Elektronizacja zamówień publicznych po 1 stycznia 2021 r. zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

O szkoleniu

Na szkoleniu powiemy m.in. jak powinna przebiegać komunikacja zamawiającego z wykonawcami, kiedy stosować kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty, omówimy reguły udostępniania SWZ, omówimy zasady składania oferty elektronicznej w różnych rodzajach postępowania, powiemy jakie dokumenty i w jakiej formie i terminie powinni dostarczać wykonawcy.

Cele szkolenia:
Uzyskanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia procedur zakupowych z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych, w tym przeprowadzenie oceny ofert oraz negocjacji,
Pozyskanie wiedzy w zakresie prawidłowo sporządzonej oferty w formułach elektronicznych,
Omówienie podstaw prawnych związanych z prowadzeniem postępowania w formie elektronicznej, w tym także prowadzenia komunikacji między stronami postępowania.

Obowiązek wykorzystania środków komunikacji elektronicznej i korzystania z narzędzi informatycznych dotyczy wszystkich prowadzonych postępowań o wartości powyżej 130000 zł dla zamawiających klasycznych a także zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne dla zamawiających sektorowych.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Uczestnicy poznają podstawy prawne związane z e-zamówieniami,
 • Uczestnicy uzyskają wiedzę jak powinien wyglądać cały proces postępowania zakupowego w formie elektronicznej - od przygotowania SWZ, składania dokumentów przez wykonawców, poprzez przeprowadzenie oceny ofert, zawarcie umowy i wystawienie faktury,
 • Uczestnicy wzmocnią kompetencje i rozwiną umiejętności praktycznego zastosowania przepisów w zakresie prowadzenia postepowań w formie elektronicznej,
 • Szkolenie pozwoli przedstawicielom wykonawców zwiększyć skuteczność w sporządzeniu i składaniu w sposób prawidłowy ofert oraz wymaganych w postępowaniu dokumentów.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy do:

 • przedstawicieli zamawiających, którzy nie posiadają doświadczenia w przygotowaniu oraz prowadzeniu postępowań z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych bądź chcą uzupełnić wiedzę i wyjaśnić swoje wątpiwości,
 • a także do wykonawców, którzy chcą uzupełnić wiedzę lub nie mają doświadczenia w ubieganiu się o uzyskanie zamówienia publicznego z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.

Program szkolenia

 1. Ustawy oraz akty wykonawcze związane z e-zamówieniami.
 2. Podstawowe definicje dotyczące e-zamówień:
  • Środki komunikacji elektronicznej,
  • Platformy teleinformatyczne,
  • Forma oferty oraz dokumentów w procedurach e- zamówieniowych,
  • Kwalifikowany podpis elektroniczny,
  • Podpis zaufany i podpis osobisty.
 3. Sporządzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia:
  • Zdefiniowanie środków komunikacji elektronicznej w dokumentacji,
  • Strona internetowa prowadzonego postępowania,
  • Informacje na temat formy, miejsca i czasu złożenia oferty,
  • Dokumenty składanie przez wykonawców w e-zamówieniach:
   • podmiotowe środki dowodowe,
   • przedmiotowe środki dowodowe,
   • pełnomocnictwa,
   • oświadczenia z art.125 ust.1 Pzp,
  • Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • JEDZ - wersja elektroniczna,
  • Udzielenie wyjaśnień dotyczących treści SWZ, zmiany istotne w treści SWZ.
 4. Proces oceny ofert:
  • Zmiana lub wycofanie oferty  e-oferty (mini –portal),
  • Otwarcie ofert w e-zamówieniach,
  • Awaria platformy zakupowej a skuteczne złożenie oferty w postępowaniu,
  • Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,
  • Oferta składana w formie elektronicznej i w postaci elektronicznej,
  • Uzupełnienie dokumentacji przetargowej w e-zamówieniach,
  • Wadium (w jakiej formie może być składane).
 5. Zawarcie umowy w formie elektronicznej.
 6. Złożenie środków ochrony prawnej w formie elektronicznej.
 7. E-faktura w zamówieniach publicznych.
 8. Pytania, dyskusja, przykłady, wyjaśnianie wątpliwości.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Ekspert związany z rynkiem zamówień publicznych od ponad 21 lat.
Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających jak i wykonawców, w tym w zakresie reprezentowania wykonawców przed KIO. Prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających jak i wykonawców. Wykładowca na studiach podyplomowych kilku uczelni wyższych. Prelegent ogólnopolskich konferencji poświęconych tematyce zamówień publicznych. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Członek Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!