IUCLID 6 – REACH / CLP. Warsztaty komputerowe

O szkoleniu

IUCLID to oprogramowanie do zbierania, przechowywania, utrzymywania i wymiany danych dotyczących swoistych i niebezpiecznych właściwości substancji chemicznych. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) współtworzy to oprogramowanie z OECD i udostępnia je bezpłatnie na stronie internetowej IUCLID 6. IUCLID wykorzystywany jest na potrzeby spełniania wymogów rozporządzenia REACH, rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych (BPR) oraz Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (ang. Classification, Labelling and Packaging, CLP) ((WE) nr 1272/2008). IUCLID 6 jest jedynym narzędziem umożliwiającym dokonanie rejestracji lub aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej zgodnie z rozporządzeniem REACH.

Dlaczego warto wziąć udział?

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo jak prawidłowo przygotować dokumentację korzystając z oprogramowania IUCLID 6, zarówno na potrzeby rozporządzenia REACH, jak i rozporządzenia CLP, a także jak prawidłowo dokonać aktualizacji już przedłożonych dokumentacji. W asyście prowadzącego zainstalują Państwo najnowszą wersję oprogramowania IUCLID 6, a następnie wykonają Państwo szereg ćwiczeń służących zdobyciu umiejętności, niezbędnych do samodzielnego przygotowania dokumentacji. Podczas ćwiczeń zapoznają się Państwo również ze sposobem przygotowania w IUCLID 6 zgłoszenia mieszaniny stwarzającej zagrożenie, zgodnie z nowymi wymaganiami i nowym formatem.

Kto powinien wziąć udział?

Warsztaty przeznaczone są dla producentów i importerów (oraz wyłącznych przedstawicieli), którzy muszą dokonać rejestracji substancji, a także dla wszystkich którzy przedkładali dokumentację z wykorzystaniem starszej wersji programu i będą musieli dokonać aktualizacji w nowym formacie. Od 1 stycznia 2021 r. informacje o mieszaninie stwarzającej zagrożenie muszą zostać przedłożone przez podmioty wytwarzające lub wprowadzające taką mieszaninę do obrotu poprzez portal powiadamiania centrum zatruć „PCN” w formacie IUCLID. W związku z tym, podmioty wytwarzające mieszaninę stwarzającą zagrożenie, wprowadzające lub sprowadzające taką mieszaninę, powinny zapoznać się ze sposobem przygotowania zgłoszeń.

Program szkolenia

Przed zajęciami uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz instrukcję przygotowania komputerów do ćwiczeń.
 

 1. Wprowadzenie do IUCLID 6 (i ewentualnie instalacja na komputerach uczestników)
   
 2. Omówienie najważniejszych funkcji portalu ECHA:
  • Konto ECHA,
  • Legal entity,
  • REACH-IT,
  • PCN submission portal.
   
 3. Ćwiczenia na komputerach z wykorzystaniem programu IUCLID:
  • omówienie procesu instalacji i instalacja oprogramowania na komputerach,
  • omówienie najważniejszych funkcji programu i przygotowanie do pracy.
   
 4. REACH:
  • przygotowanie zapytania przed właściwą rejestracją (inquiry),
  • przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej jako uczestnik wspólnego przedłożenia,
  • aktualizacja dokumentacji rejestracyjnej,
  • wykorzystanie narzędzia do sprawdzania kompletności dokumentacji rejestracyjnej,
  • wykorzystanie narzędzia do obliczenia wysokości opłat,
  • omówienie innych rodzajów dokumentacji (np. opt out, wiodący rejestrujący).
   
 5. CLP (Poison Centres):
  • przygotowanie dokumentacji poinformowania,
  • sprawdzenie dokumentacji,
  • przedkładanie dokumentacji,
  • aktualizacja zgłoszenia.
   
 6. Konsultacje, dyskusja

Czas trwania

Zajęcia 11 i 12 maja w godzinach: 9:00 – 15:00.

Prelegenci

Naczelnik Wydziału ds. Oceny Substancji w Departamencie ds. Oceny Ryzyka w Biurze ds. Substancji Chemicznych. Pełnomocnik ds. Informatyzacji Urzędu, przedstawiciel Polski w pracach m.in. OECD IUCLID User Group Expert Panel. Akredytowany europejski ekspert ds. oceny ryzyka toksykologicznego. Doświadczony wykładowca.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenia online organizujemy z wykorzystaniem platformy szkoleniowej ClickMeeting.

Do udziału w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon, słuchawki/głośniki, ewentualnie kamera internetowa. Prosimy o korzystanie z najaktualniejszych wersji przeglądarek Google Chrome (zalecana) lub Mozilla Firefox.

Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę, mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie – zapewniamy możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia oraz wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem szkolenia każda zgłoszona osoba otrzyma e-maila z linkiem do wirtualnego pokoju wraz z instrukcją połączenia się z platformą szkoleniową.

Test konfiguracji komputera wraz z testem sprzętu można wykonać korzystając z linku: https://utilities.clickmeeting.com/connection-tester

Rejestracja

Cena szkolenia
1 200
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
 • 4.17% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 4.17% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się

Organizator

AMG Szkolenia
20-576 Lublin
Bursztynowa 8/44
woj. lubelskie
AMG Szkolenia zajmuje się organizacją szkoleń stacjonarnych i online z szeroko rozumianej ochrony środowiska. Rozbudowując swoją bazę szkoleń dokładamy starań by sięgać po aktualne tematy, mogące sprostać realnym potrzebom branży oraz rynku pracy. Na...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

• Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie do AMG Szkolenia (Organizatora) prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.amgszkolenia.pl Organizator potwierdza otrzymanie formularza zgłoszeniowego wysyłając e-mail na adresy podane w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku braku informacji potwierdzającej w czasie 24 godzin – należy skontaktować się z Organizatorem.
• Przesłanie do AMG Szkolenia formularza zgłoszeniowego stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy podmiotem zgłaszającym a AMG Szkolenia, jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie, jest podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
• Płatność za szkolenie powinna być przekazana w formie przedpłaty w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia na n/w nr konta.
• Dokument pro-forma wystawiamy na życzenie. Po uzyskaniu zgody Organizatora istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.
   Nr konta: 37 1020 3176 0000 5602 0283 5627
• Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu odbywa się wyłącznie w formie pisemnej i musi wpłynąć do Organizatora najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. Organizator musi pisemnie potwierdzić  otrzymanie informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania pełnej opłaty. 
• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia z przyczyn organizacyjnych oraz do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z ważnych przyczyn losowych.
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku zwrot przedpłaty będzie dokonany w terminie do 7 dni roboczych od daty odwołania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
• Wszystkie informacje dotyczące organizacji szkolenia (potwierdzenie, odwołanie, zmiana terminu itp.) Organizator przekaże w formie pisemnej na adresy e-mail podane na formularzu zgłoszeniowym.
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej AMG Szkolenia, Agnieszka Ochmańska, Grzegorz Ochmański z siedzibą w Lublinie, przy ul. Bursztynowej 8/44, kod pocztowy 20-576,  www.amgszkolenia.pl, e-mail: biuro@amgszkolenia.pl, tel. 789 172 032. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu zawarcia umowy (formularz zgłoszeniowy) i realizacji szkolenia. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy. Ma Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia podanych danych.
• Wyrażona w formularzu zgłoszeniowym zgoda marketingowa ma charakter dobrowolny i może zostać w każdej chwili wycofana. Zapewniamy realizację przysługujących Państwu uprawnień z zakresu ochrony danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Zgoda marketingowa dotyczy otrzymywania drogą elektroniczną wyłącznie informacji dotyczących planowanych szkoleń i ofert promocyjnych.
• Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi. Na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia AMG Szkolenia nie wyraża zgody.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

AMG Szkolenia
20-576 Lublin Bursztynowa 8/44
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!