Szkolenia zamówienia publiczne, kursy i szkolenia PZP!

 • Znajdź szkolenie zamówienia publiczne lub kurs zamówienia publiczne
 • Sprawdź program zajęć, ceny i zarejestruj się na szkolenie PZP online!
Rozwiń Interesuje Cię szkolenie zamówienia publiczne, kurs zamówienia publiczne lub szkolenie PZP (szkolenie prawo zamówień publicznych)? W naszej bazie zgromadziliśmy szkolenia z zamówień publicznych, szkolenia PZP, kursy zamówienia publiczne oraz warsztaty przetargi publiczne. Udział w nich pozwala zyskać praktyczną wiedzę dotyczącą ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, jak i z zakresu przeprowadzania przetargów na prace i usługi publiczne. Kalendarz szkoleń, wraz z podaniem terminu i miejsca, pełnym programem kursu, informacjami o osobach prowadzących zajęcia oraz cenami uczestnictwa pozwala znaleźć kurs zamówienia publiczne, warsztaty lub szkolenie z zamówień publicznych dopasowane do naszych potrzeb. Porównywanie ofert pozwala też efektywnie alokować budżet szkoleniowy i nie przepłacić za kurs zamówienia publiczne czy szkolenie przetargi publiczne. Rejestracja na szkolenia i kursy odbywa się online poprzez wypełnienia formularza rejestracji elektronicznej. Zwiń

Szkolenia z zamówień publicznych: 97

 • już od 1 290 zł
1 590 zł
 • już od 690 zł
840 zł
 • już od 1 309 zł
1 445 zł
 • już od 1 251 zł
1 251 zł
 • już od 1 057 zł
1 057 zł
 • już od 1 212 zł
1 212 zł
 • już od 1 154 zł
1 154 zł
 • już od 1 154 zł
1 154 zł
 • już od 911 zł
911 zł
 • już od 1 212 zł
1 212 zł
 • już od 1 290 zł
1 290 zł
 • już od 740 zł
890 zł
Artykuł

Zamówienia publiczne: szkolenia PZP, kurs zamówienia publiczne i szkolenia przetargi publiczne.

Zamówienia publiczne to odpłatne umowy, zawierane między podmiotem publicznym a wykonawcą, których przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Zasady ich udzielania uregulowane są w Prawie Zamówień Publicznych (PZP), które jest jedną z najobszerniejszych i najczęściej zmienianych dziedzin prawa w Polsce - nie dziwi więc ogromna popularność wszelkiego typu kursów, warsztatów i szkoleń z zamówień publicznych, które pozwalają nadążyć za zmianami w PZP. Dowiedz się jak ubiegać się o zamówienia publiczne i jakie szkolenia z zamówień publicznych cieszą się szczególną popularnością?

Spis treści:

 1. PZP: Prawo Zamówień Publicznych
 2. Najpopularniejsze szkolenia zamówienia publiczne
 3. Zamówienia publiczne: szkolenia online czy stacjonarne?
 4. Cena szkolenia zamówienia publiczne, kurs zamowienia publiczne
 5. Program szkolenia przetargi publiczne i PZP
 6. Gdzie znaleźć szkolenie zamówienia publiczne, szkolenie PZP, kurs zamówienia publiczne?
PZP: Prawo Zamówień Publicznych

PZP, czyli Prawo zamówień publicznych to szczegółowy zespół rozwiązań formalnych i procedur dotyczących wydatkowania środków publicznych, czyli głównie zasad i sposobów wyboru wykonawców oraz warunków zawierania umów. Jest to jedna z najczęściej zmieniających się dziedzin prawa w Polsce.

 • Od 2004 roku zasady udzielania zamówień publicznych są określone w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z dnia 29 stycznia 2004 r.).
 • Ustawa ta implementuje do prawa polskiego przepisy dyrektyw Unii Europejskiej, w szczególności 2004/18/WE, 2004/17/WE, 89/665/EWG i 92/13/EWG.
 • Do 2004 roku obowiązywała ustawa o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 1994 r. nr 76, poz. 344 z dnia 10 czerwca 1994 r.).

Do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (w tym organizowania przetargów publicznych) są zobowiązane podmioty z sektora finansów publicznych, ale również inne podmioty kontrolowane przez jednostki sektora finansów publicznych, jeśli dokonują one nabycia dostaw, robót budowlanych lub usług.

Ze względu na złożoność przepisów o zamówieniach publicznych oraz procedur przetargowych rozwinęła się szeroka oferta szkoleń z Prawa Zamówień Publicznych, zarówno w wersji skierowanej do Zamawiających, jak też Wykonawców.

Najpopularniejsze szkolenia zamówienia publiczne

Na rynku znajdziemy kilka rodzajów szkoleń i kursów dotyczących zamówień publicznych, główne z nich to m.in.:

 • szkolenia z prawa zamówień publicznych i jego nowelizacji – ukierunkowane są na przedstawienie obowiązujących przepisów prawnych oraz zmian wprowadzanych w kolejnych ich nowelizacjach;
 • szkolenia zamówienia publiczne dla Zamawiających – specjalistyczne szkolenia dla przedstawicieli administracji publicznej ukierunkowane na przedstawienie zasad ogłaszania przetargu na usługi, dostawy lub roboty budowlane;
 • szkolenia zamówienia publiczne dla Wykonawców – specjalistyczne szkolenia dla przedstawicieli firm startujących w przetargu i starających się o udzielenie zamówienia publicznego koncentrujące się i na przepisach, i na praktycznej procedurze udziału w przetargu;
 • zamówienia publiczne w praktyce: szkolenia dla początkujących i dla zaawansowanych – warsztaty praktyczne ukierunkowane na realizację procedur przetargowych, dopełnianie formalności itp.;
 • kurs elektronizacji zamówień publicznych – jego zadaniem jest zapoznanie uczestników z narzędziami elektronicznymi służącymi organizacji postępowań przetargowych;
 • kurs Specjalista ds. zamówień publicznych oraz szkoleie zamówienia publiczne dla początkujących – kursy i szkolenia takie ukierunkowane są na podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników dedykowanych do udziału w przetargach publicznych oraz dostarczenie niezbędnej wiedzy dla osób nie posiadających doświadczenia w przetargach;
 • szkolenia audyt i kontrola zamówień publicznych – szkolenia przeznaczone do omówienia kwestii kontroli i prowadzenia audytu udzielonych zamówień publicznych, rozliczania ich realizacji i potwierdzenia osiągnięcia celów zgodnie z zamówieniem i przepisami PZP,
 • szkolenia przetargi publiczne - kompleksowe szkolenia poświęcone zagadnieniu udziału w przetargach publicznych od omówienia jak śledzić ogłoszenia o przetargach publicznych, po procedurę udziału w przetargu publicznym.

Dodatkowo w ofercie firm szkoleniowych znajdziemy szkolenia dotyczące:

 • przygotowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),
 • zamówienia publiczne na inwestycje budowlane, roboty drogowe itp.,
 • zamówienia publiczne w obronności i dziedzinie bezpieczeństwa,
 • zamówienia publiczne w Jednostkach Służby Zdrowia,
 • zamówienia publiczne w projektach unijnych,
 • zasady przygotowania konkurencyjnej Oferty Przetargowej,
 • nieprawidłowości i uchybienia w procedurze na udzielenie zamówienia publicznego,
 • orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oraz opinie Urzędu Zamówień Publicznych (UZP),
 • zasady udzielania zamówień w trybach pozaustawowych,
 • umowy od A do Z w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych.
Zamówienia publiczne: szkolenia online czy stacjonarne?

Oferta szkoleń, kursów, seminariów i warsztatów dotyczących zamówień publicznych i prawa zamówień publicznych dostępne są dla uczestników z całego kraju. Stacjonarne warsztaty i szkolenia spotkamy przede wszystkim w dużych miastach, takich jak: Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice (zobacz też szkolenia na Śląsku), Poznań, Lublin, Szczecin, Bydgoszcz, Białystok, Rzeszów i Gdańsk.

Uczestnikom zamieszkującym bądź pracującym w mniejszych miastach i miejscowościach polecane są przede wszystkim szkolenia i kursy online, realizowane na żywo z udziałem trenera, jak też szkolenia wyjazdowe z zamówień publicznych, których bogatą ofertę znajdziemy w popularnych miejscowościach turystycznych, takich jak Zakopane, Kołobrzeg, Szklarska Poręba, Sopot i innych.

Osobną kategorię stanowią kursy online w postaci nagrań video oraz kursów e-learning, które polecane są zawłaszcza początkującym osobom, które chcą poznać podstawy zamówień publicznych i najważniejsze regulacje z zakresu prawa zamówień publicznych.

Cena szkolenia zamówienia publiczne, kurs zamowienia publiczne

Koszt przeciętnego dwudniowego szkolenia stacjonarnego poświęconego PZP i przetargom realizowanego w największych miastach w Polsce zaczyna się od około 850 zł za osobę. Ceny kursów i szkoleń online są z reguły o około 100-150 zł niższe od odpowiedników stacjonarnych. Najniższymi cenami charakteryzują się kursy e-learning oraz kursy video i VOD, których ceny zaczynają się już od 150 zł od uczestnika. Ceny kompleksowych kursów przygotowujących do pracy w zawodzie specjalisty ds. zamówień publicznych mogą natomiast sięgać nawet kilku tysięcy złotych.

Program szkolenia przetargi publiczne i PZP

W programie szkoleń, kursów i warsztatów dotyczących przetargów publicznych znajdziemy najczęściej:

 • prawo zamówień publicznych: ustawy, akty wykonawcze, zamówienia: klasyczne i subsydiowane, sektorowe, z dziedziny obronności i bezpieczeństwa, krajowe i unijne; zasady udzielania zamówień, Zamawiający i Wykonawca, postępowanie o udzielenie zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia, progi w zamówieniach, tryby postępowania, badanie i ocena ofert…
 • zamówienia sektorowe w nowej ustawie PZP: zakres przepisów i wyłączenia, tryby i zasady udzielania zamówień sektorowych, umowa w zamówieniach sektorowych…
 • procedura odwoławcza w zamówieniach publicznych: środki ochrony prawnej w PZP, formalno-prawne aspekty postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza - status i kompetencje, strony i uczestnicy postępowania, czynności procesowe i rozpoznanie odwołania, rodzaje rozstrzygnięć, koszty postępowania…
 • umowy w sprawie zamówienia publicznego: relacja Zamawiający – Wykonawca, treść i zakres umowy, prawa autorskie w umowach, wykonywanie umów, zmiany w umowach, zakończenie współpracy i rozliczenie zamówienia…
 • audyt i kontrola w zamówieniach publicznych: audyt wewnętrzny w obszarze zamówień publicznych, audyt wewnętrzny w jednostce sektora finansów publicznych, zasady kontroli, ryzyka w zamówieniach, audyt postępowania i dokumentacji, audyt umowy…
Gdzie znaleźć szkolenie zamówienia publiczne, szkolenie PZP, kurs zamówienia publiczne?

Liczba ofert szkoleń, kursów i warsztatów dotyczących przetargów publicznych jest bardzo duża, a zróżnicowanie programów szkoleń i ich cen tak duże, że wybór szkolenia dopasowanego do naszych potrzeb może wymagać znacznych nakładów czasu. Baza szkoleń z zamówień publicznych pozwala znaleźć te oferty w jednym miejscu, porównać ich program oraz ceny i zapisać się na wybrane wydarzenie online. W bazie zebraliśmy między innymi: szkolenie przetargi publiczne, szkolenie zamówienia publiczne w pigułce, kurs zamówień publicznych dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych, warsztaty z zamówień publicznych od A do Z.

Po wybraniu szkolenia, kursu lub warsztatu, który najlepiej odpowiada potrzebom wystarczy wypełnić darmowy elektroniczny formularz rejestracji dostępny na stronie danego wydarzenia, a trafi od niezwłocznie do organizatora, który potwierdzi rejestrację. Nasz portal jest całkowicie bezpłątny, tak samo jak bezpłatne jest zgłaszanie sięna szkolenia i kursy za jego pośrednictwem. Ceny prezentowane w bazie są jednakowe z cenami na stronie internetowej organizatora, a czasami niższe, gdyż organizatorzy konkurują w bazie o klienta również poprzez udzielanie zniżek i upustów. Życzymy samych udanych szkoleń, kursów i warsztatów z zamówień publicznych i wygranych przetargów!

Zamówienia publiczne: szkolenia PZP, kurs zamówienia publiczne i szkolenia przetargi publiczne.
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Kursy i szkolenia z prawa zamówień publicznych

Dowiedz się jak działa baza szkoleń, warsztatów i kursów z zamówień publicznych.
Dowiedz się czym jest baza szkoleń, kursów i konferencji biznesowych Eventis.pl

Rynek szkoleniowy oferuje wiele szkoleń z zamówień publicznych. Są one realizowane zarówno w postaci szkoleń stacjonarnych, jak i szkoleń online. Osobną kategorię stanowią kursy online realizowane na platformach do e-learningu. Zachęcamy do porównania ofert i sprawdzenie nie tylko formuły prowadzenia zajęć, ale także do szczegółowego porównania programu zajęć oraz cen oferowanych przez poszczególne firmy szkoleniowe. Pozwala to wybrać najlepszą aktualnie dostępną ofertę szkolenia. Dla Twojej wygody zebraliśmy wyżej oferty szkoleń i kursów z zamówień publicznych od kilkunastu organizatorów z całego kraju.

To bardzo proste! Porównaj oferty szkoleń i kursów dostępne powyżej, a następnie wypełnij formularz rejestracyjny. Trafi on bezpośrednio do organizatora, który skontaktuje się z Tobą, aby potwierdzić rejestrację i przekazać informacje organizacyjne. Pamiętaj, rejestracja za pośrednictwem serwisu Eventis.pl na szkolenia jest całkowicie bezpłatna (płacisz tylko cenę za udział w szkoleniu lub kursie dla jego organizatora), a daje Ci pełne bezpieczeństwo!

Oczywiście! Jeśli nie udało Ci się znaleźć odpowiedniego szkolenia, potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniej oferty lub chcesz zamówić szkolenie zamknięte, wystarczy że skontaktujesz się z nami, a pomożemy znaleźć Ci dobrego partnera do realizacji szkolenia dla Ciebie!
Szkolenie zamówienia publiczne, szkolenie PZP, kurs zamówienia publiczne

Zapisz się już teraz, aby otrzymywać powiadomienia, gdy pojawi się nowe szkolenie zamówienia publiczne!