Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/dalszy-uzytkownik-obowiazki-nakladane-rozporzadzeniem-reach-i-clp-70608-id356

Informacje o szkoleniu

 • DALSZY UŻYTKOWNIK- obowiązki nakładane rozporządzeniem REACH i CLP


  ID szkolenia: 70608
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Przemysł, produkcja
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Theta Doradztwo Techniczne
  Żeligowskiego 32/34
  90-643 Łódź
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9:45-16:15
 • Organizator szkolenia:

  THETA Doradztwo Techniczne
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Na szkoleniu zostaną omawiane podstawowe obowiązki dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych (produktów chemicznych) oraz wyrobów podlegających wymaganiom rozporządzenia CLP i REACH, z uwzględnieniem najnowszych interpretacji Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie jest skierowane do wszystkich Dalszych użytkowników odpowiedzialnych za zgodne z prawem wprowadzanie na rynek mieszanin chemicznych oraz innych wyrobów podlegających pod rozporządzenie REACH. Na szkolenie zapraszamy właścicieli firm, managerów, osoby odpowiedzialne za przepisy ochrony środowiska oraz wszystkich zainteresowanych omawianym tematem.

Program szkolenia:

1. Rozporządzenia REACH i CLP jako podstawa przepisów dotyczących substancji i mieszanin chemicznych oraz wyrobów.
2. Dalszy użytkownik jako uczestnik łańcucha dostaw – rola i funkcje dalszego użytkownika.
3. Dalszy użytkownik, a rejestracja zgodnie z rozporządzeniem REACH.
4. Dalszy użytkownik, a komunikacja w łańcuchu dostaw:
-karty charakterystyki,
-scenariusze narażenia,
-informowanie o wyrobach,
-przekazywanie informacji w górę łańcucha dostawy,
5. System deskryptorów jako narzędzie komunikacji pomiędzy dalszym użytkownikiem a rejestrującym.
6. Raport Bezpieczeństwa Chemicznego przygotowywany przez dalszego użytkownika.
7. Dalszy użytkownik, a klasyfikacja substancji i mieszanin oraz notyfikacja substancji zgodnie z rozporządzeniem CLP.
8. Dalszy użytkownik, a zezwolenia zgodnie z rozporządzeniem REACH.
9. Zakazy i ograniczenia.
10. Znaczenie wyrobów w REACH dla dalszego użytkownika:
-definicja pojęcia wyrób, problemy z klasyfikacją,
-obowiązki producentów wyrobów zgodnie z REACH,
-substancje z listy SVHC,
11. Konsekwencje nieprzestrzegania wymagań rozporządzeń REACH i CLP przez dalszego użytkownika.
12. Dyskusja.

Informacje o prelegentach:

Kinga Wasilewska mgr inż. biochemii technicznej, absolwentka wydz. Chemii Spożywczej i Biotechnologii Politechniki Łódzkiej. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie REACH na Politechnice Krakowskiej. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”. W firmie THETA, zajmuje się opracowywaniem kart charakterystyki, klasyfikacją i oznakowaniem produktów chemicznych zgodnie z CLP, doradztwem i wspieraniem przedsiębiorstw w realizacji obowiązków w zakresie REACH. Autorka artykułów w prasie branżowej dotyczących REACH i CLP.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 600 netto

Cena zawiera:

Szkolenie, materiały dydaktyczne

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: DALSZY UŻYTKOWNIK- obowiązki nakładane rozporządzeniem REACH i CLP