Eksport i import - najważniejsze aspekty w świetle prawa wspólnotowego, prawa podatkowego oraz zmian w ustawie VAT w latach 2013 - 2015.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania transakcji eksportu i importu z krajami trzecimi pod kątem problemów z jakimi boryka się polski podatnik VAT.

Podstawowym celem jest omówienie najczęściej spotykanych problemów podatników w rozliczeniach z urzędem skarbowym, jakie pojawiły się lub mogą się pojawić po zmianach przepisów podatkowych w latach 2013 - 2015.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
• zapoznanie uczestników z korzystnymi zmianami i instytucjami prawnymi jakie pojawiły się w polskim ustawodawstwie,
• zdiagnozowanie obszarów ryzyka podatnych na kontrolę fiskusa,
• uczestnicy zdobędą unikalną wiedzę dotyczącą problematyki odprawy towarów poza granicami kraju – jakie dokumenty potwierdzają eksport poza granicami kraju oprócz IE599,
• ograniczenie częstych kontaktów z urzędem skarbowym poprzez samodzielne rozwiązywanie problemów w rozliczeniach z krajami trzecimi,
• zdobycie wiedzy z zakresu nowych obowiązków, z których rozlicza urząd skarbowy, co pozwoli na bardziej efektywną i komfortową pracę na dotychczasowym stanowisku,
• umiejętność rozróżnienia transakcji wewnątrzunijnych i z krajami trzecimi.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, handlowych oraz pracowników zatrudnionych w działach księgowych, handlowych i logistycznych a także specjalistów z zakresu handlu zagranicznego.

Program szkolenia

1. Eksport w ujęciu podatkowym i celnym:
o nowa definicja eksportu i jej prawne reperkusje,
o pojęcie eksportu pośredniego i bezpośredniego w obrocie dwustronnym i w transakcjach łańcuchowych,
o obszar podatkowy i celny w rozliczaniu transakcji eksportowych (np. Wyspy Kanaryjskie),
o specyfika powstania obowiązku podatkowego i jego charakter prawny,
o odprawa towarów poza granicami kraju – problematyka właściwości miejscowej,
o warunki i terminy zastosowania stawki 0% i ich konsekwencje fiskalne,
o dowody alternatywne w wywozie,
o zaliczka w eksporcie towarów przed i po zmianach,
o ewentulane problemy z momentem powstania obowiązku podatkowego w 2014,
o reklamacje i zwroty towarów, obniżanie ceny, wymiana towarów na niewadliwy,
o problemy dokumentowania eksportu towarów (najważniejsze elementy dokumentu potwierdzającego eksport czyli na co zwrócić szczególną uwagę pod kątem zastosowania stawki 0% w eksporcie, potwierdzenie dokumentu przez urząd celny, postępowanie w sytuacji zaginięcia dokumentów celnych itp.),
o dokumentowanie eksportu towarów poza granicami Polski i UE, gdy odprawa następuje w innym kraju (system ECS międzynarodowy i wewnętrzny),
o najnowsze orzecznictwo – dokumentowanie eksportu pośredniego i bezpośredniego.

2. Import w ujęciu podatkowym i celnym:
o zasady poboru VAT w imporcie towarów,
o instytucja importu towaru w świetle norm celnych,
o dokumentowanie importu towarów,
o reklamacje, nadwyżki, niedobory w imporcie towarów oraz wymiana towaru na niewadliwy i naprawa,
o podstawowe ustalanie podstawy opodatkowania w transakcjach prostych i złożonych na tle dokumentu celnego,
o nowe podejście do rabatów,
o znaczenie nowego pojęcia: pierwsze miejsce przeznaczenia w kraju
o usługa razem czy osobno w imporcie towarów, czyli zwiększenie wartości celnej importowanego towaru,
o zaliczka w imporcie towarów,
o miejsce powstania obowiązku podatkowego na tle odpraw w kraju i poza granicami,
o termin wykonania zobowiązania podatkowego i ułatwienia płatnicze.

3. Transakcje łańcuchowe i trójstronne - prawidłowość rozliczania transakcji pod kątem zgodności z polskimi organami podatkowymi – import czy WNT, eksport czy WDT, transakcje których nie rozliczamy w kraju (na podstawie życiowych doświadczeń podatników).

4. Procedury uproszczone – nowości:
o nowy wykaz towarów podlegających procedurom uproszczonym,
o ułatwienia dotyczące dokumentowania pochodzenia,
o specyfika odprawy fiskalnej,
o korzyści celno-podatkowe,
o ujęcie podatku od towarów i usług w deklaracji VAT-7.

5. Przedstawiciel podatkowy na terenie Polski – zmiany w przepisach:
o sposoby reprezentacji obcego kontrahenta,
o status podatnika ,
o tryb rozliczania przez przedstawiciela podatkowego.

6. Zapowiedzi i wprowadzenie kolejnych zmian przepisów mających wpływ na zagadnienia podatkowe:
o Turcja w strefie wspólnej procedury tranzytu,
o zapowiedzi umów o strefach wolnego handlu pomiędzy UE i USA,
o zwolnienie podatkowe dla podmiotów mających status AEO.

7. Dyskusja, pytania.

Czas trwania

28.09.2015, poniedziałek, godz. 09.30 - 16.30

Prelegenci

Ekspert w dziedzinie ceł, podatku akcyzowego, podatku VAT oraz procedury postępowania administracyjnego. Wieloletni pracownik organów celnych i podatkowych. Do niedawna kierował komórkami orzecznictwa w izbie celnej. Ceniony w środowisku gospodarczym fachowiec oraz sprawny inicjator wielu innowacyjnych rozwiązań.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Qubus Hotel Katowice****

Katowice

Uniwersytecka 13

woj. śląskie

Golden Floor

02-017 Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
zł brutto
725
Cena zawiera:
  • wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych.
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

http://www.jgt.pl/szkolenia/eksport-import_1501trc-k

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!