Znajdź szkolenie CIT stacjonarne lub kurs CIT online!

 • Poznaj szkolenia CIT organizowane w całej Polsce oraz kursy CIT
 • Sprawdź program, terminy oraz ceny i zapisz się na szkolenie!
Rozwiń Chcesz wiedzieć co to podatek CIT, jak funkcjonuje i jakie zmiany zaszły w podatku CIT w ostatnim czasie? Znajdź szkolenie podatek CIT lub kurs CIT organizowane stacjonarnie (m.in. Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, Katowice, Gdańsk, Szczecin, Łódź, Lublin...) oraz online. Zapoznaj się z datami szkoleń z podatku CIT, programem zajęć oraz ceną za kurs lub szkolenie z CIT. Wybierz szkolenie dla siebie i zapisz się na nie przez Internet! Zwiń

szkolenia CIT

Szkolenia CIT: 19

 • już od 369 zł
369 zł
 • już od 390 zł
390 zł

Estoński CIT

 • już od 390 zł
390 zł
 • już od 390 zł
390 zł
 • już od 550 zł
550 zł
 • już od 550 zł
550 zł
 • już od 1 154 zł
1 154 zł

12. Smart City Forum

 • już od 595 zł
595 zł
Artykuł

Szkolenia CIT: podatek dochodowy od osób prawnych CIT!

Pracujesz w księgowości i poszukujesz sprawdzonej wiedzy na temat podatku dochodowego od osób prawnych, czyli podatku CIT? Chcesz być na bieżąco ze zmianami w podatku CIT? Sprawdź szkolenia CIT oraz kursy z podatku CIT, kóre pozwolą Ci zaznajomić się z najnowszymi regulacjami w tym zakresie.

Spis treści:

 1. Podatek CIT
 2. Kogo obowiązuje podatek CIT?
 3. Przedmiot opodatkowania – co objęte jest podatkiem CIT?
 4. Rozliczanie podatku CIT
 5. Szkolenia CIT, kursy CIT: online i stacjonarnie
Podatek CIT

Co to jest CIT? CIT to skrót od anglojęzycznych słów Corporate Income Tax. Oznacza on podatek dochodowy od osób prawnych. W Polsce przepisy dotyczące CIT zostały określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) z dnia 15 lutego 1992 r. i do dziś pozostaje on podstawowym aktem prawnym regulującym te kwestie. Ponadto zastosowanie mają różnego rodzaju rozporządzenia wydawane przez Ministra Finansów. Po raz pierwszy w naszym kraju podatek ten wprowadzono w 1989 roku.

Kogo obowiązuje podatek CIT?

Rozliczać się z Urzędem Skarbowym zgodnie z zasadami CIT muszą wszystkie firmy będące osobami prawnymi. Ponadto podatnikami objętymi podatkiem CIT są:

 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek osobowych (cywilnych, jawnych, partnerskich i komandytowych);
 • podatkowe grupy kapitałowe – składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego, które mają osobowość prawną i funkcjonują w związkach kapitałowych (zobacz też szkolenia ceny transferowe);
 • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli prawo tego państwa traktuje je jako osoby prawne i podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Obowiązują jednak pewne wykluczenia. Zgodnie z przepisami prawa wyłączone z opodatkowania CIT są:

 • fundusze inwestycyjne,
 • fundusze emerytalne,
 • organizacje pożytku publicznego,
 • organizacje kościelne,
 • spółki prowadzące działalność w specjalnych strefach ekonomicznych.

Ponadto zwolnieniu podlegają:

 • przychody z działalności rolniczej, z wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej,
 • przychody z gospodarki leśnej,
 • przychody wynikające z czynności, które nie mogą być przedmiotem umowy prawnie skutecznej,
 • przychody (dochody) przedsiębiorców żeglugowych opodatkowanych podatkiem tonażowym.
Przedmiot opodatkowania – co objęte jest podatkiem CIT?

Prawo podatkowe dokładnie określa również, co objęte jest podatkiem CIT. Są to dochody, czyli przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania. Źródła dochodów podzielone są na dwie grupy, niekiedy traktowane rozdzielnie:

 • zyski kapitałowe,
 • inne źródła przychodów.

Ponadto, jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają przychody, podatnik odnotował stratę. Wówczas w kolejnych 5 latach podatkowych może obniżyć swój dochód stanowiący podstawę opodatkowania o wysokość straty – z tym, że wysokość tego obniżenia nie może jednorazowo przekroczyć 50% kwoty straty. W przypadku podatku CIT obowiązek podatkowy może być:

 • nieograniczony – dotyczy całości osiągniętych dochodów każdego podatnika, który ma siedzibę lub zarząd na terytorium Polski,
 • ograniczony – polega na opodatkowaniu wyłącznie dochodów osiągniętych na terytorium Polski i dotyczy podatników, którzy nie mają w Polsce siedziby lub zarządu.

Podatek CIT rozliczany jest wedle kilku stawek podatkowych, a zasady i progi stawek w podatku CIT regularnie się zmieniają. Dlatego warto rozważyć szkolenie CIT przy okazji każdej większej zmiany w prawie podatkowym, aby zapoznać się z najnowszymi regulacjami.

Rozliczanie podatku CIT

Zaliczki na podatek dochodowy CIT należy odprowadzać miesięcznie lub kwartalnie, a zeznanie roczne podatku dochodowego od osób prawnych składa się w terminie 3 miesięcy, licząc od końca roku podatkowego danego podmiotu (formularz CIT-8). W tym terminie należy również wpłacić różnicę pomiędzy podatkiem należnym a sumą wpłaconych zaliczek. Jak już wspomniano, wysokość podatku oblicza się od dochodu, to znaczy przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania. Następnie podatnik musi dostarczyć urzędowi również swoje sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy.

Szkolenia CIT, kursy CIT: online i stacjonarnie

Ze względu na dużą złożoność przepisów z zakresu podatku CIT oraz częste zmiany w podatkach i prawie podatkowym warto rozważyć odpowiednie szkolenie CIT dla służb finansowo-podatkowych w firmie dotyczące rozliczania tego podatku. Na rynku dostępnych jest cały szereg szkoleń CIT, które realizowane są w głównych miastach w Polsce, m.in.: Warszawa, Wrocław, kraków, Poznań, Gdańsk, Łódź, Katowice. Dostępne są również szkolenia CIT  wyjazdowe w Zakopanem, Krynicy Górskiej czy Mikołajkach. Warto połączyć intensyne zajęcia merytoryczne z odpoczynkiem. Polecamy Państwu również szkolenia z VAT oraz inne szkolenia podatkowe. Przy wyborze szkolenia warto kierować się zarówno programem merytorycznym, renomą organizatora, jak też przyjrzeć się i porównać ceny szkoleń oferowanych przez poszczególnych organizatorów. W programie szkolenia CIT znajdziemy omówienie takich zagadnień jak:

 • podstawa opodatkowania i wysokość podatku CIT,
 • zaliczki na podatek, podatek za rok podatkowy, zeznanie roczne,
 • zasady odpowiedzialności podatnika i płatnika,
 • podatnicy podatku CIT,
 • ograniczony bądź nieograniczony obowiązek podatkowy,
 • przychody podatkowe: z działalności gospodarczej, przychody w naturze, przychody z tytułu nieodpłatnego oraz częściowo nieodpłatnego świadczenia, przychody z odpłatnego zbycia rzeczy i praw,
 • koszty uzyskania przychodów w CIT: definicja kosztów i celowość wydatków, dokumentowanie wydatków, rozliczanie kosztów w czasie, 
 • środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wartość początkowa, zasady i metody amortyzacji,
 • kontrola organów administracji skarbowej w zakresie podatku CIT: uprawnienia KAS, procedury kontrolne, odpowiedzialność podatkowa, Kodeks Karny Skarbowy.
Szkolenia CIT: podatek dochodowy od osób prawnych CIT!
CIT szkolenie, CIT kurs

Zostaw e-mail aby otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy pojawi się nowe szkolenie CIT bądź kurs z CIT!