Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/analiza-fmea-maszyn-5686-id127

Informacje o szkoleniu

 • Analiza FMEA maszyn


  ID szkolenia: 5686
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Czas trwania szkolenia: 2 x 7 godzin

  TERMIN SZKOLENIA:
  19-20.09.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Metodologia skutecznego prowadzenia Analizy Przyczyn i Skutków Wad (FMEA) dla wyposażenia produkcyjnego – maszyn, narzędzi i oprzyrządowania (Machine Failure Mode and Effects Analysis – MFMEA) wg wytycznych QS-9000 (MFMEA 1st Edition 2001). Organizacja i zasoby. Zasady formułowania zapisów w arkuszu FMEA, narzędzia pomocnicze, powiązania z procesami utrzymania ruchu oraz koncepcją RCM (Reliability Centered Maintenence). Skale ocen zagrożeń. Planowanie i ocena skuteczności działań doskonalących. Przykłady i ćwiczenia.

Szkolenie skierowane jest do:

• konstruktorzy maszyn, narzędzi, oprzyrządowania,
• osoby odpowiedzialne za odbiór / przygotowanie parku maszynowego dla procesu produkcji,
• osoby nadzorujące projektowanie maszyn, narzędzi, oprzyrządowania u dostawców,
• liderzy i członkowie zespołów MFMEA,
• inżynierowie zajmujący się analizą niezawodności maszyn, służby utrzymania ruchu,
• osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów jakości, auditorzy wewnętrzni.

Program szkolenia:

Program:

1. Zapewnienie jakości a działania korygujące / zapobiegawcze, FMEA jako narzędzie ciągłej poprawy jakości - PDCA,
cele i potencjalne korzyści wynikające ze stosowania FMEA, niezbędne zasoby, dokumenty, rola zespołu, warunki powodzenia.
2. FMEA dla konstrukcji (DFMEA), procesu (PFMEA) i maszyn (MFMEA) – ogólne porównanie celów i zakresów.
3. MFMEA w wykonaniu dostawcy maszyn a MFMEA w wykonaniu użytkownika maszyn – porównanie celów.
4. Przygotowanie danych wejściowych dla MFMEA – dokumenty i zapisy, analiza funkcjonalna maszyny.
5. Formułowanie wad, przyczyn i skutków w analizie MFMEA, identyfikacja środków kontrolnych/sterujących
w nadzorowaniu maszyn (detekcja a prewencja).
6. Narzędzia pomocnicze (analiza Pareto, diagram Ishikawy, 5Why).
7. Skale doboru wskaźników oceny ryzyka: Z (Znaczenia - Severity), C (Częstości - Occurrence).
W (Wykrywalności - Detection) wg wytycznych AIAG - MFMEA 1st Edition 2001;
interpretacja i krytyka WPR - Wskaźnika Poziomu Ryzyka (Risk Priority Number), nowe propozycje wskaźników ryzyka (SOD, SD, SO), wspomaganie oceny ryzyka za pomocą skal ocen PFMEA.
8. Projektowanie działań doskonalących, hierarchia wariantów działań: działania adresowane skutkom, działania adresowane wadzie, działania adresowane przyczynie, działania detekcyjne a prewencyjne, doskonalenie konstrukcji maszyn, procedur prewencyjnego utrzymania ruchu i przeglądów okresowych maszyn.
9. Dane wyjściowe PFMEA: raportowanie stanu zagrożeń i wnioskowanie nt. priorytetów poprawy jakości / niezawodności parku maszynowego – analiza Pareto, histogramy, rankingi, macierze ryzyka.
10. MFMEA i PFMEA – szczegółowe porównanie celów i zakresów, dyskusja przypadku.


Ćwiczenia:

· Kryteria podejmowania decyzji dot. nadzorowania maszyn – analiza przykładu dla myjki ciśnieniowej.

· Wykonanie fragmentu MFMEA dla wybranej maszyny – praca w zespołach:

- analiza funkcjonalna maszyny,

- ocena bieżącego stanu zagrożeń dla wybranego pod/systemu/komponentu maszyny,

- plan, hipotetyczna realizacja i ocena skuteczności działań doskonalących,

- dyskusja wyników (pośrednich i końcowych) na forum całej grupy.

Uwaga dotycząca szkoleń otwartych: w ramach ćwiczeń zaleca się wykonanie fragmentu analizy MFMEA dla podzespołu/części zaproponowanej przez Uczestników. Zaleca się wówczas, aby zainteresowaną Firmę reprezentowały na szkoleniu min. 2¸3 osoby.

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft, specjalista – praktyk

Wydarzenia towarzyszące:

Analiza FMEA procesów logistycznych

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1650 PLN netto/os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia- W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Wydarzenie: Analiza FMEA maszyn