Szkolenia rekrutacja i selekcja pracowników: daty, program, ceny!

 • Poznaj szkolenia rekrutacja i selekcja pracowników oraz metody rekrutacji
 • Znajdź szkolenie dla siebie, sprawdź ceny i zarejestruj się online!
Rozwiń Chcesz nauczyć się rekrutacji i selekcji pracowników? Poznać nowoczesne metody rekrutacji i selekcji pracowników? Sprawdź szkolenia rekrutacja i selekcja pracowników organizowane online oraz w na terenie najwięskszych miast w całej Polsce. Poznaj techniki rekrutacji, takie jak wstępna selekcja, wywiad kompetencyjny, wywiad behawioralny czy assessment center. Znajdź szkolenie rekrutacja i selekcja pracowników dla siebie i zarejestruj się na zajęcia przez Internet! Zwiń

szkolenia rekrutacja pracowników

Szkolenia rekrutacja i selekcja: 49

 • już od 1 799 zł
1 799 zł
 • już od 1 890 zł
1 890 zł
 • już od 2 190 zł
2 190 zł
 • już od 1 590 zł
1 590 zł
 • już od 1 590 zł
1 590 zł

Recruitment Days 2023

 • już od 2 195 zł
2 195 zł
 • już od 1 500 zł
1 500 zł
 • już od 770 zł
770 zł
 • już od 1 890 zł
1 890 zł
 • już od 1 890 zł
1 890 zł
 • już od 1 350 zł
1 350 zł
 • już od 800 zł
800 zł
 • już od 900 zł
900 zł
 • już od 590 zł
590 zł
Artykuł

Poznaj metody rekrutacji pracowników w trakcie szkolenia rekrutacja i selekcja!

Rekrutacja i selekcja pracowników jest jednym z największych wyzwań dla współczesnego pracodawcy działającego w warunkach rynku pracownika, a jednocześnie kluczowym elementem zarządzania zasobami ludzkimi. Odpowiednie przeprowadzenie procesu rekrutacji i selekcji znacząco zwiększa szanse na zatrudnienie osoby o poszukiwanych kwalifikacjach i właściwym poziomie motywacji. Sprawdź jak szkolenia rekrutacja i selekcja pracowników oraz kursy metody rekrutacji i doboru pracowników mogą pomóc twojej firmie zyskać przewagę nad konkurencją!

Spis treści:

 1. Rekrutacja i selekcja pracowników
 2. Metody rekrutacji i selekcji pracowników
 3. Etapy rekrutacji i selekcji
 4. Szkolenia rekrutacja i selekcja pracowników, kurs techniki rekrutacji
 5. Ile kosztuje szkolenie rekrutacja i selekcja pracowników?
 6. Program szkolenia metody rekrutacji pracowników
Rekrutacja i selekcja pracowników

Co to jest rekrutacja pracowników? Rekrutacja pracowników to proces polegający na analizie zapotrzebowania na zasoby ludzkie, przygotowaniu opisu stanowiska pracy i wymagań, a następnie przełożeniu ich na ogłoszenie o pracę bądź inne działania rekrutacyjne, kórych celem jest pozyskanie kandydatów do pracy wraz z zebraniem niezbędnych dokumentów do przeprowadzania procesu selekcji. Co to jest selekcja pracowników? Selekcja pracowników polega na wyborze spośród listy kandydatów potencjalnego pracownika, który ze względu na stosowane kryteria i potrzeby spełnia wymagania pracodawcy w najwyższym możliwym stopniu.

Rekrutacja może się odbywać na wiele sposobów. Wybór odpowiedniej metody rekrutacji jest zaś jednym z czynników pozwalających na zniwelowanie ryzyka niezapełnienia stanowiska lub zatrudnienia niewłaściwej osoby i konieczności powtórzenia procesu od nowa. W pierwszej kolejności możemy wyróżnić rekrutację wewnętrzną oraz zewnętrzną. Rekrutacja wewnętrzna zakłada przegląd talentów zatrudnionych w organizacji, celem sprawdzenia, czy wśród nich nie ma osoby nadającej się na określone stanowisko. Korzyści z prowadzenia wewnętrznej rekrutacji jest wiele. Przykładowe z nich to niższy koszt rekrutacji, zmotywowanie i zmobilizowanie pracowników do rozwoju (szczególnie jeśli rekrutacja wewnętrzna jest stałą praktyką) oraz krótszy czas adaptacji pracownika na nowym stanowisku. Rekrutacja zewnętrzna polega najczęściej na publikacji ogłoszenia o pracę po określeniu dokładnego profilu kandydata, a następnie weryfikacji aplikacji i starannej selekcji kandydatów. Dzięki temu można zwiększyć szanse na udany wybór.

Z rekrutacją zewnętrzną wiąże się więcej niewiadomych, ale jednocześnie umożliwia ona dotarcie do specjalistów o konkretnych kwalifikacjach, których być może brakuje w firmie. W tym przypadku prawidłowe skonstruowanie oferty jest jeszcze ważniejsze, a przy tym należy zadbać o poprawne i dokładne przeprowadzenie każdego etapu selekcji. Należy przy tym pamiętać, że nowy pracownik powinien pasować nie tylko do konkretnego stanowiska, ale również do firmy – jej kultury organizacyjnej i wyznawanych wartości.

Metody rekrutacji i selekcji pracowników

Przy rekrutacji pracowników można również zastosować rozmaite podejścia. Tradycyjnie proces ten możemy podzielić na:

 • Pasywny (bierny) – polega na przyjmowaniu kandydatur od pracowników w sposób ciągły, niezależnie od aktualnie prowadzonego naboru; kandydaci sami zgłaszają się do firmy lub są polecani przez dotychczasowych pracowników, a rekruter dokonuje selekcji aplikacji.
 • Aktywny bezpośredni – poszukiwanie pracowników odbywa się poprzez publikację ogłoszenia o pracę, uczestnictwo w targach pracy czy eventach branżowych, direct search oraz media społecznościowe.
 • Aktywny pośredni – polega na poszukiwaniu pracowników za pośrednictwem agencji rekrutacyjnej lub innego zewnętrznego podmiotu. Agencje pracy tymczasowej zajmują się rekrutowaniem pracowników tymczasowych, head hunter z reguły specjalizuje się w poszukiwaniu pracowników na stanowiska wysoko specjalistyczne, a agencja executive search członków wyższej kadry zarządzającej.
 • Pracowniczy - polega na uruchomieniu rozmaitych procedur i programów poleceń dla pracowników firmy, co pozwala pozyskiwać nowych pracowników dzięki zaangażowaniu obecnych współpracowników.

Warto wspomnieć o dostępnych metodach rekrutacji pracowników. Dobry rekruter stosuje zróżnicowane i bogate techniki rekrutacji i selekcji pracowników. Najważniejsze techniki rekrutacji i selekcji to między innymi:

 • wstępna selekcja i analiza aplikacji,
 • testy rekrutacyjne,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • wywiad kompetencyjny,
 • wywiad behawioralny,
 • zadanie rekrutacyjne,
 • dzień próbny,
 • assessment center,
 • sprawdzenie referencji.
Etapy rekrutacji i selekcji

Podczas rekrutacji i selekcji pracowników warto zadbać o staranne przeprowadzenie każdego z jej etapów. Są to:

 • analiza potrzeb kadrowych – określenie, czy faktycznie nowy pracownik jest potrzebny,
 • określenie wymogów dotyczących stanowiska – jego opisu, zakresu obowiązków, celu wykonywanej pracy, ale również wynagrodzenia,
 • określenie profilu kandydata – cech, jakimi powinien wykazywać się idealny pracownik na tym stanowisku,
 • opracowanie i publikacja ogłoszeń – powinno być ono szczegółowe i konkretne oraz zamieszczone w wielu źródłach (np. na portalach internetowych, platformach pracowniczych, w social media czy w prasie),
 • wstępna selekcja kandydatów na podstawie złożonych aplikacji – odrzucenie wszystkich tych, którzy nie spełniają wymagań, przyspieszy dalsze etapy procesu,
 • kontakt z kandydatami – podczas kontaktu telefonicznego lub mailowego można uzyskać dodatkowe informacje o potencjalnych pracownikach oraz zaprosić na spotkanie w firmie czy też na neutralnym gruncie,
 • rozmowy kwalifikacyjne – umożliwia bliższe zapoznanie się z kandydatem, zadanie dodatkowych pytań i przeprowadzenie zadań rekrutacyjnych mających na celu sprawdzenie jego kompetencji,
 • wybór kandydata i sprawdzenie jego referencji, dyplomów, zaświadczeń itp.,
 • udzielenie informacji zwrotnej wybranemu kandydatowi, a także pozostałym, odrzuconym,
 • złożenie oferty wybranemu kandydatowi i ewentualne negocjacje.

Należy pamiętać, by dobrze przygotować się do procesu rekrutacji. Szczególnie ważnym etapem jest spotkanie, które pozwala na najdokładniejsze „wyczucie” kandydata. Należy zadawać pytania nie tylko o „twarde” kompetencje, ale również o miękkie umiejętności. Zawczasu warto również wyklarować charakter pracy (nie każdy radzi sobie np. w sytuacjach pośpiechu i wysokiego stresu) oraz jej warunki (nie każdemu będzie też odpowiadać praca w open space). Bardzo ważne również, by po zatrudnieniu nowego pracownika zadbać o jego poprawne stopniowe wdrożenie w obowiązki i kulturę firmy.

Szkolenia rekrutacja i selekcja pracowników, kurs techniki rekrutacji

Proces rekrutacji i selekcji pracowników jest jednym z kluczowych procesów funkcjonujących w firmach i instytujach. Sprawny i trafiony dobór pracowników na rozmaite stanowiska, a także wybranie kandydatów o silnej motywacji i możliwościach rozwoju w ramach organizacji jest jednym z kluczowych czynników decydujących o zaangażowaniu pracownika w wykonywaną pracę. Lepiej zatrudnić pracownika prezentującego odpowiednią postawę, wartości i potencjał niż później poświęcać ogrom czas, aby go zmienić. Nic dziwnego, że firmy gotowe są inwestować w umiejętności menedżerów oraz specjalistów ds. rekrutacji i selekcji i wysyłać ich na rozmaite szkolenia i kursy wzmacniające wiedzę i umiejętności doboru pracowników. Bazę tego typu szkoleń i kursów z zakresu rekrutacji znajdą Państwo na górze strony. W ofercie dostępne są szkolenia online prowadzone na żywo na platformach do spotkań zdalnych, jak też kursy online w formie e-learningu. Osobną kategorię stanowią tradycyjne szkolenia w sali szkoleniowej, organizowane głównie w dużych miastach, takich jak Lublin, Gdańsk, Łódź, Poznań, Kraków, Wrocław, Katowice, Warszawa czy Rzeszów. Zaletą szkoleń stacjonarnych poświęconych selkcji pracowników jest możliwość nadania im typowo warsztatowej formy pozwalającej w praktyce przećwiczyć wiedzę pozyskaną w trakcie szkolenia.

Ile kosztuje szkolenie rekrutacja i selekcja pracowników?

Najprzystępniejsze pod względem cenowym są kursy online realizowane w postaci kursów wideo oraz e-learningu złożonego z prezentacji i ćwiczeń. Ich ceny zaczynają się już od kilkudziesięciu złotych. Wyższe ceny dotyczą szkoleń online na żywo, a jeszcze wyższe szkoleń stacjonarnych, zwłaszcza tych wiążących się z egzaminem końcowym i uzyskaniem certyfikatu. Informacje o cenach aktualnych szkoleń i kursów rekrutacja i selekcja pracowników znajdą Państwo na górze strony. Jeśli w kalendarzu szkoleń z rekrutacji i selekcji udało się znaleźć Państwu ciekawą pozycję zachęcamy do dokonania rejestracji online.

Program szkolenia metody rekrutacji pracowników

Każde szkolenie poświęcone prowadzeniu rekrutacji i selekcji pracowników różni się zakresem, długością trwania oraz podejściem trenera do przekazywanych zagadnień. Dlatego nie ma jednego uniwersalnego programu szkolenia rekrutacja i selekcja, jednakże w większości z nich pojawiają się zagadnienia takie jak:

 • proces określania potrzeb personalnych/kadrowych: opis stanowiska pracy, profil kandydata, wymagania do kwestionariusza osobowego...
 • współpraca pomiędzy działem HR a menedżerem w procesie rekrutacji i selekcji: podział obowiązków, zasady i dobre praktyki współpracy...
 • źródła pozyskiwania pracowników: skanowanie rynku pracy, dystrybucja ogłoszeń o pracę, współpraca z agencjami zatrudnienia, urzędami pracy, head hunterem...
 • etapy procesu rekrutacji i selekcji: przygotowanie ogłoszenia, przyjmowanie zgłoszeń i wstępna selekcja, spotkania rekrutacyjne na żywo i przez Internet, wybór i akceptacja kandydata...
 • prowadzenie wywiadu kwalifikacyjnego: modele rozmowy kwalifikacyjnej, kwestionariusz rozmowy, narzędzia diagnostyczne, testy kwalifikacyjne, assessment center...
 • dokumenty w procesie rekrutacji: kwestionariusz osobowy, CV, list motywacyjny, świadectwo pracy...
 • narzędzia rekrutacyjne, techniki rekrutacyjne, znaczenie marki pracodawcy (zobacz szkolenia employer branding) w procesie rekrutacji.
Poznaj metody rekrutacji pracowników w trakcie szkolenia rekrutacja i selekcja!
Szkolenia rekrutacja i selekcja pracowników

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia, gdy pojawi się nowe szkolenie rekrutacja i selekcja pracowników!