Baza szkoleń i kursów z zarządzania łańcuchem dostaw (SCM)!

 • Poznaj szkolenia i kursy poświęcone zarządzaniu łańcuchem dostaw (SCM)
 • Sprawdź ich program, ceny i wybierz szkolenie dla siebie!
Rozwiń Supply Chain management (SCM, czyli Zarządzanie Łańcuchem Dostaw) może być ważnym elementem zyskania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych. Jak ważny i trudny jest to obszar pokazały ostatnie miesiące, w których ograniczenia w logistyce spowodowane czy to lockdown'em czy zablokowaniem kanałów dostaw, wpłynęły na poważne zakłócenia w produkcji i handlu. Wiedzę i umiejętności pracowników logistyki i zaopatrzenia rozwijać można między innymi na szkoleniach z zarządzania łańcuchem dostaw, które zgromadziliśmy w naszej bazie szkoleń i kursów. Jeśli znaleźli Państwo interesujący kurs SCM dla siebie, zachęcamy do rejestracji z użyciem naszego bezpłatnego formularza zgłoszenia online. Zwiń

szkolenia z zarządzania łańcuchem dostaw

Szkolenia z zarządzania łańcuchem dostaw: 18

 • Częstochowa, 17-18 listopad 2021
 • 1 290 zł
1 290 zł
Artykuł

Zarządzanie łańcuchem dostaw: szkolenia i kursy SCM

Żadne przedsiębiorstwo funkcjonujące na rynku nie jest „samotną wyspą”. Choć konkuruje z innymi, oferującymi podobne usługi, z innymi nawiązuje współpracę – choćby po to, aby zyskać dostęp do towarów, które są mu niezbędne do prowadzenia działalności biznesowej. Dlatego aby możliwe było sprawne realizowanie wszystkich procesów – od planowania produkcji po dostawę towaru do konsumenta – potrzebne jest sprawne zarządzanie łańcuchem dostaw (Supply Chain management). Jak więc prowadzić działania SCM, aby były naprawdę efektywne? Jak szkoleia i kursy z SCM mogą pomóc w ustawieniu łańcucha dostaw?

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zanim przyjrzymy się bliżej kwestii SCM, czyli zarządzania łańcuchem dostaw (z ang. Supply Chain Management), warto wyjaśnić, czym jest sam łańcuch dostaw.

Tym pojęciem określa się ogół czynności, które są związane z transportowaniem i przeróbką towarów, prowadzących przez cały proces produkcyjny, aż po dostarczenie gotowego towaru konsumentowi. Droga ta może mieć kilka etapów, a może też przebiegać w znacznie bardziej skomplikowany sposób. Wszystko zależy od tego, jak duże jest zapotrzebowanie producenta na surowce i półprodukty, a także od rozbudowania sieci dystrybucyjnej.

Niemniej jednak, bez względu na to, jak długi i skomplikowany jest łańcuch dostaw – konieczne jest jego zorganizowanie w uporządkowany sposób. SCM to zatem planowanie, koordynacja, realizacja i monitoring działań związanych z przepływem dóbr pomiędzy kolejnymi ogniwami łańcucha.

Dlaczego SCM jest tak ważnym zagadnieniem dla przedsiębiorstwa?

Przemyślana strategia zarządzania jest istotna w każdym obszarze działalności przedsiębiorstwa. Jednak w kontekście łańcucha dostaw ma ona kluczowe znaczenie. Od tego, jak skutecznie firma zadba z jednej strony o stały dostęp do niezbędnych przy produkcji surowców, a z drugiej o dostarczenie towarów odbiorcom, zależy nie tylko jej sukces rynkowy, ale – ogólniej – przetrwanie.

Optymalny system SCM pozwala:

 • zapobiec niepotrzebnym przestojom, które generują dodatkowe koszty i obniżają zyski,
 • zapewnić odbiorcom stały dostęp do towarów w odpowiedniej ilości,
 • zminimalizować koszty magazynowania surowców i półproduktów – ryzykowne są zarówno ich niedobór, jak i nadmiar (zobacz szkolenia z gospodarki magazynowej),
 • przewidywać popyt na konkretne produkty i nieustannie optymalizować ich produkcję oraz dostawę w jego kontekście,
 • tworzyć długofalowe prognozy i analizy, które pozwalają podejmować strategiczne decyzje biznesowe,
 • wypracować korzystne relacje ze wszystkimi interesariuszami (tj. podmiotami będącymi kolejnymi ogniwami łańcucha dostaw),
 • opracować procedury, które pozwalają na maksymalnie efektywną realizację dostaw na każdym etapie (w tym transport produktów).
Jaki system SCM wybrać?

Zestaw metod oraz narzędzi stosowanych w kontekście zarządzania łańcuchem dostaw jest wiele. Dzięki temu każde przedsiębiorstwo może wybrać schemat organizacyjny zgodny ze specyfiką prowadzonej działalności oraz filozofią funkcjonowania w biznesie. Często sięga się m.in. po rozwiązania z obszarów:

 • lean management – a zatem „zwinnego” zarządzania, nakierowanego na minimalizację strat i marnowania, zarówno pod względem czasu, jak i zasobów materialnych,
 • agile management – a zatem elastycznego zarządzania, nastawionego na dynamiczne dokonywanie zmian,
 • just-in-time – tu obowiązuje zasada dostaw surowców i gotowych produktów „dokładnie na czas”, a zatem przy skróceniu do minimum czasu ewentualnego magazynowania,
 • SCOR – to referencyjny model łańcucha dostaw,
 • VMI – model, w którym za zarządzanie dostawami odpowiada dostawca, a nie producent (przy założeniu, że producent przekazuje dostawcy rzetelne informacje o swoich stanach magazynowych, na podstawie których można oszacować zapotrzebowanie).
Zarządzanie łańcuchem dostaw a nowoczesne rozwiązania IT

Bez względu na to, na jakie metody SCM zdecyduje się przedsiębiorstwo, podstawami sukcesu są zawsze:

 • sprawna komunikacja pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha – jasny i regularny przekaz informacji pozwala na stałą koordynację przepływu dóbr zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem,
 • szybkość reakcji na zapotrzebowanie – wypracowywana poprzez stworzenie odpowiednich procedur w połączeniu z zaangażowaniem każdego z interesariuszy,
 • wzajemne zrozumienie oczekiwań współpracy między kontrahentami,
 • wypracowanie rozwiązań korzystnych dla wszystkich ze stron.

We wdrożeniu efektywnego systemu SCM pomagają nowoczesne rozwiązania z obszaru IT. Najłatwiej jest je wdrożyć, jeśli w przedsiębiorstwie funkcjonuje już system ERP, który integruje zarządzanie kluczowymi procesami biznesowymi. Wówczas można go rozszerzyć o komplementarny system SCM, który ułatwi nadzór nad łańcuchem dostaw i zarządzanie nim oraz pozwoli zautomatyzować wiele procesów. Na rynku istnieją gotowe programy wspierające ten aspekt działalności firmy, jednak najbardziej dostosowane do specyfiki działalności konkretnej organizacji czy sieci będzie oprogramowanie dedykowane. Warto się zatem zastanowić nad jego wdrożeniem – to inwestycja, która może prowadzić do realnej optymalizacji procesów logistycznych i poprawy łańcucha dostaw.

Szkolenia i kursy poświęcone zarządzaniu łańcuchem dostaw - SCM - Supply Chain Management

Dobrym sposobem podnoszenia kompetencji przedsiębiorstwa w zakresie SCM jest inwestowane w wiedzę i umiejętności pracowników działów produkcji i logistyki. Służą temu kompleksowe kursy i szkolenia SCM, w trakcie których omawiane są zagadnienia takie jak:

 • cele tworzenia łańcuchów dostaw,
 • struktura łańcucha dostaw i zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • uczestnicy łańcucha dostaw, współzależności i konflikty pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw,
 • planowanie i prognozowanie popytu, metody ustalania wielkości i częstotliwości dostaw w łańcuchu dostaw,
 • zarządzanie zapasami w łańcuchach dostaw,
 • kompleksowe systemy zarządzania zapasami i informacją w łańcuchu dostaw,
 • zaopatrzenie w łańcuchu dostaw: zamówienia, wybór dostawców, negocjacje, zarządzanie kontraktami,
 • planowanie produkcji,
 • zarządzanie zamówieniami i dostawami, a także zwrotami,
 • zarządzanie kosztami logistyki w łańcuchu dostaw.

Szkolenia z zarządzania i optymalizacji łańcucha dostaw (Supply Chain Management) tego typu realizowane są w największych miastach w Polsce - prym w tym względzie wiodą Warszawa, Katowice, Kraków, Poznań, Łódź, Kraków, Gdańsk, Szczecin, Lublin i Rzeszów. Coraz więcej szkoleń i kursów dotyczących łańcucha dostaw realizowanych jest również online. Warto również korzystać z kursów e-learning z SCM, w których program kursu uczestnik realizuje zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami czasowymi. Warto również rozważyć regularne uczestniczenie w konferencjach poświęconych produkcji czy logistyce, co pozwala nie tylko zapoznać się z rozmitymi zagadnieniami związanymi z zarządzaniem łańcuchem dostaw, ale też nawiązać cenne kontakty branżowe.

Zarządzanie łańcuchem dostaw: szkolenia i kursy SCM
Kursy SCM, szkolenia zarządzanie łańcuchem dostaw

Zapisz się i odbieraj powiadomienia o nowych kursach SCM oraz szkoleniach z zarządzania łańcuchem dostaw!