Nowa ustawa PZP w praktyce. Problemy interpretacyjne oraz ich rozwiązywanie na podstawie orzecznictwa, stanowiska UZP i organów kontroli

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie wszystkie osoby, które chcą uzyskać 100 procent wiedzy o nowej ustawie Pzp!

Na szkoleniu ekspert omówi:
- problemy związane z nową ustawą oraz wątpliwości i ich rozwiązywanie na podstawie orzecznictwa, stanowiska UZP i organów kontroli,
- dzielenie zamówień na części: uzasadnienie w świetle orzeczeń i kontroli, czym wytłumaczyć uniemożliwienie składania ofert częściowych, kiedy zakaz ogranicza konkurencję a kiedy jest uzasadniony;
Dlaczego warto wziąć udział?

Czego jeszcze nauczysz się na szkoleniu:

 • opis przedmiotu zamówienia: co jest ważniejsze: żeby zamawiający opisał czy wykonawca się domyślił? Co, jeżeli zamawiający nie opisał i wykonawca się nie domyślił? Odpowiedź w wyroku KIO J (nie tylko w jednym);
 • weryfikacja plików prymarnych w przypadku problemów z podpisem kwalifikowanym
 • waloryzacja wynagrodzenia: propozycja zapisów do nowych umów w zależności od przedmiotu zamówienia
Kto powinien wziąć udział?

Odbiorcy szkolenia

 • urzędnicy
 • wszyscy zainteresowani poszerzeniem wiedzy o PZP

Program szkolenia

I. Etap planowania

 • agregacja i szacowanie zamówień nieplanowanych, pojawiających się w trakcie roku budżetowego;
 • zakres i obowiązek aktualizacji planu zamówień;
 • analiza potrzeb a zasada efektywności ekonomicznej;
 • zasada efektywności ekonomicznej w postępowaniach poniżej progu UE;
 • dzielenie zamówień na części: uzasadnienie w świetle orzeczeń i kontroli, czym wytłumaczyć uniemożliwienie składania ofert częściowych, kiedy zakaz ogranicza konkurencję a kiedy jest uzasadniony;

II. Przygotowanie postępowania

 • dopuszczalne formy i sposoby kontaktu na linii Zamawiający – wykonawca;
 • opis przedmiotu zamówienia: co jest ważniejsze: żeby zamawiający opisał czy wykonawca się domyślił? Co, jeżeli zamawiający nie opisał i wykonawca się nie domyślił? Odpowiedź w wyroku KIO J (nie tylko w jednym);
 • o znakach towarowych powiedziano już (chyba) wszystko, podsumowanie informacji i „lub równoważne” w przykładach i orzecznictwie, uchwałach, wynikach kontroli, równoważność w IT;
 • przedmiotowe środki dowodowe: zasady procedowania, podjęcie decyzji o możliwości uzupełnienia, poprawienia, terminy ważności przedmiotowych środków dowodowych, braki (np. tłumaczenie);
 • czy uprawnienia można „pożyczyć” od podwykonawcy? Wątpliwości interpretacyjne dot. warunków;
 • „równoważność” w warunkach – czy to to samo co w opz?
 • konsorcja i ich oświadczenia z art. 117, zakres informacji, procedowanie w razie niespełnienia wymagań;
 • podmiot udostępniający zasoby – zakres faktycznego udziału w postępowaniu
 • przegląd dokumentów wymaganych od wykonawców – zasady składania, uzupełniania, poprawiania – dokumenty elektroniczne i ich uzupełnianie;
 • o warunkach negatywnych i ich konsekwencjach: przykłady zastosowanie w postępowaniach;
 • co zrobić, gdy nie możemy określić konkretnie zakresu zamówienia: czy elastyczność w realizacji umów przetargowych w ogóle funkcjonuje? Jeżeli tak to jak to zrobić?
 • za co warto zapłacić więcej, jak to opisać, sprawdzić i uzasadnić: kryteria oceny ofert, poziomy, weryfikowalność, ocena;
 • dlaczego NIE WOLNO przewidywać obowiązkowej wizji lokalnej;
 • PESy jako sposób na „jakościową” realizację zamówień;

III. Procedura

 • pytania, wątpliwości i wyjaśnienia SWZ: terminy i ich liczenie, kiedy można zmodyfikować, a kiedy zmiana musi skutkować unieważnieniem;
 • omyłki i ich poprawianie na konkretnych przykładach popartych orzecznictwem;
 • musimy czy możemy wzywać do wyjaśnień oferty? Czy brak wyjaśnień oznacza bezwzględne odrzucenie oferty?
 • co wykonawca musi zrobić, żeby jego informacje zamawiający potraktował jako skutecznie objęte tajemnicą przedsiębiorstwa;
 • które elementy oferty podlegają badaniu przez osoby merytoryczne i jak badanie ofert przeprowadzać;
 • uzupełnianie pełnomocnictw;
 • negocjacje jako tryb i negocjacje jako wariant udzielenia zamówienia: co, kiedy i jak można negocjować z wykonawcą;
 • ciekawe orzeczenia dotyczące unieważniania postępowań;

IV. Elektronizacja: wątpliwości związane z podpisami elektronicznymi

 • uporządkowanie pojęć;
 • komunikacja w postępowaniu i problemy z „mailem” – najnowsze orzecznictwo;
 • weryfikacja plików prymarnych w przypadku problemów z podpisem kwalifikowanym: kiedy podpis „zielony” należy dodatkowo zweryfikować, dlaczego „żółty” to w zasadzie „czerwony”, a jak potwierdzić, że „czerwony” jest definitywnie wadliwy, kiedy i w jakim zakresie warto skorzystać z biegłego (i ile to kosztuje);

V. Umowy

 • terminy w umowach;
 • zakazane postanowienia umów: orzeczenia KIO;
 • obowiązkowe postanowienia umów;
 • zasady wprowadzania zmian treści zawartej umowy;
 • waloryzacja wynagrodzenia: propozycja zapisów do nowych umów w zależności od przedmiotu zamówienia, rola realizującego umowę w waloryzacji, omówienie dostępnego orzecznictwa;
 • kary umowne: poziomy, zasady, limity, miarkowanie: najnowsze orzecznictwo NSA dot. Zawierania ugód;
 • nowe zasady dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy i ewentualnego douzupełniania;
 • kiedy i jak należy się rozliczyć z wykonywanej umowy, czyli ogłoszenie z wykonania umowy i raport z realizacji;

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

IWONA HOLKA

Były członek KIO. Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych.

Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia.

Posiada praktyczne doświadczenie m.in. w: opracowywaniu dokumentacji przetargowych, sporządzaniu odwołań i reprezentacji przed KIO. Brała udział w wielu projektach, również współfinansowanych ze środków UE, koordynowała prace związane z zamówieniami publicznymi.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
Atlas Tower

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
995
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy;
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 495
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy;
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!