KONTROLA ZARZĄDCZA

O szkoleniu

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) wprowadziła w sektorze finansów publicznych pojęcie kontroli zarządczej.
Zgodnie z art. 68 ustawy, w każdej jednostce sektora finansów publicznych należy zapewnić prawidłowe funkcjonowanie kontroli zarządczej, której celem jest m.in. zarządzanie ryzykiem, co należy do obowiązków kierownika jednostki.
Wymagania odnoszące się do kontroli zarządczej dotyczą kadry kierowniczej oraz wszystkich pracowników.
Niewypełnienie lub niewłaściwa realizacja obowiązków w tym zakresie objęta jest odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 1114 z późn. zm.).
Niezależnie od powyższego, właściwe zarządzanie ryzykiem, do którego dąży kontrola zarządcza, jest jednym z najważniejszych elementów nowoczesnego zarządzania jednostką sektora finansów publicznych.
Wprowadzenie świadomości zarządzania ryzykiem w organizacji przyczyniają się do prawidłowego wykonywania zadań i osiągania celów.
Kontrola zarządcza jednostek staje się ponadto podstawowym obszarem kontroli instytucjonalnej. Potwierdza to kompleksowa kontrola w tym zakresie, przeprowadzona w 2011/2012 roku przez Najwyższą Izbę Kontroli, która pokazała najczęściej popełniane błędy w rozumieniu kontroli zarządczej.
Dlatego niezwykle istotne jest nabywanie i rozszerzanie uniwersalnej wiedzy dotyczącej zrozumienia roli kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem w praktyce w każdej jednostki.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej oraz pracowników jednostek sektora finansów publicznych

Program szkolenia

1. Wprowadzenie - Istota wewnętrznej kontroli funkcjonalnej,
2. Modele kontroli wewnętrznej COSO, INTOSAI,
3. Kontrola wewnętrzna w ujęciu funkcjonalnym, kryteria kontroli,
4. Definicja ustawowa kontroli zarządczej – właściwe rozumienie, kontrola zarządcza a kontrola finansowa,
5. Schemat kontroli zarządczej w jednostce, odpowiedzialność, podział obowiązków, podejście do wymagań organów nadrzędnych, nadzorujących,
6. Kontrola zarządcza w projektach współfinansowanych przez UE,
7. Rola przyjętych w Polsce standardów kontroli zarządczej,
8. Praktyczne przełożenie poszczególnych standardów kontroli zarządczej na system organizacji i zarządzania, dokumentowanie elementów systemu, dokumentacja kontroli zarządczej a inna dokumentacja planistyczno – sprawozdawcza jednostki tworzona na podstawie prawa powszechnego lub aktów wewnętrznych, uchybienia, konflikty interesów, warsztaty,
9. Prawidłowe określanie celów i zadań - podejście zgodne ze standardami i dobrymi praktykami jst oraz administracji państwowej, ćwiczenie na przykładach własnych uczestników szkolenia,
10. Właściwe rozumienie zarządzania ryzykiem w kontekście celów i zadań jednostki, błędy stwierdzone przez NIK,
11. Prawidłowe zarządzanie ryzykiem w praktyce - metodologia Ministerstwa Finansów, dokumentacja, warsztaty na wybranych przykładach celów i zadań jednostki, popełniane błędy, dobre praktyki w jst oraz administracji rządowej jako wskazówki dot. budowania i dokumentowania systemu,
12. Właściwe rozumienie i znaczenie pojęcia mechanizmu kontrolnego w systemie zarządzania ryzykiem, również w świetle ustaleń Najwyższej Izby Kontroli,
13. Metodologia samooceny kontroli zarządczej w praktyce, wykorzystanie ankiet Ministerstwa Finansów,
14. Kontrola zarządcza a naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Czas trwania

3 dni, 18h

Prelegenci

audytor wewnętrzny w dziale administracji rządowej w Warszawie; pełnomocnik dyrektora dużej warszawskiej jednostki samorządowej ds. kontroli zarządczej, twórca/ konsultant procedur kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, trener, wykładowca w zakresie ustroju prawnego audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej RP na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Zespołu Ekspertów Zewnętrznych Narodowego Programu Foresight Polska 2020 Polskiej Akademii Nauk i Pentor Research.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel 3*

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
p
1 840
Cena zawiera:
  • – zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym o wysokim standardzie – pełne wyżywienie – od kolacji w dniu poprzedzającym szkolenie do obiadu ostatniego dnia szkolenia – udział w zajęciach – zestaw materiałów szkoleniowych – przerwy kawowe – udział w imprezach regionalnych – imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Rezerwacja pokoju 1osobowego za dodatkową opłatą 130 zł/doba+VAT Pobyt osoby towarzyszącej jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu w opcji bez zakwaterowania i wyżywienia. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem.
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!