Szkolenie

Kontrola w zamówieniach publicznych dla zaawansowanych

O szkoleniu

495 zł netto + 23% VAT
cena promocyjna dla odbiorców newslettera:
445.50 zł netto + 23% VAT obowiązuje do 7 października 2015
Kto powinien wziąć udział?
Zapraszamy na szkolenie z zakresu nieprawidłowości w zamówieniach publicznych. Dedykowane jest zarówno osobom kontrolującym, które dowiedzą się, jak poprawnie i sumiennie przeprowadzić kontrolę, jak również zamawiającym, którzy uzyskają wiedzę, jak należycie przygotować się do kontroli zamówień publicznych.

Program szkolenia

Program
PRZYKŁADY NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH - ocena wystąpienia, prawidłowe uzasadnienie zarzutów

Naruszenie zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji

znak towarowy, patent i pochodzenie (jako opis przedmiotu zamówienia, jako nieznaczący element opisu przedmiotu zamówienia, jako wskazany przez Zamawiającego przykład odpowiadający wymaganiom dotyczącym przedmiotu zamówienia)
warunki udziału w postępowaniu niezwiązane lub nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia (wadliwe skon-struowany opis warunku, wadliwie skonstruowany sposób oceny spełniania warunku, błędy w zakresie żądanych dokumentów i oświadczeń, źle skonstruowany sposób oceny spełniania warunków w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub polegających na zasobach podmiotów trzecich)przykłady naruszenia zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji w toku postępowania o udzielenie zamówienia (uchybienia podczas udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ, błędy w zakresie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wadliwe badanie i ocena ofert, zaniechania w zakresie uzupełniania oświadczeń i dokumentów oraz poprawiania omyłek w ofertach)

Naruszenie zasady przejrzystości

błędy w zakresie ogłoszeń i zmian ogłoszeń
zawiadomienia wymagane podczas postępowania o udzielenie zamówienia
prawidłowe zastrzeganie tajemnic przedsiębiorstwa

Wybór trybu udzielenia zamówienia z naruszeniem przesłanek określonych w ustawie

zamówienie z wolnej ręki - prawidłowa interpretacja przesłanek

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Cytat
Grzegorz Czaban

• Od 1995 do 1998 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
• Od 2005 do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
• Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy
o zamówieniach publicznych (2000 r.)
• Uczestnik obrad komisji sejmowych nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Gdzie i kiedy

Lublin 21 października 2015
Hotel Huzar

Lublin

Spadachroniarzy 9

woj. lubelskie

Gdzie i kiedy

Rzeszów 20 października 2015
Hotel Hubertus

Rzeszów

Adama Mickiewicza 5

woj. podkarpackie

Zapisz się

Cena 1
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach Dostęp do EDUstrefy Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!