Szkolenie

Odpowiedzialność Kadry Kierowniczej jednostek wojskowych w zakresie zamówień publicznych

O szkoleniu

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie z zakresu zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych dotyczących odpowiedzialności kadry kierowniczej. Celem spotkania jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących właściwego stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie dedykowane jest przede wszystkich pracownikom jednostek wojskowych.

Program szkolenia

Wiadomości wstępne:
• Słowniczek pojęć stosowanych w zamówieniach dotyczących obronności i bezpieczeństwa,
• Zasady ustalania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa,
• Wyłączenia stosowania ustawy Pzp w postępowaniach dotyczących bezpieczeństwa i obronności,
• Procedury postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku:
o Zakupów cywilnych,
o Zamówień dotyczących obronności i bezpieczeństwa objętych ustawą Pzp,
o Zamówień dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, o których mowa w art. 346 ust. 1 lit. b Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
• Zamówień dotyczących obronności i bezpieczeństwa, do których nie stosuje się ustawy Pzp.
2. Nadzór instytucjonalny nad udzielaniem zamówień publicznych.
3. Zasady udzielania zamówień niepriorytetowych związanych z obronnością i bezpieczeństwem:
• Zasady opisywania przedmiotu zamówienia,
• Jednoznaczny, wyczerpujący i zrozumiały opis przedmiotu zamówienia?
• Opis nie utrudniający uczciwej konkurencji.
4. Przedmiot zamówienia „równoważny“?
• Zasady ustalania wartości zamówienia,
• Zamówienia uzupełniające,
• Dopuszczenie składania ofert częściowych,
• Udzielanie zamówień w częściach.
5. Tryby udzielania zamówień publicznych dotyczących bezpieczeństwa i obronności:
• Tryby podstawowe – przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem,
• Dialog konkurencyjny,
• Licytacja elektroniczna,
• Negocjacje bez ogloszenia,
• Zamówienie z wolnej ręki.
6. Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
• Opis sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
• Dokumentowanie wiarygodności, rzetelności i solidności wykonawcy,
• Wykonawce wspólnie ubiegający się o zamówienie,
• Korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
• Uzupelnianie dokumentów, oswiadczeń i pełnomocnictw,
• Okoliczności wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
• Grupa kapitałowa w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. Podwykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
• Zakres zamówienia, który może być powierzony podwykonawcom,
• Zasady wyboru podwykonawców,
• Wymagania stawiane podwykonawcom.
8. Kryteria oceny i wyboru oferty najlkorzystniejszej w postępowaniu dotyczącym obronności i bezpieczeństwa:
• Zasady ustalania znaczenia krytrium,
• Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie, czy oferta, która uzyskała najwyższą punktację w kryteriach opisanych w SIWZ?

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat
Jerzy Czaban

Gdzie i kiedy

Warszawa 19 - 20 sierpnia 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.
990 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!