Baza szkoleń i kursów z prawa podatkowego!

 • Znajdź szkolenia i kursy z prawa podatkowego - online i stacjonarne
 • Sprawdź program zajęć, sylwetki trenerów i ceny uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
szkolenia z prawa podatkowego

Szkolenia z prawa podatkowego: 16

ABC VAT cz. I

 • Online, 6 październik 2022
 • 572 zł
572 zł
Artykuł

Prawo podatkowe w Polsce

Istnieje wiele regulacji prawnych, które mają ogromny wpływ na przedsiębiorców oraz ich działalność. Wśród nich przoduje prawo podatkowe, które jest równie ważne co skomplikowane – do tego stopnia, że uznaje się je za odrębną dziedzinę prawa. Mimo iż każdy obywatel funkcjonuje w systemie podatkowym, to właśnie firmy w najwyższym stopniu odczuwają wpływ konkretnych przepisów oraz zmian w podatkach na swoją działalność. Dowiedz się więcej o prawie podatkowym w Polsce!

Czym jest podatek i prawo podatkowe?

Podatek to świadczenie pieniężne na rzecz państwa, które określane jest jako publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne. Wyróżniamy różne rodzaje podatków (w Polsce obowiązuje ich aż 13), które stanowią główne źródło dochodów Skarbu Państwa. To właśnie z opłat dokonywanych w ramach różnych podatków możliwe jest utrzymanie instytucji publicznych czy infrastruktury. Część wpłaconych w ten sposób do wspólnej, państwowej kasy pieniędzy wraca również do obywateli w postaci różnego rodzaju świadczeń, np. zasiłków.

Możemy wyróżnić podatki stanowiące dochody budżetu centralnego, w tym:

 • bezpośrednie:
  • dochodowy od osób fizycznych (PIT),
  • dochodowy od osób prawnych (CIT),
  • tonażowy,
  • od wydobycia niektórych kopalin,
 • pośrednie:

Resztę stanowią podatki zasilające budżet samorządowy:

 • od czynności cywilnoprawnych (PCC),
 • od spadków i darowizn,
 • od nieruchomości,
 • od środków transportu,
 • rolny,
 • leśny.

Różne podatki funkcjonujące w państwie są ze sobą powiązane i tworzą całość pod względem ekonomicznym i prawnym. Dlatego mówi się o systemie podatkowym. Prawo podatkowe to zaś zbiór przepisów, które regulują kwestie związane z tym rodzajem opłat na rzecz państwa. Można wyróżnić ogólne prawo podatkowe, które definiuje wiele pojęć związanych z podatkami i ogólne zasady ich dotyczące, a także szczegółowe prawo podatkowe, które dotyczy poszczególnych typów podatków i reguluje konkretne kwestie z nimi związane.

Źródła prawa podatkowego w Polsce

Regulacje dotyczące prawa podatkowego zawarte są w wielu aktach prawnych – począwszy od konstytucji, poprzez ustawy i ratyfikowane umowy międzynarodowe, aż po rozporządzenia czy też akty prawa miejscowego mające zastosowanie na konkretnych obszarach. Podstawowym aktem prawnym dotyczącym podatków jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2018 poz. 800, z późn. zm.). Ten obszerny dokument składa się z 15 działów. Zawiera szczegółowe regulacje mówiące o prawie podatkowym materialnym, postępowaniu podatkowym, organach podatkowych i ich właściwościach. Określa także zasady kontroli podatkowej i przepisy karno-skarbowe. Ponadto zastosowanie mają odrębne ustawy dotyczące każdego rodzaju podatku z osobna.

Zmiany w podatkach i ich wpływ na przedsiębiorców

Zmiany w podatkach w Polsce są w zasadzie procesem nieustającym – w każdym roku fiskalnym w życie wchodzi przynajmniej kilka nowych regulacji mających dostosować system podatkowy do aktualnych realiów gospodarczych, a także wymogów Unii Europejskiej. Ponadto nowe przepisy często mają za zadanie uszczelnienie systemu podatkowego i zapobiegnięcie omijaniu lub nadużywaniu konkretnych aspektów prawa (zobacz szkolenia compliance). Oznacza to również, że poprzez nieuwzględnienie zmian w podatkach w działaniach firmy można narazić się na różnego rodzaju sankcje, które w konsekwencji często zagrażają kondycji i funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Dlatego należy stale śledzić planowane nowelizacje przepisów i uwzględniać je w dalekosiężnych planach związanych z rozwojem działalności.

Jak radzić sobie z ciągłymi zmianami w podatkach w zależności od wielkości firmy?

Zmiany w podatkach potrafią być prawdziwą zmorą dla firm, wymagając od nich reorganizacji wielu systemów. Szczególnie indywidualni i drobni przedsiębiorcy narażeni są na błędy i niedopatrzenia wynikające z braku fachowej pomocy w zakresie prawa podatkowego i nowych regulacji. Co istotne, śledzić trzeba nie tylko zmiany w przepisach, ale również interpretacje podatkowe wydawane przez Ministerstwo Finansów.

Aby nie „utonąć” w nadmiarze informacji, warto zainwestować w obsługę księgową, najlepiej połączoną z doradztwem podatkowym. Szerokie możliwości outsourcingu tego rodzaju usług oraz obsługi zdalnej sprawiają, że korzystanie ze wsparcia w obszarze księgowości i prawa podatkowego jest dziś nie tylko niezwykle przydatne, ale również bardzo proste. Co więcej, obsługa księgowa nie musi być kosztowna – jest ona dostępna nawet dla drobnych przedsiębiorców.

Większe firmy również coraz częściej stawiają na outsourcing, który okazuje się najbardziej opłacalny pod względem finansowym. Jednocześnie zewnętrzna firma zajmująca się obsługą księgowości i podatków ponosi odpowiedzialność za rozliczenia przedsiębiorstwa, przez które jest zatrudniona. Nic nie wskazuje na to, by tempo zmian w prawie podatkowym miało drastycznie zwolnić, dlatego profesjonalna pomoc w tym zakresie będzie zapewne coraz częściej poszukiwana.

Prawo podatkowe w Polsce