Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kontrola-w-zamowieniach-publicznych-dla-zaawansowanych-63702-id8286

Informacje o szkoleniu

 • Kontrola w zamówieniach publicznych dla zaawansowanych


  ID szkolenia: 63702
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja publiczna
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Huzar
  Spadachroniarzy 9
  Lublin
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień
 • Organizator szkolenia:

  APEXnet
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
APEXnet
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

495 zł netto + 23% VAT
cena promocyjna dla odbiorców newslettera:
445.50 zł netto + 23% VAT obowiązuje do 7 października 2015

Szkolenie skierowane jest do:

Zapraszamy na szkolenie z zakresu nieprawidłowości w zamówieniach publicznych. Dedykowane jest zarówno osobom kontrolującym, które dowiedzą się, jak poprawnie i sumiennie przeprowadzić kontrolę, jak również zamawiającym, którzy uzyskają wiedzę, jak należycie przygotować się do kontroli zamówień publicznych.

Program szkolenia:

Program
PRZYKŁADY NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH - ocena wystąpienia, prawidłowe uzasadnienie zarzutów

Naruszenie zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji

znak towarowy, patent i pochodzenie (jako opis przedmiotu zamówienia, jako nieznaczący element opisu przedmiotu zamówienia, jako wskazany przez Zamawiającego przykład odpowiadający wymaganiom dotyczącym przedmiotu zamówienia)
warunki udziału w postępowaniu niezwiązane lub nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia (wadliwe skon-struowany opis warunku, wadliwie skonstruowany sposób oceny spełniania warunku, błędy w zakresie żądanych dokumentów i oświadczeń, źle skonstruowany sposób oceny spełniania warunków w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub polegających na zasobach podmiotów trzecich)przykłady naruszenia zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji w toku postępowania o udzielenie zamówienia (uchybienia podczas udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ, błędy w zakresie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wadliwe badanie i ocena ofert, zaniechania w zakresie uzupełniania oświadczeń i dokumentów oraz poprawiania omyłek w ofertach)

Naruszenie zasady przejrzystości

błędy w zakresie ogłoszeń i zmian ogłoszeń
zawiadomienia wymagane podczas postępowania o udzielenie zamówienia
prawidłowe zastrzeganie tajemnic przedsiębiorstwa

Wybór trybu udzielenia zamówienia z naruszeniem przesłanek określonych w ustawie

zamówienie z wolnej ręki - prawidłowa interpretacja przesłanek

Informacje o prelegentach:

Grzegorz Czaban

• Od 1995 do 1998 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
• Od 2005 do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
• Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy
o zamówieniach publicznych (2000 r.)
• Uczestnik obrad komisji sejmowych nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • - -

Cena zawiera:

Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach Dostęp do EDUstrefy Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Wydarzenie: Kontrola w zamówieniach publicznych dla zaawansowanych