Szkolenie

I, II i III Stopień Prawa zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014 r.

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie z zamówień publicznych do Zakopanego. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych informacji związanych z najnowszymi zmianami w Prawie zamówień publicznych, które zaczęły obowiązywać już 19 października 2014 r. Omówione zostanie także najnowsze orzecznictwo wydane przez KIO i SO.

Szkolenie odbędzie się w górskiej scenerii sprzyjającej nauce. Hotel Czarny Potok, położony 5 minut od ulubionego miejsca spacerowiczów – Krupówek, zapewnia gościom wypoczynek w komfortowych pokojach oraz hotelowym SPA.
Kto powinien wziąć udział?
• Pracownicy komórek zamówień publicznych
• Osoby pracujące w komisjach przetargowych
• Pracownicy merytoryczni
• Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

Program szkolenia

Program
WPROWADZENIE

Cel stosowania ustawy Pzp
Zasady udzielania zamówień publicznych

Jawność postępowania
Uczciwa konkurencja
Bezstronność osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego
Wyłączenie jawności w zamówieniach publicznych,
Język polski w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Prymat trybów otwartych w zamówieniach publicznych

Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż równowartość kwoty 30 tys. euro

Zasady udzielania zamówień o wartości do 30 tys. euro
Regulamin udzielania zamówień

Zamówienie dotyczące usług niepriorytetowych udzielane w oparciu o nowe regulacje wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Pzp


ZAMAWIAJĄCY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Komisja przetargowa – zadania i uprawnienia członków Komisji
Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Bezstronność osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia

Źródła wiedzy na temat przedmiotu zamówienia
Przywołanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia przyt opisie przedmiotu zamówienia
Warunki społeczne związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia w świetle znowelizowanej ustawy Pzp
Produkt równoważny i zasady udowodnienia równoważności oferowanych produktów w świetle ustawy Pzp oraz Dyrektywy 2014/24/UE
Opis przedmiotu zamówienia w przypadku robót budowlanych
Nowe pojęcia robót budowlanych oraz obiektu budowlanego w świetle orzecznictwa KIO oraz SO

Ustalenie wartości zamówienia

Podstawy ustalania wartości zamówienia
Wartość zamówienia w przypadku udzielania zamówień w częściach – okoliczności zastosowania przepisów art. 6a ustawy Pzp
Wartość zamówień w przypadku zastosowania prawa opcjiWybór trybu udzielenia zamówienia

Zasady wyboru trybu udzielenia zamówienia
Procedury w przypadku konkretnego trybu postępowania o udzielenie zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Opis sposobu oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców
Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawców w celu oceny ich wiarygodności do wykonania zamówienia
Wspólne ubieganie się o zamówienie przez wykonawców
Korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu w świetle znowelizowanej ustawy Pzp
Okoliczności zatrudniania oraz wymagania dotyczące podwykonawców robót budowlanych oraz dostawców lub usługodawców dotyczących wykonawców robót budowlanych
Wykluczenie wykonawcy w świetle znowelizowanej ustawy Pzp

BADANIE I OCENA OFERT

Sprawdzenie kompletności złożonych ofert (uzupełnianie oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw)
Wyjaśnianie treści dokumentów złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Nowe okoliczności zatrzymania wadium wykonawcom lekceważących wezwanie do złożenia oświadczeń i dokumentów
Poprawianie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian w treści oferty
Nowe procedury postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny
Przesłanki odrzucenia ofert
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zasady waloryzacji ceny wykonania zamówienia w przypadku zmiany obowiązujących przepisów w zakresie podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz najniższego wynagrodzenia
Zasady wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy
Odstąpienie od umowy

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM

Okoliczności podlegające zaskarżeniu w przypadku zamówień o wartości podprogowej
Odpowiedź na odwołanie
Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w przypadku zamówień prowadzonych w procedurze unijnej
Terminy i czynności do wykonania przez strony postępowania w przypadku wniesienia odwołania

KONSULTACJE, PYTANIA I ODPOWIEDZI W SPRAWACH WNIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

Cytat
Grzegorz Czaban

• Od 1995 do 1998 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
• Od 2005 do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
• Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy
o zamówieniach publicznych (2000 r.)
• Uczestnik obrad komisji sejmowych nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Gdzie i kiedy

Zakopane 25 - 27 lutego 2015
Hotel Czarny Potok

Zakopane

ul. Tetmajera 20

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 16 września 2014
Czarny Potok

Zakopane

20

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
pokój 2 os.
1690 PLN
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Kompendium Wiedzy z Zamówień Publicznych Materiały szkoleniowe Zakwaterowanie Wyżywienie E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet Szkolenie On-line
Zapisz się
Cena 2
pokój 1 os.
1890 PLN
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Kompendium Wiedzy z Zamówień Publicznych Materiały szkoleniowe Zakwaterowanie Wyżywienie E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet Szkolenie On-line
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!