Szkolenie: KONTROLA ZARZĄDCZA W UJĘCIU PRAKTYCZNYM

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kontrola-zarzadcza-w-ujeciu-praktycznym-37704-id10682

Informacje o szkoleniu

 • KONTROLA ZARZĄDCZA W UJĘCIU PRAKTYCZNYM


  ID szkolenia: 37704
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zarządzanie Prawo
 • Adres szkolenia:

  Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć
  zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia
  Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 29-30.11.2012
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Program szkolenia obejmuje 14 godzin dydaktycznych
  • I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
  • II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
 • Organizator szkolenia:

  ASAP EDUCATION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia
Przedstawienie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz prezentacja praktycznych rozwiązań w zakresie tworzenia i projektowania systemów kontroli zarządczej.

Metody szkolenia
• warsztaty
• prezentacja multimedialna
• wykład
• dyskusja

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• zdobycie i usystematyzowanie wiedzy na temat norm prawnych oraz praktycznych zasad związanych z funkcjonowaniem i tworzeniem systemów kontroli zarządczej
• nabycie praktycznych umiejętności w projektowaniu, tworzeniu i ocenianiu systemów kontroli zarządczej

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci szkolenia
• kierownicy i główni księgowi jednostek sektora finansów publicznych
• skarbnicy, sekretarze, kierownicy komórek organizacyjnych
• pracownicy odpowiedzialni za funkcjonowanie procedur kontroli w jednostce
• audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni

Program szkolenia:

1. Pojęcie kontroli zarządczej
2. Różnice między kontrolą zarządczą a kontrolą finansową
3. Organizacja i wdrożenie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
4. Koordynacja zadań kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
5. Powierzenie uprawnień i obowiązków w kontroli zarządczej
6. Rola kierownika jednostki w kontroli zarządczej
7. Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
8. Procedury kontroli zarządczej
9. Zarządzanie ryzykiem jako element kontroli zarządczej
• struktura zarządzania ryzykiem
• wdrożenie zarządzania ryzykiem
• identyfikacja, analiza, ocena i hierarchizacja ryzyka
• postępowanie wobec ryzyka
• polityka zarządzania ryzykiem

10. Samoocena kontroli zarządczej
• obowiązek wynikający ze Standardów kontroli zarządczej
• sporządzanie kwestionariuszy samooceny
• proces przeprowadzania samooceny

11. Monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej
12. Plan działalności i sprawozdanie z wykonania planu działalności
13. Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
14. Kontrola zarządcza a audyt
15. Kontrola zarządcza a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
16. Warsztaty w zakresie ustanawiania celów i mierników realizacji celów, zarządzania ryzykiem oraz przygotowania kwestionariuszy samooceny

© Copyright Agnieszka Dębowczyk

Informacje o prelegentach:

AGNIESZKA DĘBOWCZYK - Ekspert w dziedzinie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego. Certyfikowany audytor wewnętrzny. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu audytu wewnętrznego i zewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Twórca rozwiązań kontroli zarządczej zarówno w jednostkach samorządu terytorialnego, jak i w administracji rządowej. Wieloletni wykładowca i trener w zakresie prawa finansowego, audytu i kontroli zarządczej oraz odpowiedzialności za mienie. Szkolenia prowadzi w formie warsztatu z elementami wykładu wspieranego licznymi przykładami z praktyki zawodowej dzięki czemu uczestnicy mogą pogłębiać swoją wiedzę za pomocą ćwiczeń, wymiany doświadczeń i dyskusji.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1270 zł/os + 23% VAT* - W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT

Cena zawiera:

W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora

Dostępne zniżki:

 • 1190 zł/os + 23% VAT* - przy zgłoszeniu 3 osób
 • 1120 zł/os + 23% VAT* - przy zgłoszeniu 5 osób

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Wydarzenie: KONTROLA ZARZĄDCZA W UJĘCIU PRAKTYCZNYM