• Szkolenia REACH, kursy REACH
Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

• Szkolenia REACH, kursy REACH

Wyświetlone wszystkie (15)
1

• Szkolenia REACH, kursy REACH • Szkolenia REACH, kursy REACH

Wyświetlone wszystkie (15)
1
Zobacz również

Rozporządzenia REACH i CLP    

Różnego rodzaju substancje chemiczne są stosowane w zakładach działających w wielu branżach. Z uwagi na to, jaki jest ich charakter, konieczne jest postępowanie z takimi substancjami w uważny, ostrożny sposób. Zasady zarządzania chemikaliami w przedsiębiorstwach zostały opisane w rozporządzeniach REACH oraz CLP. Sprawdź, co dokładniej zawierają te akty prawne.

REACH oraz CLP to dwa europejskie akty prawne, które regulują zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie. Chociaż dotyczą tego samego tematu, obejmują inny zakres powiązanych z nim zagadnień.

REACH – zasady stosowania chemikaliów

Rozporządzenie REACH obowiązuje od 2007 roku na terenie całej Unii Europejskiej, w tym w Polsce, i reguluje wszystkie kwestie związane ze stosowaniem chemikaliów. Zapisy stosują również Norwegia, Islandia oraz Lichtenstein. Jego zapisy obejmują zagadnienia takie jak:

  • zasady stosowania chemikaliów,
  • ich rejestracja,
  • udzielanie zezwoleń na obrót lub jego ograniczenie (w określonych przypadkach).

Celem wprowadzenia REACH jest dbałość o podniesienie ochrony zdrowia oraz środowiska naturalnego, a także standaryzacja procedur związanych z obchodzeniem z się chemikaliami. Warto podkreślić, że rozporządzenie to nie obejmuje swoim zakresem substancji radioaktywnych, pod nadzorem celnym, jak również półproduktów niewyodrębnionych. Nie znajdują się w nim także zapisy dotyczące przewozu substancji – tych trzeba szukać w innych dokumentach legislacyjnych.

CLP: klasyfikacja oraz oznakowanie chemikaliów

Rozporządzenie CLP weszło w życie w 2009 roku i dotyczy klasyfikacji, oznakowania oraz pakowania substancji chemicznych w sposób zgodny z globalnym systemem. Jego wprowadzenie pozwoliło ujednolicić oznaczenia dotyczące wszelkich substancji chemicznych – tak, aby łatwiej im było zapewnić bezpieczeństwo przechowywania.

Zgodnie z rozporządzeniem, opakowania zawierające substancje chemiczne muszą zostać oznakowane we właściwy sposób – zgodnie z Globalnym Zharmonizowanym Systemem Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS). Są to nowe, opatrzone czerwoną ramką piktogramy, które w przejrzysty, niebudzący wątpliwości sposób komunikują, co znajduje się w opakowaniu.

Do zasad wynikających z rozporządzeń REACH oraz CLP muszą się dostosować wszystkie przedsiębiorstwa, które produkują, dystrybuują lub wykorzystują chemikalia do zastosowań przemysłowych. Nieprzestrzeganie tych reguł może skutkować poważnymi sankcjami – nie tylko finansowymi.

normy PN        metody statystyczne        świadectwa energetyczne        ATEX       

statystyczne sterowanie procesem        szkolenia TRIZ        oznakowanie CE        ocena zgodności