Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016 r. Nowe wymagania wynikające z dyrektywy klasycznej 2014/24/UE oraz sektorowej 2014/25/UE

O szkoleniu

cena szkolenia: 990 netto

Szczegóły merytoryczne
- Regulacje związane z implementacją dyrektywy klasycznej 2014/24/UE oraz sektorowej 2014/25/UE
- Elektronizacja zamówień publicznych
- Aspekty innowacyjne, środowiskowe i społeczne w zamówieniach publicznych
- Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej

Czy wiesz, że...
...najpóźniej dnia 18 kwietnia 2016 r. mija termin implementacji zamówieniowych dyrektyw unijnych. Oznacza to, że od tej daty licząc, wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Polsce muszą być prowadzone z uwzględnieniem zawartych w dyrektywach zmian.

Cel szkolenia
Zapoznanie ze zmianami wynikającymi z dyrektywy klasycznej 2014/24/UE oraz sektorowej 2014/25/UE oraz ze zmianami nie wynikającymi z dyrektyw proponowanymi w rządowym projekcie nowej ustawy Pzp
Kto powinien wziąć udział?
Odbiorcy szkolenia
Każda osoba zajmująca się zamówieniami publicznymi:
-zamawiający (osoby przygotowujący postępowania, kierownicy jednostek zobowiązanych stosować ustawę Pzp)
-wykonawcy
-kontrolerzy
-eksperci zajmujący się doradztwem w zakresie zamówień publicznych

Po szkoleniu...
Będziesz w stanie rozpoznać obszary własnej działalności zawodowej wymagające korekt wynikających z konieczności przestrzegania nowych dyrektyw zamówieniowych.

Program szkolenia

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA
REGULACJE ZWIA?ZANE Z IMPLEMENTACJA? DYREKTYWY KLASYCZNEJ 2014/24/UE ORAZ SEKTOROWEJ 2014/25/UE:
1) Usprawnienie procedur udzielania zamówień publicznych:
a) lepsze wykorzystanie negocjacji w zamówieniach publicznych (szersze zastosowanie trybów negocjacyjnych)
b) skrócenie minimalnych terminów w procedurach udzielania zamówień
c) nowe wyłączenia;
2) Elektronizacja zamówień publicznych:
a) obowiązkowa komunikacja elektroniczna między wykonawcą i zamawiającym
b) elektroniczne udostępnianie dokumentów zamówienia
c) składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu w postaci elektronicznej
3) Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
a) Warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji wykonawców
b) Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania
c) Warunki w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
d) Wykazywanie spełniania warunków w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich
e) Post kwalifikacja jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia
f) Jednolity europejski dokument zamówienia (struktura, zawartość, zasady składania i uzupełniania)
4) Aspekty innowacyjne, środowiskowe i społeczne w zamówieniach publicznych:
a) promowanie wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, a nie oferty z najniższą ceną
b) partnerstwo innowacyjne, jako tryb nabywania produktów i usług, które nie są? jeszcze dostępne na rynku
c) promowanie zatrudnienia osób defaworyzowanych
5) Instrumenty wsparcia małych i średnich przedsiębiorców w zamówieniach publicznych:
a) promowanie dzielenia zamówień publicznych na mniejsze części
b) limity dotyczące warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej
c) uproszczona formuła oceny wiarygodności wykonawcy w procedurze krajowej
6) Uproszczenia procedur przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych innych usług np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych, kulturalnych, zdrowotnych:
a) procedura pełna w zamówieniach o wartości równej lub przekraczającej 750.000 €
b) uproszczona procedura udzielenia zamówienia na usługi szczególne
7) Umowa w sprawie zamówienia publicznego po nowelizacji:
a) Klauzule warunkujące wprowadzanie zmian do zawartej umowy
b) Zmiany w zakresie przesłanek stwierdzenia nieważności zawartej umowy
NAJCIEKAWSZE ZMIANY NIEWYNIKAJA?CE Z KONIECZNOŚCI IMPLEMENTACJI DYREKTYW UE
1) Zmiany w zakresie planowania zamówień publicznych:
a) Wymagana zawartość planów postępowań o udzielenie zamówień
b) Publikowanie planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych
2) Wprowadzenie obowiązku zatrudnienia przez wykonawcę osób do realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w przypadku niektórych usług i robót budowlanych
3) Zakaz stosowania wagi kryterium ceny powyżej 60% w zamówieniach o nieustalonych standardach jakościowych
4) Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej:
a) rozszerzenie zakresu czynności, na które przysługuje odwołanie w postępowaniach prowadzonych w procedurze krajowej
b) nowe zasady obliczania terminów na wniesienie środka ochrony prawnej
c) nowe zasady orzekania w sytuacji uwzględnienia w części zarzutów przez

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Grzegorz Czaban
- Od 1995 do 1998 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
- Od 2005 do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
- Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy o zamówieniach publicznych (2000 r.)
- Uczestnik obrad komisji sejmowych nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Hotel Scandic

GDAŃSK

Podwale Grodzkie 9

woj. pomorskie

Hotel Huzar

Lublin

Spadochroniarzy 9

woj. lubelskie

Hotel Angelo

KATOWICE

ul. Sokolska 24

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
-
b.d.
Cena zawiera:
  • cena szkolenia: 990 netto; Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych", Dostęp do EDUstrefy, Materiały szkoleniowe , Lunch i poczęstunki w przerwach ,Certyfikat z hologramem ,240 punktów w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!