Szkolenie

Analiza FMEA maszyn

O szkoleniu

Metodologia skutecznego prowadzenia Analizy Przyczyn i Skutków Wad (FMEA) dla wyposażenia produkcyjnego – maszyn, narzędzi i oprzyrządowania (Machine Failure Mode and Effects Analysis – MFMEA) wg wytycznych QS-9000 (MFMEA 1st Edition 2001). Organizacja i zasoby. Zasady formułowania zapisów w arkuszu FMEA, narzędzia pomocnicze, powiązania z procesami utrzymania ruchu oraz koncepcją RCM (Reliability Centered Maintenence). Skale ocen zagrożeń. Planowanie i ocena skuteczności działań doskonalących. Przykłady i ćwiczenia.
Kto powinien wziąć udział?
• konstruktorzy maszyn, narzędzi, oprzyrządowania,
• osoby odpowiedzialne za odbiór / przygotowanie parku maszynowego dla procesu produkcji,
• osoby nadzorujące projektowanie maszyn, narzędzi, oprzyrządowania u dostawców,
• liderzy i członkowie zespołów MFMEA,
• inżynierowie zajmujący się analizą niezawodności maszyn, służby utrzymania ruchu,
• osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów jakości, auditorzy wewnętrzni.

Program szkolenia

Program:

1. Zapewnienie jakości a działania korygujące / zapobiegawcze, FMEA jako narzędzie ciągłej poprawy jakości - PDCA,
cele i potencjalne korzyści wynikające ze stosowania FMEA, niezbędne zasoby, dokumenty, rola zespołu, warunki powodzenia.
2. FMEA dla konstrukcji (DFMEA), procesu (PFMEA) i maszyn (MFMEA) – ogólne porównanie celów i zakresów.
3. MFMEA w wykonaniu dostawcy maszyn a MFMEA w wykonaniu użytkownika maszyn – porównanie celów.
4. Przygotowanie danych wejściowych dla MFMEA – dokumenty i zapisy, analiza funkcjonalna maszyny.
5. Formułowanie wad, przyczyn i skutków w analizie MFMEA, identyfikacja środków kontrolnych/sterujących
w nadzorowaniu maszyn (detekcja a prewencja).
6. Narzędzia pomocnicze (analiza Pareto, diagram Ishikawy, 5Why).
7. Skale doboru wskaźników oceny ryzyka: Z (Znaczenia - Severity), C (Częstości - Occurrence).
W (Wykrywalności - Detection) wg wytycznych AIAG - MFMEA 1st Edition 2001;
interpretacja i krytyka WPR - Wskaźnika Poziomu Ryzyka (Risk Priority Number), nowe propozycje wskaźników ryzyka (SOD, SD, SO), wspomaganie oceny ryzyka za pomocą skal ocen PFMEA.
8. Projektowanie działań doskonalących, hierarchia wariantów działań: działania adresowane skutkom, działania adresowane wadzie, działania adresowane przyczynie, działania detekcyjne a prewencyjne, doskonalenie konstrukcji maszyn, procedur prewencyjnego utrzymania ruchu i przeglądów okresowych maszyn.
9. Dane wyjściowe PFMEA: raportowanie stanu zagrożeń i wnioskowanie nt. priorytetów poprawy jakości / niezawodności parku maszynowego – analiza Pareto, histogramy, rankingi, macierze ryzyka.
10. MFMEA i PFMEA – szczegółowe porównanie celów i zakresów, dyskusja przypadku.


Ćwiczenia:

· Kryteria podejmowania decyzji dot. nadzorowania maszyn – analiza przykładu dla myjki ciśnieniowej.

· Wykonanie fragmentu MFMEA dla wybranej maszyny – praca w zespołach:

- analiza funkcjonalna maszyny,

- ocena bieżącego stanu zagrożeń dla wybranego pod/systemu/komponentu maszyny,

- plan, hipotetyczna realizacja i ocena skuteczności działań doskonalących,

- dyskusja wyników (pośrednich i końcowych) na forum całej grupy.

Uwaga dotycząca szkoleń otwartych: w ramach ćwiczeń zaleca się wykonanie fragmentu analizy MFMEA dla podzespołu/części zaproponowanej przez Uczestników. Zaleca się wówczas, aby zainteresowaną Firmę reprezentowały na szkoleniu min. 2¸3 osoby.

Czas trwania

Czas trwania szkolenia: 2 x 7 godzin

TERMIN SZKOLENIA:
19-20.09.2017

Prelegenci

Cytat
trener TQMsoft, specjalista – praktyk

Gdzie i kiedy

Kraków 15 - 16 stycznia 2018
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22

woj. małopolskie

Weź udział

Cena 1
PLN netto/os.
1650 PLN
Cena zawiera:
  • Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.
Weź udział

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia- W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!