Szkolenie

DALSZY UŻYTKOWNIK- obowiązki nakładane rozporządzeniem REACH i CLP

O szkoleniu

Na szkoleniu zostaną omawiane podstawowe obowiązki dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych (produktów chemicznych) oraz wyrobów podlegających wymaganiom rozporządzenia CLP i REACH, z uwzględnieniem najnowszych interpretacji Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Chemikaliów.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie jest skierowane do wszystkich Dalszych użytkowników odpowiedzialnych za zgodne z prawem wprowadzanie na rynek mieszanin chemicznych oraz innych wyrobów podlegających pod rozporządzenie REACH. Na szkolenie zapraszamy właścicieli firm, managerów, osoby odpowiedzialne za przepisy ochrony środowiska oraz wszystkich zainteresowanych omawianym tematem.

Program szkolenia

1. Rozporządzenia REACH i CLP jako podstawa przepisów dotyczących substancji i mieszanin chemicznych oraz wyrobów.
2. Dalszy użytkownik jako uczestnik łańcucha dostaw – rola i funkcje dalszego użytkownika.
3. Dalszy użytkownik, a rejestracja zgodnie z rozporządzeniem REACH.
4. Dalszy użytkownik, a komunikacja w łańcuchu dostaw:
-karty charakterystyki,
-scenariusze narażenia,
-informowanie o wyrobach,
-przekazywanie informacji w górę łańcucha dostawy,
5. System deskryptorów jako narzędzie komunikacji pomiędzy dalszym użytkownikiem a rejestrującym.
6. Raport Bezpieczeństwa Chemicznego przygotowywany przez dalszego użytkownika.
7. Dalszy użytkownik, a klasyfikacja substancji i mieszanin oraz notyfikacja substancji zgodnie z rozporządzeniem CLP.
8. Dalszy użytkownik, a zezwolenia zgodnie z rozporządzeniem REACH.
9. Zakazy i ograniczenia.
10. Znaczenie wyrobów w REACH dla dalszego użytkownika:
-definicja pojęcia wyrób, problemy z klasyfikacją,
-obowiązki producentów wyrobów zgodnie z REACH,
-substancje z listy SVHC,
11. Konsekwencje nieprzestrzegania wymagań rozporządzeń REACH i CLP przez dalszego użytkownika.
12. Dyskusja.

Czas trwania

9:45-16:15

Prelegenci

Cytat
Kinga Wasilewska mgr inż. biochemii technicznej, absolwentka wydz. Chemii Spożywczej i Biotechnologii Politechniki Łódzkiej. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie REACH na Politechnice Krakowskiej. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”. W firmie THETA, zajmuje się opracowywaniem kart charakterystyki, klasyfikacją i oznakowaniem produktów chemicznych zgodnie z CLP, doradztwem i wspieraniem przedsiębiorstw w realizacji obowiązków w zakresie REACH. Autorka artykułów w prasie branżowej dotyczących REACH i CLP.

Gdzie i kiedy

Łódź 13 listopada 2018
Theta Doradztwo Techniczne

90-643 Łódź

Żeligowskiego 32/34

woj. łódzkie

Gdzie i kiedy

Łódź 20 września 2018
Theta Doradztwo Techniczne

90-643 Łódź

Żeligowskiego 32/34

woj. łódzkie

Gdzie i kiedy

Łódź 3 kwietnia 2017
Theta Doradztwo Techniczne

90-643 Łódź

Żeligowskiego 32/34

woj. łódzkie

Gdzie i kiedy

Łódź 5 października 2016
Siedziba firmy Theta

90-643 Łódź

Żeligowskiego 32/34

woj. łódzkie

Zapisz się

Cena 1
netto
600 PLN
Cena zawiera:
  • Szkolenie, materiały dydaktyczne
Zapisz się

Organizator

THETA Doradztwo Techniczne
90-643 Łódź
ul. Żeligowskiego 32/34
woj. łódzkie
Firma THETA Doradztwo Techniczne istnieje na polskim rynku od 2000 roku. Działając początkowo jako wsparcie dla firm, które wprowadzając do obrotu produkty chemiczne potrzebowały rzetelnie opracowanych Kart Charakterystyki. Stopniowo, w miarę zmian w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

-

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

THETA Doradztwo Techniczne
90-643 Łódź ul. Żeligowskiego 32/34
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!