenie każdego etapu selekcji. Należy przy tym pamiętać, że nowy pracownik powinien pasować nie tylko do konkretnego stanowiska, ale również do firmy – jej kultury organizacyjnej i wartości.
Metody rekrutacji pracowników – tradycyjne i nowoczesne
Przy rekrutacji pracowników można również zastosować szereg metod. Tradycyjnie proces ten możemy podzielić na:
 • pasywny (bierny) – polega na przyjmowaniu kandydatur od pracowników w sposób ciągły, niezależnie od aktualnie prowadzonego naboru; kandydaci sami zgłaszają się do firmy lub są polecani przez dotychczasowych pracowników, a rekruter dokonuje selekcji aplikacji;
 • aktywny bezpośredni – poszukiwanie pracowników odbywa się poprzez publikację ogłoszenia o pracę lub też uczestnictwo w targach pracy czy podobnych eventach;
 • aktywny pośredni – polega na poszukiwaniu pracowników za pośrednictwem agencji rekrutacyjnej lub innego zewnętrznego podmiotu; najczęściej w ten sposób rekrutuje się pracowników tymczasowych.
Warto jednak wspomnieć również o nowocześniejszych metodach na rekrutację pracowników. Szczególnie w przypadku stanowisk specjalistycznych coraz częściej przydatny okazuje się head hunter. To specjalista ds. rekrutacji, który samodzielnie poszukuje odpowiednich kandydatów na określone stanowisko (najczęściej wśród pracowników innych firm o podobnym profilu działalności). W działaniach headhuntingowych przydatne okazują się społecznościowe portale do nawiązywania kontaktów biznesowych oraz rozmaite bazy danych. To jeden z lepszych sposobów na pozyskanie wysoko wykwalifikowanej kadry – szczególnie w obecnych czasach niskiego bezrobocia i rynku pracownika.
Etapy rekrutacji – o czym pamiętać?
Podczas rekrutacji i selekcji pracowników warto zadbać o staranne przeprowadzenie każdego z jej etapów. Są to:
 • analiza potrzeb kadrowych – określenie, czy faktycznie nowy pracownik jest potrzebny,
 • określenie wymogów dotyczących stanowiska – jego opisu, zakresu obowiązków, celu wykonywanej pracy, ale również wynagrodzenia,
 • określenie profilu kandydata – cech, jakimi powinien wykazywać się idealny pracownik na tym stanowisku,
 • opracowanie i publikacja ogłoszeń – powinno być ono szczegółowe i konkretne oraz zamieszczone w wielu źródłach (np. na portalach internetowych, platformach pracowniczych, w mediach społecznościowych czy w prasie),
 • wstępna selekcja kandydatów na podstawie złożonych aplikacji – odrzucenie wszystkich tych, którzy nie spełniają wymagań, przyspieszy dalsze etapy procesu,
 • kontakt z kandydatami – podczas kontaktu telefonicznego lub mailowego można uzyskać dodatkowe informacje o potencjalnych pracownikach oraz zaprosić na spotkanie w firmie czy też na neutralnym gruncie,
 • rozmowy kwalifikacyjne – umożliwia bliższe zapoznanie się z kandydatem, zadanie dodatkowych pytań i przeprowadzenie zadań rekrutacyjnych mających na celu sprawdzenie jego kompetencji,
 • wybór kandydata i sprawdzenie jego referencji, dyplomów, zaświadczeń itp.,
 • udzielenie informacji zwrotnej wybranemu kandydatowi, a także pozostałym, odrzuconym,
 • złożenie oferty wybranemu kandydatowi i ewentualne negocjacje.
Należy pamiętać, by dobrze przygotować się do procesu rekrutacji. Szczególnie ważnym etapem jest spotkanie, które pozwala na najdokładniejsze „wyczucie” kandydata. Należy zadawać pytania nie tylko o „twarde” kompetencje, ale również o miękkie umiejętności. Zawczasu warto również wyklarować charakter pracy (nie każdy radzi sobie np. w sytuacjach pośpiechu i wysokiego stresu) oraz jej warunki (nie każdemu będzie też odpowiadać praca w open space). Bardzo ważne również, by po zatrudnieniu nowego pracownika zadbać o jego poprawne stopniowe wdrożenie w obowiązki i kulturę firmy.
Rekrutacja pracowników