Zatrudnianie cudzoziemców i obcokrajowców: szkolenia i kursy!

 • Szkolenia i kursy z zatrudniania obcokrajowców, cudzoziemców
 • Sprawdź program szkoleń, ich ceny i zarejestruj się już dzisiaj
Rozwiń Trudna sytuacja na rynku pracy skłania przedsiębiorców do poszukiwania pracowników zagranicznych. Sprawdź szkolenia zatrudnienie cudzoziemców oraz kursy z zatrudniania obcokrajowców, aby dowiedzieć się jak robić to dobrze i w zgodzie z literą prawa. W naszej bazie zgromadziliśmy szkolenia, kursy i warsztaty poświęcone zatrudnianiu cudzoziemców organizowane w całej Polsce, jak też online przez sieć Internet. Baza umożliwia znalezienie terminów szkoleń, zapoznanie się z programem zajęć i cenami szkoleń i kursów. Rejestracja na wybrane szkolenie lub kurs możliwa jest poprzez nasz bezpłatny formularz rejestracji online. Zwiń

szkolenia zatrudnianie cudzoziemców, kursy zatrudnianie obcokrajowców

Szkolenia zatrudnianie cudzoziemców: 9

 • już od 690 zł
690 zł
 • już od 620 zł
620 zł
 • już od 960 zł
960 zł
 • już od 340 zł
340 zł
 • już od 600 zł
600 zł
 • już od 540 zł
540 zł
Artykuł

Szkolenia zatrudnianie cudzoziemców, kursy zatrudnianie obcokrajowców.

Poszukujesz spawdzonej wiedzy dotyczącej zasad zatrudniania codzoziemców oraz obcokrajowców? Sprawdź w naszej bazie szkolenia i kursy z zatrudniania cudzoziemców oraganizowane w postaci szkoleń online oraz szkoleń tradycyjnych w sali szkoleniowej. Poznaj ceny szkoleń z zatrudniania cudzoziemców, program zajęć i zarejestruj się poprzez nasz bezpłatny formularz rejestracji na szkolenie.

Szkolenia z zatrudniania cudzoziemców - gdzie szukać?

Szkolenia, warsztaty oraz kursy poświęcone zatrudnianiu obcokrajowców znajdziemy przede wszystkim w dużych miastach, takich jak Warszawa, Poznań, Kraków, Łódź, Katowice, Wrocław czy też Bydgoszcz. Nie jesteśmy jednak zdani jedynie na ofertę lokalnych firm szkoleniowych, gdyż od pewnego czasu dynamicznie rozwija się oferta kursów i szkoleń zdalnych, realizowanych przez sieć Internet. Zajęcia w trakcie tego typu szkoleń realizowane są na żywo, w wirtualnej sali szkoleniowej, np. w programie Microsoft Teams czy też Zoom. Pozwala to wziąć udział w zajęciach bez względu na miejsce zamieszkania, a jednocześnie zapewnia wysoką efektywność uczenia się, dzięki możliwości uzyskania indywidualnych konsultacji, zadawania pytań czy wzięcia udziału w ćwiczeniach grupowych.

Katalog szkoleń, kursów oraz warsztatów z zatrudniania obcokrajowców można znaleźć na górze strony. Staraliśmy się w jednym miejscu zgromadzić oferty od wielu różnych organizatorów, co pozwala łatwo porównać oferty, program szkoleń oraz ceny z tytułu uczestnictwa. Rejestracja na szkolenia i kursy z użyciem naszego formularza rejestracji jest całkowicie darmowa - płacimy tylko organizatorowi szkolenia cenę z tytułu udziału w zajęciach.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu z zatrudniania cudoziemców?

Celem szkolenia Zatrudnianie cudzoziemców, jest zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców na podstawie oświadczeń jak i zezwoleń na pracę. Podczas zajęć omawiane są przepisy regulujące kwestie przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, a także podejmowania przez nich pracy (w tym zagadnienia uzyskiwania zezwolenia na pracę oraz przypadki gdy zezwolenie nie jest wymagane), opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez cudzoziemców (jak też przez Polaków zatrudnionych za granicą) oraz przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych. Szkolenia i kursy z zatrudniania cudzoziemców mają postać praktycznego poradnika oraz zestawu ćwiczeń pozwalających na efektywne zapoznanie się z tematem. Szkolenia tego typu, ze względu na ich przekrojowy i praktyczny charakter, polecane są zarówno dla początkujących, jak i specjalistów ds. zatrudniania cudzoziemców, którzy chcą odświeżyć warsztat, uporządkować wiedzę oraz zapoznać się z najnowszymi regulacjami prawnymi w dziedzinie zatrudniania cudzoziemców. Szkolenie z zatrudniania cudzoziemców przeznaczone dla jest zarówno dla pracodawcy, szefów firm, osób zarządzających i menedżerów, pracowników działów kadr i płac oraz wszystkich innych osób zainteresowane tematyką prawa pracy.

Udział w kursach z zatrudniania cudzoziemców, zarówno tych stacjonarnych, jak i online pozwoli pozyskać wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców zgodnie z najnowszymi przepisami. Pozwala to zapobiec błędom w dokumentacji pracowniczej oraz ewenualnym grzywnom w przypadku kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego oraz ZUS.

Jakie zagadnienia omawiane są w programie szkolenia zatrudnianie cudzoziemców?

Każde szkolenie przygotowywane jest indywidualnie i kładzie nacisk na różniące się zagadnienia. Z ich szczegółowym programem zapoznać się można na górze strony wybierając konkretne szkolenie, kurs lub warsztaty. W trakcie znacznej większości szkoleń z zatrudniania cudzoziemców omawiane są kwestie takie jak:

 • status osób przybywających do Polski w celach zarobkowych: wymogi prawne wynikające z implementacji dyrektyw UE w zakresie delegowania pracowników, status pracowników z terenu UE i z poza terenu UE, satus pracowników tymczasowych delegowanych do RP, niestandardowe formy wykonywania pracy, wyłączenia w przepisach dotyczących delegowania pracowników do RP;
 • legalność pobytu i możliwość wykonywania pracy na terenie RP: katalog pracowników zwolnionych z obowiązku posiadania tytułu prawnego zezwalającego na wykonywanie pracy w RP, katalog pracowników z wymogiem uzyskania zezwolenia na pracę, pracownicy wykonujący pracę na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania;
 • przepisy prawne związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce: analiza przepisów i podstaw prawnych zatrudniania obcokrajowców na terytorium RP, swoboda przepływu pracowników, zasady i procedura zatrudniania cudzoziemców objętych i nieobjętych swobodą przepływu, zezwolenia na zatrudnienie, dokumentacja zwiazana z zatrudnianiem cudzoziemców;
 • zawieranie umów z cudzoziemcami: przepisy w zakresie zatrudniania cudzoziemców, definicja wykonywania pracy przez cudzoziemca, wynagradzenie i wynagrodzenia cudzoziemców, umowy cywilnoprawne oraz umowy o pracę z cudzoziemcami, zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemca, wykroczenia dotyczące naruszania przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców, kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom;
 • praca krótkoterminową i sezonowa cudzoziemca: zezwolenie na pracę krótko terminową i sezonową, normy i wymiar czasu pracy, okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego, wymiar urlopu wypoczynkowego, ustalanie i wypłacanie wynagrodzenia za pracę na poziomie co najmniej minimalnym, ustalanie i wypłacanie należności za pracę w godzinach nadliczbowych, zasady BHP, ochrona pracowników cudzoziemców (ciąża, urlop macierzyński), zatrudnianie pracowników młodocianych, zasada równego traktowania i niedyskryminacji w zatrudnieniu a pracownicy cudzoziemscy, wykonywanie pracy zgodnie z przepisami o zatrudnieniu pracowników tymczasowych;
 • sankcje z tytułu nieprawidłowości w zakresie delegowania pracowników: kara grzywny z tytułu niedopełnienia obowiązków zgłoszeniowych i rejestracyjnych, kara grzywny z tytułu braku tłumaczeń, kara grzywny z tytułu nieprzechowywania dokumentacji pracowniczej;
 • zmiany w zasadach zatrudniania cudzoziemców wprowadzone w konsekwencji epidemii koronowirusa: przedłużenie prawa pobytu, przedłużenie terminów oświadczeń i zezwoleń na pracę, zagadnienie zmiany oświadczeń i zezwoleń na pracę, zagadnienie zmiany wymiarów etatu i wynagradzania.
Szkolenia zatrudnianie cudzoziemców, kursy zatrudnianie obcokrajowców.
Zatrudnianie cudzoziemców: szkolenia i kursy

Zostaw e-mail, aby subskrybować alerty o nowych szkoleniach z zatrudniania cudzoziemców!