SPC: baza szkoleń i kursów dotyczących SPC.

 • Zapoznaj się z listą szkoleń i kursów SPC organizowanych w całej Polsce
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
szkolenia SPC

Szkolenia SPC: 6

 • już od 1 788 zł
1 788 zł
 • już od 1 908 zł
1 908 zł

SPC / MSA

 • już od 1 372 zł
1 372 zł
 • już od 553 zł
553 zł
 • już od 1 490 zł
1 490 zł
 • już od 1 390 zł
1 390 zł
Artykuł

SPC – statystyczne sterowanie procesem

Na powodzenie firmy na rynku ma wpływ bardzo wiele czynników. Na część z nich zarządzający nie mają wpływu – jak np. na ekonomię światową czy politykę finansową państwa. Jednak to od sposobu działania przedsiębiorstwa zależy jakość oferowanych klientowi produktów. Jej kontrola z wykorzystaniem tradycyjnych metod może być niewystarczająca. Dlatego warto się przyjrzeć SPC. Zobacz, czym jest i jakie możliwości w zarządzaniu daje.

Czym jest SPC?
SPC to inaczej statystyczne sterowanie procesem albo statystyczna kontrola procesu. Bez względu na to, którą nazwę przyjąć, chodzi o zarządzanie jakością z wykorzystaniem narzędzi statystyki, prowadzone w sposób ciągły i na wielu etapach procesu wytwórczego.

Ta metoda jest wdrażana w zgodzie z dobrze znaną zasadą: „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Jej celem jest bowiem wykrywanie niezgodności i odchyleń od normy na jak najwcześniejszym etapie produkcji, a co za tym idzie – minimalizacja ryzyka, że gotowy produkt nie spełni wymagań. Jak pokazuje ten krótki opis, jest to jedna z metod zarządzania produkcją w duchu Total Quality Management, a celem wdrożenia jest sprawna kontrola produkcji. Jej wyróżnikiem jest fakt, że sięga do metod statystyki – opierając monitorowanie jakości na twardych, mierzalnych danych. Cel jest prosty: nieustanne podnoszenie i doskonalenie standardów produkcyjnych tak, aby wpisywać się w oczekiwania klientów.
 
Czym różni się SPC od tradycyjnej kontroli jakości?
Prowadzenie kontroli jakości jest standardem w świecie nowoczesnego biznesu, i to zarówno w sektorze produktów, jak i usług. Jednak w tradycyjnym ujęciu kontrola jakości polega przede wszystkim na weryfikacji końcowego efektu procesu wytwórczego. Przykładowo, oddelegowani do tego zadania pracownicy sprawdzają niezawodność mocowania pasów samochodowych, już gdy zjadą one z taśmy, gotowe do zamontowania w aucie.

Takie działania mają oczywiście sens i głębokie uzasadnienie. Niemniej jednak, jeśli okaże się, że produkt nie spełnia określonych norm docelowych, konieczne będzie albo jego zniszczenie (czyli de facto zmarnowanie zasobów), albo naprawa, która oznacza koszty w postaci straty czasu na odtworzenie procesu.

Statystyczne sterowanie procesem zakłada przyjęcie takiej strategii, która nie dopuści do powstania takiej sytuacji. Aby było to możliwe, prowadzi się dogłębne badania przebiegu procesu produkcyjnego – nie tylko metodą zwykłej obserwacji, ale zbierając precyzyjne dane liczbowe dotyczące wskaźników jakości. Zebrane w ten sposób informacje, pozwalają wykonać rozkład normalny Gaussa, a w konsekwencji – łatwo wyłapać wszelkie odchylenia od normy w przebiegu procesu produkcyjnego. Metoda SPC często współwstępuje z analizą systemów pomiarowych MSA będącą popularną częścią Six Sigma.
 
Na czym polega SPC w praktyce?
Chociaż SPC wydaje się bardzo teoretyczną i matematyczną metodą, jej narzędzia mają wyraźne przełożenie na praktykę działania. Jak?
 • Pierwszym krokiem jest ustalenie, jakie wskaźniki są kluczowe dla efektywności i poprawności przebiegu procesu produkcyjnego. Należy przeanalizować go i odnaleźć mierzalne aspekty wytwarzania, które można poddawać efektywnej kontroli na każdym etapie. Najlepszym rozwiązaniem jest ustalenie wymiaru krytycznego dla każdego produktu – najczęściej robi się to na podstawie rysunku technicznego.
 • Drugi krok to określenie tego, w jakich odstępach będą dokonywane pomiary kontrolne. Jest to ściśle uzależnione od specyfiki procesu produkcyjnego – może to być np. co godzinę, kilka godzin, dobę czy tydzień. Istotne jest zachowanie ciągłości pomiarów każdej próbki – ścisłe przestrzeganie regularności. Tylko wówczas można otrzymać wiążące dane, które dostarczają konkretnych informacji.
 • Trzeci krok to analiza zebranych podczas kolejnych kontroli danych z wykorzystaniem narzędzi statystycznych, takich jak: histogram, diagram Pareto, karta kontrolna (absolutnie podstawowe narzędzie SPC), diagram korelacji, diagram przebiegu procesu.
 • Czwarty krok to monitorowanie, czy badania statystyczne wskazują odchylenie od normy w wynikach. Jeśli tak, konieczne jest ustalenie, czy jest to odchylenie jest wynikiem przyczyn naturalnych (np. wynikających ze stopniowej eksploatacji maszyn), czy nienaturalnych (np. błędu operatora czy złej konfiguracji urządzenia w ciągu fabrycznym).
Jeśli odchylenia wynikają z przyczyn określonych jako nienaturalne, łatwo wychwycić miejsce i powód ich pojawienia się, a co za tym idzie – podjąć sprawną reakcję, która zdusi problem w zarodku.
 
Szkolenia SPC
Choć wdrożenie SPC może się wydawać poważnym wyzwaniem dla organizacji, w rzeczywistości wymaga przede wszystkim uzyskania kompleksowej wiedzy o tej technice monitorowania procesu produkcyjnego. Można ją zdobyć podczas specjalistycznych kursów lub szkoleń albo skorzystać przy implementacji tego systemu z pomocy zewnętrznego eksperta.
Szkolenia z wdrażania systemów Statystycznego Sterowania Procesem dostępne są na górze strony.
SPC – statystyczne sterowanie procesem