Szkolenia TPM i kursy Total Productive Maintenance!

 • Zapoznaj się z listą kursów TPM i szkoleń organizowanych w całym kraju i online
 • Sprawdź program kursów, sylwetki prelegentów i trenerów prowadzących zajęcia
 • Wybierz szkolenie dla siebie i zgłoś swój udział online
Baza szkoleń i kursów TPM

Kursy i szkolenia TPM: 12

 • Online, 24-25 listopad 2022
 • 1 290 zł
1 290 zł

Audytor TPM

 • Wrocław, 10-11 grudzień 2020
 • 2 100 zł
2 100 zł
 • Jelcz-Laskowice, 1 grudzień 2011
 • 1 500 zł
1 500 zł
Artykuł

TPM (Total Productive Maintenance): szkolenia, kursy, warsztaty

Produkcja prowadzona na przemysłową skalę opiera się o wykorzystanie zaawansowanych maszyn i urządzeń. Od ich niezawodnej sprawności zależy wydajność prowadzonych działań. Nawet najdrobniejsza awaria może spowodować poważne straty finansowe. Co zrobić, aby temu zapobiec? Rozwiązaniem jest zarządzanie produkcją oparte o TPM.

Czym jest TPM?

TPM to jeden z filarów nowoczesnego zarządzania produkcją. W Total Productive Maintenance – bo tak rozwija się ten angielski skrót – chodzi o całkowite produktywne utrzymanie ruchu maszyn. Celem usystematyzowanych działań spod znaku TPM jest utrzymanie urządzeń na hali produkcyjnej w maksymalnej sprawności – tak, aby wyeliminować przestoje i ryzyko nieefektywnego działania sprzętu. TPM to jedna z metod lean management, służąca zapewnieniu maksymalnej efektywności maszyn i urządzeń, a pod pojęciem efektywności rozumie się w tym wypadku maksymalne wykorzystanie dostępnego czasu maszyny do produkcji wyrobów spełniających założone kryteria jakości. Sprawdź też: szkolenia z utrzymania ruchu oraz innych narzędzi z zakresu lean management, takich jak Six SigmaKanban, KPI (kluczowe wskaźniki efektywności), metoda 5W (metoda 5 razy dlaczego - Kaizen) czy też przyczynowo-skutkowy diagram Ishikawy.

Skąd wzięło się TPM?

Korzeni TPM należy szukać w dwóch miejscach. Po pierwsze – w amerykańskich fabrykach z początku XX wieku, gdzie powstawały pierwsze odrębne działy koncentrujące się na serwisowaniu maszyn. Po drugie – w Japonii, gdzie zarządzanie produkcją w duchu TPM zostało opracowane i usystematyzowane. Samego pojęcia po raz pierwszy użyto w 1971 roku, a z tej metodologii korzystają m.in. tacy giganci jak Mitsubishi czy Tokai Rubber Industries.

Czym wyróżnia się TPM?

TPM ma na celu maksymalne ograniczenie marnotrawstwa maszyn w wyniku przestojów generowanych przez awarie, konieczność rozruchu, nastawienia, przezbrojenia czy niską jakość pracy urządzeń. Opiera się na 7 kluczowych elementach, takich jak:

 • automatyczne doskonalenie produkcji – oparte na doświadczeniu serwisantów,
 • doskonaleniu w duchu Kaizen – a więc nieustannej poprawie jakości procesów,
 • planowym utrzymaniu maszyn – planowania ich ewentualnych przestojów czy serwisowania,
 • utrzymanie dla jakości – uważnej trosce o jakość pracy maszyn i usprawnianiu ich,
 • szkoleniach – przeszkolony personel gwarantuje lepszą wydajność sprzętu,
 • optymalizowaniu procesów administracyjnych,
 • dbaniu o restrykcyjne przestrzeganie zasad BHP.

Podążanie za tymi zasadami przekłada się na wyższą efektywność działań produkcyjnych. Wadą systemu może być dość długi czas, którego wymaga pełne wdrożenie założeń TPM.

Warsztaty, kursy i szkolenia TPM: Total Productive Maintenance, Totalne Utrzymanie Ruchu

Szkolenia TPM skierowane są przede wszystkim do służb utrzymania ruchu, załóg odpowiedzialnych za sprawne funkcjonowanie parku maszynowego, minimalizowanie przestoju maszyn oraz optymalizację kosztów utrzymania ruchu. Szkolenia i kursy TPM stanowią w dzisiejszych czasach swego rodzaju kanon szkoleń dla działów produkcji i zarządzania produkcją i wszystkich osób zainteresowanych poznaniem i ugruntowaniem wiedzy na temat lepszego wykorzystania maszyn oraz stosowania prewencji w produkcji. Udział w szkoleniach i kursach z TPM pozwala uświadomić sobie źródło i skalę strat w obszarze wykorzystania parku maszynowego, nauczyć się szacować krytyczność parku maszynowego w procesie produkcji, logistyki i jego wpływ na finanse i wyniki przedsiębiorstwa. Udział w szkoleniu Totalne Utrzymanie Ruchu pozwala na przygotowanie wdrożenia TPM w organizacji, przeprowadzenie warsztatów uświadamiających załogę co do zasadności wdrożenia TPM, zaprojektowanie instrukcji i standardów produkcji i utrzymania ruchu oraz skuteczne, całościowe przeprowadzanie i utrzymanie zmian w organizacji. Szkolenia dotyczące Total Productive Maintenance pozwalają zaprezentować TPM jako systematyczne podejście do zarządzania utrzymaniem ruchu maszyn, co wymaga również ustalenia i stałego monitorowania wskaźnika Całkowitej Efektywności Wyposażenia (OEE), a w efekcie owocuje skróceniem czasu cyklu produkcyjnego i efektywizacją wykorzystania zdolności produkcyjnych.

Gdzie szukać warsztatów i kursów TPM?

Kalendarz zaplanowanych w najbliższych tygodniach i miesiącach szkoleń i warsztatów TPM znaleźć można na górze strony. Zawiera on listę szkoleń otwartych z TPM organizowanych zarówno stacjonarnie, jak i online. Otwarta formuła szkoleń pozwala dołączyć do grupy szkoleniowej w wielu polskich miastach, zwłaszcza w miastach takich jak: Warszawa, Katowice, Kraków, Poznań, Wrocław, Częstochowa, Gdańsk i Łódź. Dla osób spoza wymienionych ośrodków miejskich dostępne są również szkolenia, warsztaty i kursy online - zajęcia odbywają się przez Internet, na platformach do wideokonferencji. Co ważne, zajęcia prowadzone są na żywo, co pozwala brać udział w dyskusji, ćwiczeniach grupowych i na bieżąco zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

Jak zgłosić się na kurs lub szkolenie z TPM?

To bardzo proste. Wystarczy zapoznać się z katalogiem szkoleń i kursów dostępnym na górze strony, porównać program poszczególnych szkoleń i warsztatów oraz ich ceny, a następnie wypełnić nasz bezpłatny formularz rejestracji online. Trafi on bezpośrednio do firmy szkoleniowej, która skontaktuje się mailowo bądź telefonicznie, aby potwierdzić rejestrację i przekazać wszystkie informacje organizacyjne (w tym dotyczące miejsca szkolenia, płatności itp.). Korzystanie z serwisu do zgłaszania się na oferowane szkolenia i kursy jest całkowicie bezpłatne!

Warto również zapoznać się z ofertą szkoleń o podobnej tematyce: 

TPM (Total Productive Maintenance): szkolenia, kursy, warsztaty