Szkolenie

Dyscyplina finansów publicznych - zasady odpowiedzialności i aspekty praktyczne

O szkoleniu

Słuchacz po odbytym szkoleniu powinien posiąść wiedzę w zakresie odrębnego reżimu odpowiedzialności występującym w jednostkach sektora finansów publicznych oraz w podmiotach gospodarujących środkami publicznymi;

Słuchacz powinien nabyć umiejętność oceny, czy stwierdzona nieprawidłowość stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz czy z naruszenie dyscypliny finansów publicznych wiązać się będzie z ww. odpowiedzialnością.
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia:
* kierownicy jednostek budżetowych
* skarbnicy
* główni księgowi
* audytorzy wewnętrzni
* osoby wykonujące czynności kontrolne oraz nadzorujące w jednostkach sektora finansów publicznych
* przedstawiciele sektora publicznego
* osoby odpowiedzialne za dysponowanie środkami publicznymi
* osoby pełniące funkcje publiczne, które są zobowiązane do przestrzegania dyscypliny finansów publicznych

Program szkolenia

Część Ia:

* przedstawienie istoty konstrukcji prawnej naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
* określenie dóbr chronionych reżimem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
* analiza historyczna (dyscyplina budżetowa a dyscyplina finansów publicznych);
* prawny charakter odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (subsydiarność, zbiegi, reguła konsumpcji, relacja do sankcji systemowych w finansach publicznych)
* pojęcie dyscypliny finansów publicznych;
* podstawowe pojęcia finansów publicznych;

Część Ib:

* zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
* problem jednostki sektora prywatnego „otrzymującej” środki publiczne;
* pojęcie kierownika jednostki;
* kierownik jednostki a dyrektor generalny;
* modelowy wzorzec kierownika jednostki;
* odpowiedzialność subsydiarna kierownika jednostki;
* powierzenie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej;
* odpowiedzialność głównego księgowego;

Część Ic:

* studium przypadków dotyczące zakresu podmiotowego odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
* zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wprowadzenie);Część IIa:

* zasada określoności czynu i niedziałania prawa wstecz;
* czas popełnienia czynu;
* zasada priorytetu ustawy nowej;
* zasada zawinienia;

Część IIb:

* umyślność i nieumyślność
* pojęcie błędu;
* niepoczytalność;
* „kwota bagatelna”;
* kontratypy ustawowe i pozaustawowe;
* formy popełniania;
* katalog kar i wymiar kary;
* przedawnienie;
* zatarcie ukarania;
* podstawowe zagadnienia proceduralne

Część IIc

* studium przypadku.

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Cytat
Radca prawny dr Tomasz Bojkowski - doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek prawo); autor licznych publikacji z zakresu finansów publicznych, od 2006 roku współpracuje z Kancelarią Prawną Jatczak i Wspólnicy w Poznaniu; od 2008 roku adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych UEP.

Gdzie i kiedy

Poznań 7 września 2011
Centrum Szkoleniowe

Poznań

ul. Gen. T. Kutrzeby

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 25 maja 2011
Centrum Szkoleniowe

Poznań

ul. Gen. T. Kutrzeby

woj. wielkopolskie

Weź udział

Cena 1
cena brutto: 369 zł
300 PLN
Cena zawiera:
  • szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym, materiały szkoleniowe, całodzienny catering, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Weź udział

Organizator

CADiTI Centrum Analizy Danych i Technologii Informacyjnych
60-621 Poznań
ul. Bociania 34
woj. wielkopolskie
CADiTI - Centrum Analizy Danych i Technologii Informacyjnych - jest nowoczesną firmą szkoleniową dla wymagających. Wartość firmy tworzona jest przez aktywnych ludzi, ich wysokie kompetencje, pasje oraz potencjał. Zmotywowani, doskonale przyg...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Po przesłaniu do CADiTI zgłoszenia uczestnik otrzyma drogą elektroniczna potwierdzenie przyjęcia. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.caditi.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

CADiTI Centrum Analizy Danych i Technologii Informacyjnych
60-621 Poznań ul. Bociania 34
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!