Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/oznaczenie-ce-sprzetu-elektrycznego-podlegajacego-nowej-dyrektywie-niskonapieciowej-201535ue-lvd-61800-id205

Informacje o szkoleniu

LUC - CE CONSULTING
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) jest jedną z najczęściej stosowanych dyrektyw. Obowiązuje ona ogromną grupę produktów wykorzystujących energię elektryczną. Osoby czytające treść tej dyrektywy często mają wrażenie, że „nic zaskakującego w niej nie ma” i w związku z tym „nie bardzo jest się czym zajmować”. Inni mówią, że skoro w tej dyrektywie „nic nie ma”, to „nasze produkty z pewnością są z nią zgodne”. Jak jednak wiadomo, pozory mylą. Sprzęt elektryczny niskiego napięcia jest w czołówce wyrobów uznawanych za niebezpieczne i niezgodne z wymaganiami. Wnikliwi czytelnicy dyrektywy zauważą, że wbrew pozorom, jest ona pełna treści, której odkrycie wymaga dogłębnego zrozumienia materii, którą się ona zajmuje.

Spełnienie przez wyrób wymagań dyrektywy LVD jest bardzo istotne nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa elektrycznego. Sprzęt elektryczny niskiego napięcia jest bardzo często komponentem innych wyrobów (maszyn, wyrobów budowlanych, itp.), które podlegają pod inne przepisy i normy związane m.in. z oznaczeniem CE. Bezpieczeństwo tych wiele bardziej złożonych wyrobów zależy również od poprawnego zastosowania dyrektywy niskonapięciowej. W tym zakresie bardzo istotną sprawą staje się wybór najbardziej odpowiednich norm zharmonizowanych, które sprzęt niskonapięciowy powinien spełniać. Często normy te różnią się od siebie tylko niuansami, od których jednak zależy życie i zdrowie użytkowników. Uczestnicy naszego szkolenia uzyskają znaczącą pomoc w określaniu, które produkty podlegają pod jakie przepisy i w jaki sposób dobrać najbardziej właściwe normy. Szkolenie zawiera również część ćwiczeniową. Ma ona za zadanie przećwiczenie ścieżki dojścia do oznakowania CE w rozumieniu dyrektywy LVD. Na podstawie wybranych urządzeń uczestnicy, pod nadzorem trenerów, przygotują krok po kroku niezbędną dokumentację techniczną wymaganą przez dyrektywę.

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie? (patrz również tutaj >>)
Szkolenie przeznaczone jest w głównej mierze dla osób z wykształceniem elektrycznym. Nie będziemy na nim jednak uczyć o prądzie ani technice laboratoryjnej w zakresie badań elektrycznych. „Z dyrektywy jeszcze nikt nie nauczył się zawodu” jak mawia jeden z trenerów. Będzie jednak mowa o tematach, jakich najczęściej nie porusza się na uczelniach, które jednak mają bezpośredni związek z zawodem elektryka, elektronika, czy automatyka.

Co o dyrektywie LVD powinny wiedzieć osoby, które nie są elektrykami?
Szkolenie ma również bardzo dużą wartość poznawczą dla mechaników i innych osób bez przygotowania elektrycznego. Osoby takie często zamawiają lub odbierają wyroby podlegające pod dyrektywę LVD i dlatego powinny mieć o niej podstawowe pojęcie. Na naszym szkoleniu opowiemy o tych tematach prostymi słowami, jasno i zrozumiale.

Szkolenie skierowane jest do:

Osoby:
- kierownictwo techniczne,
- konstruktorzy elektrycy, elektronicy i automatycy,
- osoby odpowiedzialne za spełnienie wymagań oznakowania CE,
- służby utrzymania ruchu, technolodzy, inżynierowie produkcji,
- pracownicy kontroli jakości,
- inspektorzy BHP i ochrony środowiska,
- pracownicy działu zakupów i sprzedaży,
- inne osoby, które uczestniczą w procesie oceny zgodności, oceny zagrożeń itp.

Firmy:
- zajmujące się automatyką (nie tylko przemysłową),
- sprzętu oświetleniowego (w tym reklamowego), AGD, RTV,
- integratorzy systemów, maszyn i urządzeń elektrycznych,
- importerzy i inne podmioty uczestniczące w łańcuchu dystrybucji sprzętu elektrycznego,
- jednostki notyfikowane, laboratoria badawcze i organa nadzoru rynku.

Program szkolenia:

Dzień 1
1. CE - podstawy dla branży elektrycznej:
A) Podstawowe akty prawne Wspólnot Europejskich i ustawodawstwo polskie:
B) Normalizacja europejska i krajowa
C) Odpowiedzialność prawna producenta, dystrybutora i użytkownika

2. Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE (LVD) - podstawy:
wymagania zasadnicze, schemat przebiegu oceny zgodności, zadania producenta
w ramach wewnętrznej kontroli produkcji,...
Powiązania dyrektywy LVD z innymi dyrektywami nowego podejścia -
maszynową (MD), budowlaną (CPD), dot. urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych (R&TTE),
dot. urządzeń spalających paliwa gazowe (GAD) oraz dyrektywą RoHS 2

Dzień 2
3. Wymagania zasadnicze dyrektywy 2006/95/WE w normach zharmonizowanych:
Jakie normy pomogą w spełnieniu wymagań zasadniczych , kod IP, jak dobrać właściwą normę? Analiza przykładowych urządzeń,....

4. Krok po kroku do oznaczenia CE :
Niniejsza część przedstawia typowy proces, jaki (w rozumieniu dyrektyw NP) powinien przejść
producent wyrobu podlegającego pod dyrektywę LVD. Obejmuje wszystkie etapy tworzenia nowego wyrobu – od pomysłu, aż po naniesienie oznakowania CE. Omówienie kolejnych kroków, będzie urozmaicone ćwiczeniami. W ich trakcie uczestnicy będą wykonywać przygotowane zadania (dla kilku przykładowych wyrobów).

Informacje o prelegentach:

Szkolenie będzie prowadzone przez specjalistów działu certyfikacji i oceny zgodności firmy Cert Partner.

Wydarzenia towarzyszące:

Wyposażenie elektryczne maszyn – rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1600 (+23% VAT)

Cena zawiera:

Cena obejmuje: uczestnictwo, indywidualne konsultacje, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, serwis kawowy, 2 x obiad.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

www.certpartner.pl

Wydarzenie: Oznaczenie CE sprzętu elektrycznego podlegającego nowej dyrektywie niskonapięciowej 2015/35/UE (LVD)