I, II stopień Prawa zamówień publicznych dla początkujących

O szkoleniu

495 zł netto + 23% VAT
cena promocyjna dla odbiorców newslettera:
445.50 zł netto + 23% VAT obowiązuje do 9 października 2015
Kto powinien wziąć udział?
Zapraszamy na szkolenie przygotowane specjalnie dla osób poczatkujących w tematyce zamówień publicznych. Trener w przystępny sposób wprowadzi uczestników w podstawowe zagadnienia związane z tematem, dzięki czemu zdobędą oni solidny fundament do zdobywania kolejnych stopni specjalistycznej wiedzy.

Program szkolenia

ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
1. Równe traktowanie wykonawców
2. Uczciwa konkurencja
3. Bezstronność osob wykonujących czynności w postępwaniu o udzielenie zamówienia
4. Jawność postępowania
5. Pisemność postępowania
6. Język polski w postępowaniu
7. Prymat trybów o procedurze otwartej
ZAMAWIAJĄCY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Odpowiedzialność osob wykonujących czynności z wiązane z zamówieniem
 Odpowiedzialność dyscyplinarna
 Odpowiedzialność karna
2. Osoby wykonujące czynności związane z zamówieniem publicznym
 Osoby przygotowujące postępowanie o udzielenie zamówienia
 Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 Pełnomocnicy kierownika zamawiającego
 Potwierdzenie bezstronności osob wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Opis przedmiotu zamówienia
 Użycie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia przy opisie przedmiotu zamówienia
 Produkt równoważny oferowany przez wykonawcę
 Opisanie przedmiotu zamówienia w przypadku robót budowlanych
 Warunki społeczne w zamówieniach publicznych
2. Ustalenie wartości zamówienia
 Dopuszczenie składania ofert częściowych
 Udzielanie zamówień w częściach
 Prawo opcji w zamówieniach publicznych
 Ustalenie wartości robót budowlanych
3. Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia
 Okoliczności uprawniające do zastosowania poszczególnych trybów postępowania o udzielenie zamówienia
 Procedury postępowania dotyczące trybów udzielania zamówień
 Tryby na zaproszenia imienne – nadzór Prezesa UZP nad prawidłowością stosowania trybów postępowania
4. Opracowanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 Wyjaśnianie treści siwz
 Wprowadzanie zmian postanowień siwz w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
 Konsekwencje wprowadzania zmian w siwz, które uwidocznione były w ogłoszeniu o zamówieniu
 Wymagania dotyczące wadium
 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 Kryteria oceny ofert
5. Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 Zaproszenie publiczne poprzez ogłoszenie o zamówieniu,
 Zaproszenie imienne do udziału w postępowaniu.
WYKONAWCA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Opis sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
2. Wymagane oświadczenia i dokumenty
3. Wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
4. Wspólna oferta
5. Poleganie na zasaobach podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
6. Podwykonawca w zamówieniach publicznych
BADANIE I OCENA OFERT
1. Sprawdzenie kompletności oferty
2. Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty
3. Wezwanie do złożenia oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw
4. Poprawianie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych
5. Poprawianie innych omyłek powodujących niezgodność treści oferty z postanowieniem siwz
6. Badanie rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia
7. Odzrucenie oferty
8. Wybór oferty najkorzystniejszej
UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Przepisy dotyczące umów
2. Waloryzacja umów
3. Wprowadzenie istotnych zmian postanowień zawartej umowy
4. Odstąpienie od umowy
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Gdzie i kiedy

Kraków 22 październik 2015
Chopin Hotel Cracow

Kraków

Przy Rondzie 2

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Łódź 14 październik 2015
Hotel Iness

Łódź

Wróblewskiego 19/23

woj. łódzkie

Gdzie i kiedy

KATOWICE 23 wrzesień 2015
Hotel Angelo

KATOWICE

ul. Sokolska 24

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach Dostęp do EDUstrefy Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!