Audyt/kontrola zamówień publicznych z uwzględnieniem przepisów nowego Prawa zamówień publicznych

O szkoleniu

Z dniem 1 stycznia 2021 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019 poz. 2019 ze zm.). Praktycznie po upływie kilkunastu miesięcy obowiązywania nowych przepisów mamy już możliwość dokonywania wstępnej analizy i oceny ich stosowania, omówienia istotnych zagadnień dotyczących przepisów nowego Prawa zamówień publicznych, ale też dyskusji na temat praktyki jego stosowania, jak również wypracowywania nowego podejścia pod kątem audytu /kontroli.

Celem szkolenia jest przekazane uczestnikom praktycznych wskazówek niezbędnych do prowadzenia audytu/kontroli udzielania zamówień publicznych w oparciu o nowe przepisy Prawa zamówień publicznych. Podczas szkolenia omawiane będą kolejne fazy audytu/kontroli związane z przygotowaniem, prowadzeniem postępowania o zamówienie jak również realizacją i ewaluacją zamówienia. Omówione także zostaną praktyczne aspekty zmian oraz nowych instrumentów w przepisach nowej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ich wpływ na sposób podejścia do audytu, kontroli obszaru zamówień publicznych.

Kto powinien wziąć udział?

Osoby wypełniające funkcje kontrolne, audytorzy wewnętrzni, członkowie kadry kierowniczej odpowiedzialni w zakresie nadzoru za przygotowanie, przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne jak również osoby, które pracują w komórkach zamówień publicznych.

Program szkolenia

1. Aktualny stan prawny dotyczący zamówień publicznych:

  • omówienie aktualnego stanu prawnego dotyczącego nowej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wybranych przepisów wykonawczych.

2. Fazy audytu/kontroli zamówień publicznych:

  • audyt/kontrola czynności zamawiającego dotyczące przygotowania postępowania: analiza potrzeb i wymagań w postępowaniach o wartości równej lub powyżej progu unijnego; opis przedmiotu zamówienia; ustalanie wartości zamówienia; specyfikacja  warunków zamówienia (swz), opis potrzeb i wymagań (opiw); wybór trybu udzielenia zamówienia powyżej i poniżej progu unijnego.
  • audyt /kontrola czynności zamawiającego od wszczęcia postępowania do udzielenia zamówienia, biorąc pod uwagę najczęściej prowadzone postępowania powyżej i poniżej progu unijnego: zamieszczanie/publikacja ogłoszenia, zmiana ogłoszenia; możliwości i konsekwencje wprowadzenia zmian do treści swz; odrzucenie ofert – przesłanki; wybór najkorzystniejszej oferty; umowa w sprawie zamówienia; unieważnienie postępowania – przesłanki; dokumentowanie postępowania.
  • audyt / kontrola czynności zamawiającego związanych z realizacją umowy: zmiany w umowie; powtórzenie zamówień; zamówienia dodatkowe; opcja, wznowienie.
  • audyt/kontrola czynności zamawiającego związanych z ewaluacją zamówienia: ogłoszenie o wykonaniu zamówienia; raport.

3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. dotycząca zamawiających publicznych:

  • analiza przesłanek naruszających dyscyplinę finansów publicznych.

4. Wybrane naruszenia przepisów dotyczących zamówień publicznych:

  • ćwiczenia praktyczne dotyczące stosowania prawa zamówień publicznych.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Audytor wewnętrzny – uprawnienia  Ministra Finansów z 2004 r., Arbiter z listy Prezesa UZP 2004-2007 r., Trener z listy Prezesa UZP z 1997r., Konsultant zamówień publicznych - członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych od 1989 r. - obecnie, praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, Trener MF.

 

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 7-8 wrzesień 2022

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 185
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa
Sienna 93 lok. 35
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa Sienna 93 lok. 35
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!