Ceny transferowe 2014 – najnowsze zmiany, dokumentowanie transakcji w praktyce

O szkoleniu

Łódź, 11 – 12 marca 2014 r. - SOP 14101
Poznań, 11 – 12 marca 2014 r. - SOP 14102
Warszawa, 26 – 27 marca 2014 r. - SOP 14103
Gdańsk,15 – 16 kwietnia 2014 r. - SOP 14283
Kraków, 11 – 12 czerwca 2014 r. - SOP 14284
Kto powinien wziąć udział?
*

Program szkolenia

Dzień I
1. Nowa hierarchia metod szacowania cen transfero-
wych – dobór metody dla danej transakcji:
a) hierarchia metod w kontekście Wytycznych OECD,
b) hierarchia metod w zmienionym rozporządzeniu wy-
konawczym,
c) wpływ zmian na wybór metody ustalania cen transfe-
rowych.
2. Analiza porównywalności – jak znaleźć odniesienie
rynkowe:
a) etapy analizy porównywalności,
b) dobór czynników ekonomicznie istotnych dla danej
transakcji,
c) czynniki ekonomicznie istotne a kształt dokumentacji
podatkowej.
3. Usługi o niskiej wartości dodanej – nowa kategoria
transakcji:
a) katalog usług o niskiej wartości dodanej,
b) zasady dokumentowania usług,
c) kalkulacja ceny usług.
4. Restrukturyzacja działalności przedsiębiorstw powią-
zanych – skutki wprowadzenia nowych przepisów:
a) restrukturyzacja działalności przedsiębiorstw powią-
zanych w kontekście Wytycznych OECD w sprawie
cen transferowych,
b) restrukturyzacja działalności przedsiębiorstw powiąza-
nych w kontekście zmian w polskim systemie prawnym.
5. Planowane zmiany w ustawach o podatku dochodowym.
6. Zarządzanie ryzykiem w zakresie szacowania dochodu:
a) polityka cen transferowych,
b) porozumienia cenowe.
Dzień II
1. Dokumentacja podatkowa w świetle obowiązujących
przepisów:
a) dokumentacja w świetle przepisów UE,
b) praktyczne problemy związane z tworzeniem doku-
mentacji:
- forma dokumentacji,
- interpretacja progów dokumentacyjnych.
c) sankcje,
d) elementy dokumentacji podatkowej.
2. Dokumentacja krok po kroku – warsztaty:
a) przykład dokumentacji transakcji dostawy,
b) przykład dokumentacji transakcji usług wewnątrzgru-
powych,
c) przykład dokumentacji transakcji pożyczki.

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

Ewa Ścierska – prawnik, doradca podatkowy, dyrektor departamentu cen transferowych. Przez szereg lat współpra-
cownik działu doradztwa podatkowego w międzynarodowej firmie doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w opraco-
wywaniu projektów polityki cen transferowych oraz dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi. Posiada bo-
gate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej transakcji międzynarodowych, uznany wykładowca i autorka
publikacji z zakresu problematyki cen transferowych.
Michał Serafin – ekonomista; absolwent Politechniki Rzeszowskiej, specjalność Finanse i Rachunkowość; Starszy
Konsultant Podatkowy w Zespole Cen Transferowych ECDDP Sp. z o.o.; specjalizuje się w opracowaniu dokumentacji
podatkowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi, metodologii rozliczeń oraz projektów polityki cen transfero-
wych. Doświadczony trener ECDDP .
Paweł Babicz – prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - Wydział Prawa i Administracji, zastęp-
ca dyrektora departamentu cen transferowych spółce doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w opracowywaniu
projektów polityki cen transferowych oraz dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi; wykładowca i autor
publikacji z zakresu problematyki cen transferowych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum miasta

Kraków

*

woj. małopolskie

centrum w/w miast.

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 1190 zł + 23% VAT, - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1090 zł/os + 23% VAT.
1 190
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!