Szkolenie

ADR. Przewozy drogowe towarów niebezpiecznych.

O szkoleniu

CELEM SZKOLENIA JEST:
Zapoznanie słuchaczy z zagrożeniami występującym podczas przygotowania do przewozu a następnie transportu towarów niebezpiecznych, a także z działaniami zapobiegawczymi oraz z czynnościami, które należy podjąć po wypadku, aby z zachować własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych osób i środowiska.

JAKIE PRZYKŁADOWE KORZYŚCI ZAPEWNI UCZESTNICTWO W SZKOLENIU::
- możliwość zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy,
- możliwość podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia się przed roszczeniami powstałymi wskutek nałożonych kar administracyjnych,
- uzyskanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
- „świadomy” udział w postępowaniach prowadzonych przez organy kontrolne,
- możliwość wyjaśnienia problemów praktycznych,
- okazja do zapoznania się z najnowszymi regulacjami prawnymi oraz interpretacjami,
- możliwość wymiany doświadczeń i opinii z praktykami.
Kto powinien wziąć udział?
Wszystkich osób odpowiedzialnych za transport towarów niebezpiecznych.

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA:
1. ZAGROŻENIA STWARZANE PRZEZ TOWARY NIEBEZPIECZNE.
- Informacje ogólne.
- Podstawy prawne przewozów towarów niebezpiecznych.
- Podstawowe definicje.
- Struktura Umowy ADR.
- Zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne.
- Sposoby przeciwdziałania zagrożeniom.

2. WYŁĄCZENIA Z PRZEPISÓW ADR.
- Wyłączenia z przepisów ADR wynikające z charakteru operacji, z wynikające z przepisów szczególnych, wynikające z limitów ilościowych na opakowanie.
- Wyłączenia z wynikające z pakowania w wyłączonych ilościach lub z ograniczonych ilości przewożonych w jednostce transportowej.

3. KLASYFIKACJA TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH.

4. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU (NADAWCA, ZAŁADOWCA, PRZEWOŹNIK, ODBIORCA).
- Opakowania.
- Definicja i wymagania stawiane opakowaniom ADR.
- Kategorie i rodzaje opakowań.
- Grupy i symbole opakowań.
- Instrukcje pakowania.
- Oznakowanie opakowań.

5. OZNAKOWANIE SZTUK PRZESYŁEK.
- Definicja sztuki przesyłki.
- Sposoby oznakowania sztuk przesyłek w poszczególnych klasach towarów niebezpiecznych.
- Nalepki ostrzegawcze i informacyjne ich rodzaje i przeznaczenie.

6. DOKUMENTY WYMAGANE W PRZEWOZACH ADR.
- Rodzaje dokumentów wymaganych w przewozach towarów niebezpiecznych.
- Dokumenty kierowcy i pojazdu.
- Dokument przewozowy i jego wypełnianie.
- Instrukcja pisemna dla kierowcy, zaświadczenie ADR o przeszkoleniu kierowcy, dokumenty tożsamości członków załogi, świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych.

7. POJAZDY W PRZEWOZACH TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH.
- Oznakowanie pojazdów.
- Tablice i nalepki ostrzegawcze i informacyjne.
- Oznakowanie pojazdów w przewozach w sztukach przesyłki, luzem i w cysternach.
- Wyposażenie pojazdów.
- Gaśnice i wyposażenie awaryjne.
- Konstrukcja pojazdów.

8. POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY.
- Postępowanie w sytuacjach awaryjnych.
- Raport powypadkowy.
- Działania ratunkowe służb ratowniczych.
- Odpowiedzialność administracyjna, cywilna i karna za szkody wyrządzone.

9. PODSUMOWANIE.
- Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

PONADTO:
Uczestnicy otrzymują komplet obszernych materiałów do wykorzystania w praktyce + dodatkowo materiały w wersji elektronicznej – płytę CD zawierającą aktualne przepisy z tematyki będącej przedmiotem szkolenia, przykładowe wyroki sądów, teksty, publikacje wykorzystane w trakcie szkolenia.
Konsultacje z trenerem po szkoleniu (do 1 miesiąca po szkoleniu, przez Internet) .

Czas trwania

10.00 - 16.00

Prelegenci

Cytat
Inspektor transportu drogowego (dyplom uznania od Głównego Inspektora Transportu Drogowego), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (dyplom uznania od Rektora Uniwersytetu Łódzkiego).

Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Chorzowie. Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego.Certyfikatowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007.

Prowadzi szkolenia otwarte w zakresie: mocowania ładunków, przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR)doradców DGSA ADR, kandydatów na doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych, w zakresie wydawania uprawnień przewozowych, organizacji i kontroli przewozów regularnych, komunikacji miejskiej, publicznego transport zbiorowego.

Prowadzi szkolenia w zakresie ruchu pojazdów nienormatywnych, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów, szkolenia kandydatów na inspektorów transport drogowego, szkolenia inspektorów transport drogowego (dokształcające), szkolenia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej.

Gdzie i kiedy

Ustroń 8 lipca 2016
SPA & Wellness Hotel Diament****

43-450 Ustroń

Zdrojowa 3

woj. śląskie

Zapisz się

Cena 1
Cena promocyjna do dnia 28.06.2016
690 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, płyta CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 2
Cena po okresie promocji.
790 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, płyta CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu: prosimy o przesłanie faksem lub mailem formularza zgłoszenia, dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 100% ceny szkolenia do 7 dni przed szkoleniem, przesłanie potwierdzenia dokonania wpłaty. Zwrotu zaliczki dokonujemy na podstawie pisemnej rezygnacji złożonej nie później niż 7 dni przed szkoleniem. Po upływie tego terminu zgłaszający zobowiązuje się do zapłaty 100% podanej kwoty. W przypadku nie uczestniczenia w szkoleniu i braku pisemnej rezygnacji obciążamy Państwa 100% kosztami szkolenia. Możliwe jest uczestnictwo innej osoby niż zgłoszonej.
Wpłaty prosimy dokonywać na konto: ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o.o., PKO BP XLIII o/W-wa 93 1020 1169 0000 8102 0014 8999

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!