Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/fmea-analiza-przyczyn-i-skutkow-wad-73669-id453

Informacje o szkoleniu

Effect Group Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają analizę FMEA krok po kroku. Będą pracowali na własnych przykładach procesu produkcyjnego wykonają. Nabytą wiedzę i umiejętności będą mogli przenieść do dalszych procesów w firmie i samodzielnie wykonać FMEA w swoim otoczeniu produkcyjnym. W trakcie szkolenia przeanalizują wybrany przez siebie etap procesu, przyjrzą się możliwym wadom, które mogą powstać na danym etapie, ich skutkom oraz przyczynom powstawania. Określą akcje zabezpieczające powstawanie wady oraz sposób ich wykrywania. Zastanowią się jakie działania doskonalące można zastosować w celu ograniczenia możliwości powstania wad. W trakcie szkolenia wypracują dokumentację pomocną w tworzeniu analizy FMEA w swoim środowisku produkcyjnym. Celem szkolenia jest uzyskanie i poszerzenie kompetencji uczestników (wiedzy, umiejętności, świadomości). Uczestnik: -nabędzie wiedzę m.in. z zakresu narzędzi wspomagających proces FMEA, etapów tworzenia analizy FMEA, -będzie umiał zastosować narzędzia jakościowe i metodologię FMEA w swoich procesach produkcyjnych, -nabędzie świadomości m.in. ważności pracy zespołowej przy analizie FMEA, -będzie świadomy korzyści i zagrożeń pojawiających się w trakcie analizy FMEA.

Szkolenie skierowane jest do:

 • Osoby będące uczestniczyć w analizie FMEA, kierownicy produkcji, jakości, inżynierowie procesu, kontrola jakości, brygadziści, mistrzowie produkcji, osoby zainteresowane tematem i zagadnieniami szkolenia.

Program szkolenia:

Wprowadzenie

 • Geneza powstania.
 • Definicje i zakres stosowania FMEA
 • Cele FMEA.
 • Korzyści i trudności przy stosowaniu FMEA.

Organizacja zespołu FMEA

 • Zasoby niezbędne do przeprowadzenia FMEA.
 • Znaczenie zespołowego przeprowadzania FMEA
 • Skład i rola zespołu.
 • Rola koordynatora zespołu FMEA

Narzędzia pomocnicze w FMEA

 • schemat blokowy,
 • diagram Ishikawy,

Działania korekcyjne, korygujące, zapobiegawcze. detekcja, prewencja.

 • Definicje,
 • Różnice pomiędzy poszczególnymi pojęciami.

Przygotowanie danych wejściowych dla PFMEA

 • wymagania wewnętrzne, wymagania klienta,
 • specyfikacje wyrobu i procesu,
 • schemat blokowy procesu,
 • zapisy niezgodności,
 • zapisy z przebiegu procesu, itp.

Etapy prowadzenia PFMEA

 • Etapy FMEA – 7 kroków
 • Analiza FMEA procesu produkcyjnego – krok po kroku
 • Zasada 5T
 • Analiza struktury
 • Analiza funkcji
 • Analiza wad (definiowanie wad, definiowanie skutków, definiowanie przyczyn)
 • Analiza ryzyka (Wskaźniki ryzyka, AP-Action Priority)
 • Optymalizacja (redukcja zagrożeń)
 • Dokumentowanie wyników

Podsumowanie i zakończenie

 • analiza Pareto,
 • 5-why
 • diagramy korelacji,
 • karty kontroln,
 • arkusze analityczne itp.

Informacje o prelegentach:

trener Effect Group

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1450 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.


Wydarzenie: FMEA – analiza przyczyn i skutków wad