Szkolenie: Nowelizacja PZP z 29 sierpnia 2014: analiza zmian okiem praktyka Licytacja elektroniczna jako alternatywa dla kryteriów pozacenowych

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/nowelizacja-pzp-z-29-sierpnia-2014analiza-zmian-okiem-praktykalicytacja-elektroniczna-jako-alternatywa-dla-kryteriow-pozacenowych-60701-id8286

Informacje o szkoleniu

 • Nowelizacja PZP z 29 sierpnia 2014: analiza zmian okiem praktyka Licytacja elektroniczna jako alternatywa dla kryteriów pozacenowych


  ID szkolenia: 60701
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja publiczna
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Trio
  Ul. Hurtowa 3
  BIAŁYSTOK
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 DZIEŃ
 • Organizator szkolenia:

  APEXnet
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
APEXnet
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CENA SZKOLENIA : 495 PLN
• Udzielanie zamówień na usługi niepriorytetowe na nowych zasadach
• Zmiana w praktyce zatrzymywania wadium, nowe brzmienie art. 46 ust 4a PZP
• Nowe zasady dotyczące badania rażąco niskiej ceny w ofertach
• Nowe obowiązki w zakresie waloryzacji umów dłuższych niż 12 miesięcy, w związku z kosztami wykonania zamówienia
• Licytacja elektroniczna – przesłanki, terminy, przebieg licytacji
• Licytacja elektroniczna w otoczeniu przepisów PZP

Szkolenie skierowane jest do:

• Osoby przygotowujące i przeprowadzające postępowania o udzielenie zamówień
• Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Program szkolenia:

Program
Zmiany przepisów wprowadzone nowelizacją z 29 sierpnia 2014r., w szczególności:

Udzielanie zamówień na usługi niepriorytetowe na nowych zasadach
Istotne zmiany w praktyce dotyczącej zastrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa przez wykonawców
Zastąpienie przesłanek wykluczenia wykonawców nowymi przepisami określonymi w art. 24 ustawy PZP
Nowe obowiązki innych podmiotów, na których zasoby powołują się wykonawcy ubiegający się o zamówienie – solidarna odpowiedzialność tych podmiotów – art. 26 ust 2e ustawy PZP. Możliwość „pożyczania” zdolności ekonomicznej
Modyfikacja art. 29 ustawy PZP – dotyczącego opisu przedmiotu zamówienia, poprzez umożliwienie zamawiającym stawiania wymagań wykonawcom, w zakresie zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób do realizacji zamówienia
Zmiana w praktyce zatrzymywania wadium, nowe brzmienie art. 46 ust 4a PZP
Nowe zasady dotyczące badania rażąco niskiej ceny w ofertach. Nowy obowiązek wykonawcy w zakresie wykazania, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny
Rozszerzenie katalogu kryteriów pozacenowych oraz modyfikacja przesłanek zastosowania wyłącznie kryterium cenowego
Nowe obowiązki w zakresie waloryzacji umów dłuższych niż 12 miesięcy, w związku z kosztami wykonania zamówienia.

Licytacja elektroniczna – jeden z podstawowych trybów udzielania zamówień publicznych do wysokości tzw. „Progów unijnych” – w którym zamawiający nie może zastosować innych kryteriów niż cena

Licytacja elektroniczna – przesłanki, terminy, przebieg licytacji

Kiedy zamawiający może zastosować tryb licytacji elektronicznej? Przesłanki, zasady, szacunkowa wartość zamówienia
Omówienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Rejestracja i identyfikacja wykonawców, wysokość postąpień, liczba etapów, czas ich trwania
Prowadzenie i dokumentowanie postępowania w trybie licytacji elektronicznej

Licytacja elektroniczna a zasady udzielania zamówień publicznych

Zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców
Zasada pisemności i zasada jawności postępowania o zamówienie publiczne
Zasada bezstronności
Licytacja elektroniczna w liczbach

Licytacja elektroniczna w otoczeniu przepisów PZP

Licytacja elektroniczna a wykluczenie wykonawcy/odrzucenie oferty
Licytacja elektroniczna a wybór oferty najkorzystniejszej/unieważnienie postępowania
Wyjaśnienia treści oferty/ poprawa omyłek/ badanie rażąco niskiej ceny a licytacja elektroniczna
Analiza porównawcza licytacji elektronicznej i aukcji elektronicznej w PZP, wskazanie podobieństw i różnic
Przykłady licytacji na podstawie analizy dokumentów z przeprowadzonych postępowań w trybie licytacji elektronicznej

Informacje o prelegentach:

ELŻBIETA ZDANOWICZ

20 lat doświadczenia
3,5 tys. zrealizowanych postępowań
10 zrealizowanych licytacji elektronicznych

• Praktyk zamówień publicznych od początku istnienia systemu zamówień publicznych w Polsce
• Z sukcesem przeprowadziła setki postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym licytacje elektroniczne
• Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
• Trener zamówień publicznych od 2001 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych

Wydarzenia towarzyszące:

II stopień nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014 r. Ustalanie kryteriów oceny ofert

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 495 -
 • - -

Cena zawiera:

Cena zawiera Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet Szkolenie On-line

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Wydarzenie: Nowelizacja PZP z 29 sierpnia 2014: analiza zmian okiem praktyka Licytacja elektroniczna jako alternatywa dla kryteriów pozacenowych