Szkolenie

ADR 2019 przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA
ADR powszechnie kojarzony jest z przewozem towarów niebezpiecznych. Tymczasem nie wszyscy mają świadomość, że przepisom podlegają pakując, rozładowując bądź dokonując załadunku pojazdów z takimi towarami, w tym również odpadami niebezpiecznymi. Jakie zagrożenia stwarzają towary niebezpieczne, czy można i jak ograniczyć koszty ich transportu, jakie są obowiązki przedsiębiorców i pracowników – na te pytania znajdą odpowiedź uczestnicy szkolenia.
Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z regulacjami prawnymi dotyczącymi transportu towarów niebezpiecznych, wymogami stawianymi przez te przepisy przedsiębiorcom i pracownikom oraz postępowaniem w sytuacjach awaryjnych. Szkolenie spełnia wymogi przepisów działu 1.3 i 8.2.3 Umowy Europejskiej ADR jako szkolenie uzupełniające dla kadry kierowniczej, pracowników zaangażowanych w pakowanie, załadunki oraz rozładunki towarów niebezpiecznych oraz kierowców przewożących towary niebezpieczne z wyłączeniem niektórych przepisów ADR.

Korzyści dla uczestników:
- Zdolność rozpoznawania zagrożeń i sposobu postępowania z materiałem na podstawie oznaczeń i opisów zawartych w dokumentacji przewozowej i na opakowaniach,
- Umiejętność znalezienia w swoim przedsiębiorstwie obszarów, gdzie mają zastosowanie przepisy o drogowym transporcie towarów niebezpiecznych oraz zorganizowania ich w sposób zapewniający bezpieczeństwo,
- Obniżenie kosztów w przedsiębiorstwie, poprzez umiejętne stosowanie przepisów ADR,
- Uniknięcie kar za nieświadome niestosowanie się do przepisów,
- Zaliczenie szkolenia okresowego.
Kto powinien wziąć udział?

- Kadra kierownicza,
- Pracownicy zaangażowani w pakowanie, przewóz, załadunki oraz rozładunki towarów niebezpiecznych (operatorzy urządzeń przeładunkowych, magazynierzy, pakujący, konwojenci, kierowcy, wożący towary niebezpieczne na warunkach wyłączeń z ADR),
- Pracownicy służb bhp, ochrony środowiska.

Program szkolenia

Jak stwierdzić, czy podlegamy pod przepisy transportowe dotyczące towarów niebezpiecznych:
- Informacje pochodzące z oznakowania pojazdów, opakowań i dokumentacji,
- Co nie podlega przepisom ADR.

Akty prawne regulujące przewóz drogowy towarów niebezpiecznych:
- Cel i zakres stosowania regulacji transportu towarów niebezpiecznych,
- Umowa Europejska ADR 2019,
- Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych,
- Sposoby transportu i wymagania odnośnie pojazdów,
- Przewóz odpadów niebezpiecznych,
- Obowiązki przedsiębiorców wynikające z przepisów i ich odpowiedzialność karno-administracyjna.

Obowiązki poszczególnych uczestników transportu towarów niebezpiecznych
- Obowiązki przedsiębiorców wynikające z przepisów i ich odpowiedzialność karno-administracyjna,
- Obowiązki uczestników przewozu towarów niebezpiecznych.

Zasady klasyfikacji towarów niebezpiecznych i charakterystyka zagrożeń
- Zasady klasyfikacji i wykaz towarów niebezpiecznych,
- Klasyfikacja i oznaczanie zagrożeń.

Oznakowanie towarów niebezpiecznych oraz dokumentacja przewozowa
- Oznakowanie pojazdów i oznakowanie towarów,
- Opakowania,
- Budowa i treść dokumentu przewozowego,
- Instrukcja pisemna dla kierowcy.

Przepisy dotyczące pojazdów
- Wyposażenie pojazdów i załogi,
- Wymagania specjalne.

Wyłączenia z przepisów ADR
- Dlaczego korzystamy z wyłączeń,
- Ilości wyłączone z ADR,
- Wyłączenia towarów pakowanych w ilościach ograniczonych,
- Wyłączenia z ADR ze względu na niewielką ilość na pojeździe,
- Najczęstsze błędy popełniane przy wyłączeniach.

Postępowanie w przypadkach awaryjnych
- Informacje o postępowaniu wynikające z karty charakterystyki i instrukcji pisemnej kierowcy,
- Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa – procedury ratownicze,
- Sprawozdawczość powypadkowa.

Ochrona towarów niebezpiecznych:
- Towary dużego ryzyka,
- Co to jest i kiedy należ sporządzić plan ochrony,
- Towary niedopuszczone do przewozu bez plan ochrony.

Stosowanie przepisów ADR do przewozu odpadów niebezpiecznych:
- Różnice w kryteriach klasyfikacyjnych przepisów,
- Problemy przy klasyfikacji odpadów zgodnie z ADR,
- Pakowanie odpadów i dokumentacja wysyłkowa.

Warsztaty praktyczne:
- Sporządzenie dokumentu przewozowego,
- Sprawdzenie możliwości zastosowania wyłączenia z ADR,
- Odczyt informacji z oznaczenia opakowania

Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

Czas trwania

1 dzień, 10:00–17:00

Prelegenci

Cytat

trener Effect Group

Gdzie i kiedy

Warszawa 8 grudzień 2020
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 19 listopad 2020
brak danych

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 20 październik 2020
brak danych

Wrocław

Wrocław

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 6 październik 2020
brak danych

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Kraków 22 wrzesień 2020
brak danych

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Szczecin 25 sierpień 2020
bd.

Szczecin

bd.

woj. zachodniopomorskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 16 czerwiec 2020
bd.

Gdańsk

bd.

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Kraków 19 maj 2020
bd.

Kraków

bd.

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 21 kwiecień 2020
bd.

Warszawa

do ustalenia

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Wrocław 19 marzec 2020
bd.

Wrocław

bd.

woj. dolnośląskie

Zapisz się

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
790 PLN
Cena zawiera:
  • - udział w zajęciach, - komplet materiałów, - dyplom ukończenia, - możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, - przerwy kawowe oraz obiad.
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa
Erazma Ciołka 16
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się celem potwierdzenia rejestracji.

Płatność dokonywana jest po szkoleniu na podstawie faktury VAT.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa Erazma Ciołka 16
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!