Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ograniczanie-zatrudnienia-zwolnienie-indywidualne-i-grupowe-74560-id72

Informacje o szkoleniu

 • Ograniczanie zatrudnienia, zwolnienie indywidualne i grupowe


  ID szkolenia: 74560
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources
 • Termin szkolenia:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  - komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
  - przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
  - używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
  - głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
  - NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
  - Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
  - na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00 – 11:30
 • Organizator szkolenia:

  Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
  Międzyborska 50
  04-041 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie umożliwia zdobycie praktycznej wiedzy na temat zasad zgodnego z prawem ograniczenia zatrudnienia w firmie. Przedstawia zasady rozwiązywania umów o pracę, zarówno w zakresie indywidualnych stosunków pracy jak i stosunków zbiorowych. Uczestnicy dowiedzą się także w jakich sytuacjach możliwość rozwiązania umowy jest ograniczona oraz jakie prawa i obowiązki mają pracodawcy i pracownicy.

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników działów kadr i działów HR,
 • HR Business Partnerów,
 • kadry zarządzającej.

Program szkolenia:

 1. Zasady ogólne zwolnień: podstawy prawne, terminy.
 2. Określenie przyczyny rozwiązania stosunku pracy i jej opisane w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę (najczęściej popełniane błędy, analiza orzecznictwa sądowego, case study).
 3. Konsultacja związkowa wypowiedzenia / rozwiązania umowy o pracę bądź wystąpienie o zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem będącym członkiem zarządu związku.
 4. Rozwiązywanie stosunków pracy / zmiana warunków zatrudnienia pracowników podlegających szczególnej ochronie przez zwolnieniem.
 5. Obowiązek rozliczenia się z pracownikiem i wypłaty świadczeń związanych z rozwiązaniem stosunku pracy.
 6. Omówienie najczęściej popełnianych przez pracodawców błędów związanych z zakończeniem stosunku pracy.
 7. Konsekwencje wadliwego rozwiązania umowy o pracę.
 8. Kogo dotyczy procedura zwolnień grupowych?
 9. Jak przeprowadzić procedurę zwolnień grupowych krok po kroku? – terminy, dokumentacja.
 10. Porozumienie / regulamin w sprawie zwolnień grupowych – jakie ustalenia powinny zawierać?
 11. Odprawy pieniężne – dla kogo i w jakiej wysokości?
 12. Ograniczenia w procedurze stosowania zwolnień grupowych.
 13. Jak ustawa definiuje tzw. zwolnienia indywidualne i kiedy mają zastosowanie?
 14. Uzasadnianie wypowiedzeń umów o pracę - kryteria doboru do zwolnienia.

Informacje o prelegentach:

Marcin Frąckowiak

Specjalista z zakresu zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy.
W trakcie swojej praktyki zawodowej zajmował się m.in.: doradztwem dla pracodawców w procesie przejścia części zakładu pracy na rzecz nowego pracodawcy w trybie art. 231 Kodeksu pracy, badaniami due diligence z zakresu prawa pracy, tworzeniem zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, negocjacjami porozumień zawieranych z organizacjami społecznymi, reprezentacją pracodawców w sporach zbiorowych ze związkami zawodowymi. Z sukcesami zajmował się także reprezentowaniem pracodawców w sprawcach z zakresu roszczeń pracowników o wypłatę odszkodowań z tytułu rozwiązania umów o pracę, wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.
Ważną częścią dorobku radcy prawnego Marcina Frąckowiaka jest jego działalność naukowa i dydaktyczna, zwłaszcza ukierunkowana na praktyczne szkolenia dla przedstawicieli biznesu.
Od listopada 2015 r. jest współtwórcą ścieżki prawa pracy Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami (PSZK). Regularnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla największych pracodawców w Polsce. Laureat 3 miejsca w prestiżowym konkursie Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra, edycja 2019. Zaangażowany jest także w pracę dydaktyczną i naukową jako doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Ponadto publikuje również w mediach m.in.: Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej, Pulsie Biznesu oraz Parkiecie.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 590 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 28 sierpnia
 • 690 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 29 sierpnia

Cena zawiera:

udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Wydarzenie: Ograniczanie zatrudnienia, zwolnienie indywidualne i grupowe