KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

O szkoleniu

Cele szkolenia:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników ze sposobami i procedurami efektywnej kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego, co pozwoli w pełni przygotować JST do wdrożenia systemu kontroli zarządczej, a także z procesem zarządzania ryzykiem, w oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz rozporządzeniem Ministra Finansów.

Wiedza i umiejętności zdobyte na szkoleniu:
• Znajomość celów, zasad i procedur kontroli zarządczej w samorządzie terytorialnym
• Umiejętność sporządzania dokumentacji kontroli zarządczej zgodnie z ustawą o finansach publicznych
• Umiejętność przygotowania jednostki do wdrożenia kontroli zarządczej
• Znajomość obowiązków i uprawnień osób odpowiedzialnych za działania w ramach kontroli zarządczej
• Umiejętność właściwej oceny i oszacowania ryzyka w jednostkach sektora finansów publicznych
• Znajomość i umiejętność praktycznego wykorzystania narzędzi wspomagających efektywne zarządzanie ryzykiem

Główny nacisk szkolenia położony zostanie na zgodność działalności jednostki samorządu terytorialnego z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych, zarządzania ryzykiem, mechanizmów kontroli, systemu wyznaczania celów i zadań.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do:
pracowników administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, zainteresowanych problematyką kontroli zarządczej oraz podniesieniem swoich kompetencji w zakresie zarzadzania finansami publicznymi – kierowników i zastępców jednostek samorządu terytorialnego, głównych księgowych, skarbników, audytorów oraz innych osób zajmujących się kontrolą zarządczą.

Program szkolenia

1. Cele kontroli zarządczej:
• zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi
• skuteczność i efektywność działania
• wiarygodność sprawozdań
• ochrona zasobów
• przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania
• efektywność i skuteczność przepływu informacji
• zarządzanie ryzykiem
2. Standardy kontroli zarządczej (5 obszarów):
• środowisko wewnętrzne
• zarządzanie ryzykiem
• mechanizmy kontroli
• informacja i komunikacja
• monitorowanie i ocena systemu kontroli
3. Kontrola zarządcza w samorządzie terytorialnym:
• zasady kontroli
• system wyznaczania celów i zadań
• identyfikacja ryzyka
• analiza i reakcja na ryzyko
• reakcja na patologie organizacyjne
4. Sposoby tworzenia procedur wewnętrznych
5. Przygotowywanie jednostki do kontroli zarządczej
6. Osoby odpowiedzialne za wykonywanie obowiązków dotyczących kontroli zarządczej
7. Ryzyko w kontroli i jak nim skutecznie zarządzać
8. Przykładowe wzory zarządzeń, procedur, instrukcji i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia kontroli
9. Konsultacje i odpowiedzi na pytania.

Czas trwania

16 godzin, 2 dni

Prelegenci

Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy, były doradca wice ministra finansów, prowadzi szkolenia otwarte, wewnętrzne oraz finansowane z funduszy unijnych w zakresie tematyki finansów publicznych, kontroli zarządczej, strategii rozwoju gmin, kodeksu postępowania administracyjnego dla jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Wykładowca z długoletnim stażem, posiada bogate doświadczenie i wiedzę praktyczną, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Kraków

34-500 Kraków

Świętego Filipa

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
zł netto
500
Cena zawiera:
  • • udział w zajęciach • materiały szkoleniowe • certyfikat ukończenia szkolenia • lunch • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

* Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej. Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
* Potwierdzenie i fakturę wysyłamy zgłoszonym uczestnikom na 7 dni przed szkoleniem
* W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!