Elektronizacja zamówień publicznych na podstawie rozporządzenia Elektro i najnowszego orzecznictwa

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie przekazanie praktycznej wiedzy z zamówień publicznych na podstawie rozporządzenia Elektro.

W programie kursu, tajniki wiedzy z:

najnowszego orzecznictwa związanego z formą ofert, dokumentów podmiotowych, innych, przykłady z praktyki
Podpisu elektroniczne – praktyczne problemy
Elektroniczny JEDZ w postępowaniu unijnym
rejestr umów (nowe obowiązki zamawiających od lipca 2022 r.)
i wiele innych ważnych aspektów dotyczących elektronizacji zamówień publicznych!
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych – w szczególności dla pracowników Zamawiających odpowiedzialnych za przygotowanie postepowanie ws. wyboru wykonawcy i nadzór nad realizacją zawartej umowy, jak również dla przedstawicieli wykonawców realizujących kontrakty publiczne lub ubiegających się o nie.

Program szkolenia

Wprowadzenie

 • dyrektywy unijne w sprawie zamówień publicznych, a elektronizacja
 • obszary elektronizacji, a ramy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • etapy elektronizacji – gdzie jesteśmy i co nas czeka w przyszłości?
 • omówienie siatki pojęciowej w nowej ustawie Pzp w zakresie niezbędnym do omówienia problemów związanych z elektronizacją (pisemność, dokumenty zamówienia, SWZ, OPiW, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty i oświadczenia, itp.).

Komunikacja zamawiającego z wykonawcami

 • obowiązek użycia środków komunikacji elektronicznej bez względu na wartość zamówienia;
 • komunikacja ustna;
 • elektronicznie, czyli jak?
 • forma elektroniczna, a postać elektroniczna - czym się różni, znaczenie prawne;
 • środki komunikacji elektronicznej służące do przekazywania ofert, wniosków, oświadczenia wstępnego i komunikacji między stronami w pozostałym zakresie
 • wymagania wobec narzędzi wykorzystywanych do komunikacji elektronicznej
 • możliwość odstąpienia od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej – jako wyjątek od zasady - kiedy to jest możliwe?
 • możliwość wymagania przez zamawiającego użycia innych niż ogólnodostępne narzędzi, urządzeń lub formatów plików;
 • obowiązki zamawiającego w zakresie informowania o środkach komunikacji elektronicznej wykorzystywanych do komunikowania się
 • forma oferty/wniosku i oświadczenia wstępnego - od ogółu do szczegółu
 • wymogi w zakresie środków komunikacji elektronicznej służących do przekazywania ofert, wniosków (zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich poufności w ramach wymiany i przechowywania informacji);
 • wszystko o formatach danych (które formaty są dopuszczalne w świetle przepisów?),
 • wszystko o kompresji danych w kontekście zamówień publicznych
 • formaty podpisów – jakie są prawidłowe? Jak formułować wymagania SWZ/OPiW w tym zakresie?

Elektroniczny JEDZ w postępowaniu unijnym

 • jak przygotować JEDZ do postępowania unijnego w narzędziu elektronicznym?
 • ćwiczenie praktyczne z przygotowania JEDZ

Wszystko o rozporządzeniu ELEKTRO  (rozporządzeniu PRM w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie

 • dokument elektroniczny - nowa definicja
 • cyfrowe odwzorowanie
 • podmiotowe środki dowodowe i inne dokumenty i oświadczenia składane w języku obcym;
 • skuteczne zastrzeżenie dokumentów elektronicznych jako tajemnicy przedsiębiorstwa? Przykłady, orzecznictwo;
 • czym są dokumenty wystawione przez tzw. upoważnione podmioty? Praktyczne przykłady dokumentów;
 • dokumenty wystawione przez inne niż upoważnione podmioty, czyli przez kogo?
 • omówienie praktycznej tabeli zawierającej wszystkie rodzaje dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu i sposobów ich składania i poświadczania (jaki dokument/oświadczenia, jak i przez kogo ma być poświadczany); przykłady z praktyki
 • jak kwalifikować pełnomocnictwo na gruncie nowej ustawy Pzp i czy można je uzupełniać? W jakiej formie i jak uzupełniać pełnomocnictwo i inne dokumenty potwierdzające reprezentację?
 • czym są ogólnie dostępne formaty danych
 • oświadczenia i dokumenty bez wymogu określonego formatu danych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • sposób i tryb przekazywania w postępowaniu dokumentów zawierających informacje prawnie chronione
 • sposób przekazywania podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów, w tym dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które zostały sporządzone w języku obcym;
 • e-odpisy z rejestrów (e-ZUS, e-KRK, e-KRS, e-CEDiG, itp.), inne – jakie dokumenty w postępowaniu wykonawca może pozyskać w postaci elektronicznej? omówienie i wskazanie zasad badania i oceny takich dokumentów;
 • Rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, a kwestie związane z elektronizacją

Omówienie najnowszego orzecznictwa związanego z formą ofert, dokumentów podmiotowych, innych, przykłady z praktyki

Podpisy elektroniczne – praktyczne problemy

 • kwalifikowany podpis elektroniczny – typy (wewnętrzny, zewnętrzny, otoczony), znaczniki czasu algorytm skrótu SHA, pieczęć elektroniczna
 • składanie podpisów elektronicznych,
 • walidacja podpisów krajowych, zagranicznych; proces walidacji zgodny z wymaganiami prawa; jakie oprogramowanie wybrać do walidacji? Narzędzia do walidacji - różnice, podobieństwa, plusy, minusy, ryzyka;
 • warsztat z weryfikacji plików podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym (prowadząca weryfikuje zdalnie podpisy kwalifikowane w formacie pades, xades przy pomocy różnych oprogramowań do weryfikacji i omawia wyniki, okazuje w czasie rzeczywistym raporty z weryfikacji;
 • podpis zaufany/profil zaufany
 • składanie podpisów zaufanych
 • walidacja podpisu zaufanego – jak radzić sobie z problemami z odczytaniem plików podpisanych podpisem zaufanym; jak je odczytać, jak sprawdzić podpis zaufany; raporty z weryfikacji- część warsztatowa
 • podpis osobisty
 • jak złożyć podpis osobisty
 • jak sprawdzić podpis osobisty, jakich narzędzi do weryfikacji użyć;
 • pliki z różnymi podpisami elektronicznymi – jak weryfikować?
 • znak graficzny podpisu a skuteczność podpisu elektronicznego;
 • elektroniczne podpisy zagraniczne;

Elektroniczne obowiązki informacyjne zamawiające zamawiającego – jak sobie z nimi poradzić:

 • informacja o ofertach, wnioskach przekazywana Prezesowi UZP – jak zrealizować obowiązek; jak wypełnić, wysłać, kwestie problemowe;
 • ogłoszenie o wykonaniu umowy
 • rejestr umów (nowe obowiązki zamawiających od lipca 2022 r.)

Wadium w postępowaniu – istota, forma wadium według NOWEJ Pzp – co to znaczy oryginał w postaci elektronicznej, zasady zwrotu wadium wniesionego w formie niepieniężnej;

Termin związania ofertą/przedłużenie terminu związania ofertą – forma/istota znaczenie;

Zasada jawności po nowemu

 • otwarcie ofert:
 • brak obecności wykonawców podczas otwarcia ofert;
 • odstąpienie od obowiązku publikowania na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacji o terminie wykonania zamówienia, okresie gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach;
 • zasady postępowania w przypadku awarii system teleinformatycznego.
 • dokumentowanie postępowania
 • przekazywanie protokołu postępowania na wniosek;
 • udostępnienie załączników do protokołu (w tym ofert) – termin udostępnienia, miejsce i zakres;
 • ograniczenie jawności w tym ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych;

Umowa – forma podpisania – czy można podpisać umowę elektronicznie?

Platforma E-zamówienia i platformy e-usług

 • Platforma E- zamówienia (o projekcie, etapy, stan prac, omówienie zasad działania, co z miniPortalem?);
 • komercyjne platformy zakupowe
 • rozwiązania zapewniające elektronizację zamówień publicznych dostępne na rynku
 • ryzyka prawne związane z usługami chmurowymi
 • na co zwrócić uwagę przy zakupie platformy zakupowej?

Pytania i odpowiedzi

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

WIOLETA BAJDA

Radca Prawny, Były naczelnik w Departamencie Prawnym UZP, gdzie nadzorowała wydawanie opinii prawnych UZP, przygotowywanie pozwów o unieważnienie umów i decyzji w przedmiocie kar pieniężnych, a także reprezentowała Prezesa UZP na licznych konferencjach i szkoleniach.

Wykładowca akademicki na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim, na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i in. Szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych z doświadczeniem obejmującym ponad kilkaset wystąpień.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp;
Zapisz się
Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp;
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!