Ograniczanie zatrudnienia, zwolnienie indywidualne i grupowe

O szkoleniu

Szkolenie umożliwia zdobycie praktycznej wiedzy na temat zasad zgodnego z prawem ograniczenia zatrudnienia w firmie. Przedstawia zasady rozwiązywania umów o pracę, zarówno w zakresie indywidualnych stosunków pracy jak i stosunków zbiorowych. Uczestnicy dowiedzą się także w jakich sytuacjach możliwość rozwiązania umowy jest ograniczona oraz jakie prawa i obowiązki mają pracodawcy i pracownicy.
Kto powinien wziąć udział?
 • pracowników działów kadr i działów HR,
 • HR Business Partnerów,
 • kadry zarządzającej.

Program szkolenia

 1. Zasady ogólne zwolnień: podstawy prawne, terminy.
 2. Określenie przyczyny rozwiązania stosunku pracy i jej opisane w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę (najczęściej popełniane błędy, analiza orzecznictwa sądowego, case study).
 3. Konsultacja związkowa wypowiedzenia / rozwiązania umowy o pracę bądź wystąpienie o zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem będącym członkiem zarządu związku.
 4. Rozwiązywanie stosunków pracy / zmiana warunków zatrudnienia pracowników podlegających szczególnej ochronie przez zwolnieniem.
 5. Obowiązek rozliczenia się z pracownikiem i wypłaty świadczeń związanych z rozwiązaniem stosunku pracy.
 6. Omówienie najczęściej popełnianych przez pracodawców błędów związanych z zakończeniem stosunku pracy.
 7. Konsekwencje wadliwego rozwiązania umowy o pracę.
 8. Kogo dotyczy procedura zwolnień grupowych?
 9. Jak przeprowadzić procedurę zwolnień grupowych krok po kroku? – terminy, dokumentacja.
 10. Porozumienie / regulamin w sprawie zwolnień grupowych – jakie ustalenia powinny zawierać?
 11. Odprawy pieniężne – dla kogo i w jakiej wysokości?
 12. Ograniczenia w procedurze stosowania zwolnień grupowych.
 13. Jak ustawa definiuje tzw. zwolnienia indywidualne i kiedy mają zastosowanie?
 14. Uzasadnianie wypowiedzeń umów o pracę - kryteria doboru do zwolnienia.

Czas trwania

10:00 – 11:30

Prelegenci

Marcin Frąckowiak

Specjalista z zakresu zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy.
W trakcie swojej praktyki zawodowej zajmował się m.in.: doradztwem dla pracodawców w procesie przejścia części zakładu pracy na rzecz nowego pracodawcy w trybie art. 231 Kodeksu pracy, badaniami due diligence z zakresu prawa pracy, tworzeniem zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, negocjacjami porozumień zawieranych z organizacjami społecznymi, reprezentacją pracodawców w sporach zbiorowych ze związkami zawodowymi. Z sukcesami zajmował się także reprezentowaniem pracodawców w sprawcach z zakresu roszczeń pracowników o wypłatę odszkodowań z tytułu rozwiązania umów o pracę, wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.
Ważną częścią dorobku radcy prawnego Marcina Frąckowiaka jest jego działalność naukowa i dydaktyczna, zwłaszcza ukierunkowana na praktyczne szkolenia dla przedstawicieli biznesu.
Od listopada 2015 r. jest współtwórcą ścieżki prawa pracy Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami (PSZK). Regularnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla największych pracodawców w Polsce. Laureat 3 miejsca w prestiżowym konkursie Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra, edycja 2019. Zaangażowany jest także w pracę dydaktyczną i naukową jako doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Ponadto publikuje również w mediach m.in.: Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej, Pulsie Biznesu oraz Parkiecie.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

- komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
- przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
- używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
- głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
- NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
- Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
- na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 28 sierpnia
590
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 29 sierpnia
690
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa
Pory 78
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa Pory 78
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!