Nowe prawo zamówień publicznych w praktyce instytucji kultury

O szkoleniu

Od 1 stycznia 2021 r. zaczną obowiązywać zupełnie nowe przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych. Ich wejście w życie jest niezwykle oczekiwaną zmianą w całym systemie zamówień publicznych. Oprócz zmian w samej procedurze, przewidziane zostały również nowe elementy - faza przed wszczęciem postępowania oraz faza po realizacji umowy. Zarówno od zamawiających, jak i od wykonawców wymagać się będzie sprawnego poruszania się w przepisach nowej ustawy Prawo zamówień publicznych od dnia ich wejścia w życie. Zamawiający mogą odnieść znaczące korzyści z umiejętnego wykorzystania nowych regulacji, w szczególności będą mogli sprawniej przeprowadzać postępowania i uzyskiwać lepszy przedmiot zamówienia. Wykonawcy zaś mogą uzyskać znaczącą przewagę konkurencyjną. Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie przepisów, zasad i reguł, jakie będą obowiązywały na rynku zamówień publicznych od 1 stycznia 2021 r.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest kierowane do wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych - zarówno do pracowników zamawiającego (osoby z komórek zamówień publicznych oraz osoby merytoryczne), jak i potencjalnych wykonawców. Korzyści ze szkolenia mogą również odnieść kontrolujący zamówienia publiczne, także wszystkie osoby zainteresowane udzielaniem zamówień publicznych.

Program szkolenia

I. Wprowadzenie:

 1. dlaczego nowa ustawa PZP?
 2. odesłanie do innych aktów prawnych,
 3. elektronizacja zamówień publicznych,
 4. podstawowe definicje i pojęcia.

II. Przygotowanie postępowania:

 1. analiza potrzeb i wymagań,
 2. wstępne konsultacje rynkowe,
 3. szacowanie wartości zamówienia,
 4. role w postępowaniu (np. kierownik zamawiającego, komisja przetargowa).

III. Kwalifikacja podmiotowa:

 1. warunki udziału w postępowaniu,
 2. podstawy wykluczenia z postępowania,
 3. tworzenie konsorcjum,
 4. udostępnienie zasobów podmiotu trzeciego,
 5. podmiotowe środki dowodowe.

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. warunki stworzenia dobrego opisu przedmiotu zamówienia,
 2. najczęściej popełniane błędy,
 3. przedmiotowe środki dowodowe.

V. Składanie, otwarcie i ocena ofert:

 1. kryteria oceny ofert,
 2. warunki składania ofert - o czym należy pamiętać,
 3. procedura otwarcia ofert,
 4. wezwania - do wyjaśnień, uzupełnień, rażąco niskiej ceny,
 5. wybór oferty najkorzystniejszej.

VI. Środki ochrony prawnej:

 1. odwołanie do KIO,
 2. postępowanie przed KIO,
 3. skarga do sądu,
 4. ugoda i pozasądowe.

VII. Procedury udzielania zamówień:

 1. przetarg nieograniczony,
 2. przetarg ograniczony,
 3. zamówienia z wolnej ręki,
 4. tryb podstawowy.

VIII. Umowy:

 1. zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 2. zawarcie umowy,
 3. zmiany umowy,
 4. ewaluacja umowy.

Czas trwania

9.30 - 15.00

Prelegenci

Mateusz Brzeziński

Partner w kancelarii JBP Jarzyński Brzeziński Partners. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zamówieniach publicznych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej zamawiających i wykonawców pod względem zamówień publicznych. Wspiera te podmioty na każdym etapie procedury udzielenia zamówienia publicznego. Z powodzeniem reprezentuje Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. Jest autorem licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, prawa Unii Europejskiej oraz prawa handlowego. Prowadził szereg szkoleń, warsztatów i prelekcji dotyczących zamówień publicznych dla sektora prywatnego i publicznego. Biegle posługuje się językiem angielskim. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (licencjat), Uniwersytetu SWPS (magister), Utrecht University (LL.M.), Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy (DBA) oraz uczestnik wielu kursów na zagranicznych uczelniach, np. Yale University, Lund University, University of Chicago.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

- komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
- przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
- używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
- głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
- NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
- Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
- na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,

Rejestracja

Cena
za osobę - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 6 lutego
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się
Cena
za osobę - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 5 lutego
690
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa
Pory 78
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa Pory 78
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!