Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/adr-2019-przepisy-w-gospodarce-odpadami-magazynowaniu-chemikaliow-i-transporcie-71683-id453

Informacje o szkoleniu

Effect Group Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CEL SZKOLENIA
ADR powszechnie kojarzony jest z przewozem towarów niebezpiecznych. Tymczasem nie wszyscy mają świadomość, że przepisom podlegają pakując, rozładowując bądź dokonując załadunku pojazdów z takimi towarami, w tym również odpadami niebezpiecznymi. Jakie zagrożenia stwarzają towary niebezpieczne, czy można i jak ograniczyć koszty ich transportu, jakie są obowiązki przedsiębiorców i pracowników – na te pytania znajdą odpowiedź uczestnicy szkolenia.
Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z regulacjami prawnymi dotyczącymi transportu towarów niebezpiecznych, wymogami stawianymi przez te przepisy przedsiębiorcom i pracownikom oraz postępowaniem w sytuacjach awaryjnych. Szkolenie spełnia wymogi przepisów działu 1.3 i 8.2.3 Umowy Europejskiej ADR jako szkolenie uzupełniające dla kadry kierowniczej, pracowników zaangażowanych w pakowanie, załadunki oraz rozładunki towarów niebezpiecznych oraz kierowców przewożących towary niebezpieczne z wyłączeniem niektórych przepisów ADR.

Korzyści dla uczestników:
- Zdolność rozpoznawania zagrożeń i sposobu postępowania z materiałem na podstawie oznaczeń i opisów zawartych w dokumentacji przewozowej i na opakowaniach,
- Umiejętność znalezienia w swoim przedsiębiorstwie obszarów, gdzie mają zastosowanie przepisy o drogowym transporcie towarów niebezpiecznych oraz zorganizowania ich w sposób zapewniający bezpieczeństwo,
- Obniżenie kosztów w przedsiębiorstwie, poprzez umiejętne stosowanie przepisów ADR,
- Uniknięcie kar za nieświadome niestosowanie się do przepisów,
- Zaliczenie szkolenia okresowego.

Szkolenie skierowane jest do:

- Kadra kierownicza,
- Pracownicy zaangażowani w pakowanie, przewóz, załadunki oraz rozładunki towarów niebezpiecznych (operatorzy urządzeń przeładunkowych, magazynierzy, pakujący, konwojenci, kierowcy, wożący towary niebezpieczne na warunkach wyłączeń z ADR),
- Pracownicy służb bhp, ochrony środowiska.

Program szkolenia:

Jak stwierdzić, czy podlegamy pod przepisy transportowe dotyczące towarów niebezpiecznych:
- Informacje pochodzące z oznakowania pojazdów, opakowań i dokumentacji,
- Co nie podlega przepisom ADR.

Akty prawne regulujące przewóz drogowy towarów niebezpiecznych:
- Cel i zakres stosowania regulacji transportu towarów niebezpiecznych,
- Umowa Europejska ADR 2019,
- Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych,
- Sposoby transportu i wymagania odnośnie pojazdów,
- Przewóz odpadów niebezpiecznych,
- Obowiązki przedsiębiorców wynikające z przepisów i ich odpowiedzialność karno-administracyjna.

Obowiązki poszczególnych uczestników transportu towarów niebezpiecznych
- Obowiązki przedsiębiorców wynikające z przepisów i ich odpowiedzialność karno-administracyjna,
- Obowiązki uczestników przewozu towarów niebezpiecznych.

Zasady klasyfikacji towarów niebezpiecznych i charakterystyka zagrożeń
- Zasady klasyfikacji i wykaz towarów niebezpiecznych,
- Klasyfikacja i oznaczanie zagrożeń.

Oznakowanie towarów niebezpiecznych oraz dokumentacja przewozowa
- Oznakowanie pojazdów i oznakowanie towarów,
- Opakowania,
- Budowa i treść dokumentu przewozowego,
- Instrukcja pisemna dla kierowcy.

Przepisy dotyczące pojazdów
- Wyposażenie pojazdów i załogi,
- Wymagania specjalne.

Wyłączenia z przepisów ADR
- Dlaczego korzystamy z wyłączeń,
- Ilości wyłączone z ADR,
- Wyłączenia towarów pakowanych w ilościach ograniczonych,
- Wyłączenia z ADR ze względu na niewielką ilość na pojeździe,
- Najczęstsze błędy popełniane przy wyłączeniach.

Postępowanie w przypadkach awaryjnych
- Informacje o postępowaniu wynikające z karty charakterystyki i instrukcji pisemnej kierowcy,
- Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa – procedury ratownicze,
- Sprawozdawczość powypadkowa.

Ochrona towarów niebezpiecznych:
- Towary dużego ryzyka,
- Co to jest i kiedy należ sporządzić plan ochrony,
- Towary niedopuszczone do przewozu bez plan ochrony.

Stosowanie przepisów ADR do przewozu odpadów niebezpiecznych:
- Różnice w kryteriach klasyfikacyjnych przepisów,
- Problemy przy klasyfikacji odpadów zgodnie z ADR,
- Pakowanie odpadów i dokumentacja wysyłkowa.

Warsztaty praktyczne:
- Sporządzenie dokumentu przewozowego,
- Sprawdzenie możliwości zastosowania wyłączenia z ADR,
- Odczyt informacji z oznaczenia opakowania

Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

Informacje o prelegentach:

trener Effect Group

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 790 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

- udział w zajęciach,
- komplet materiałów,
- dyplom ukończenia,
- możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia,
- przerwy kawowe oraz obiad.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się celem potwierdzenia rejestracji.

Płatność dokonywana jest po szkoleniu na podstawie faktury VAT.


Wydarzenie: ADR 2019 przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie