Polski Ład a zmiany w naliczeniu wynagrodzeń z uwzględnieniem propozycji od 01.07.2022 oraz najnowsze zmiany w ZUS na 2022

O szkoleniu

Celem naszego szkolenia będzie omówienie:
- zmian od 01.01.2022 kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki godzinowej dla zleceniobiorców,
- nowej skali podatkowowej w 2022r.,
- zmiany w naliczeniu wynagrodzeń z uwzględnieniem propozycji od 01.07.2022 oraz najnowsze zmiany w ZUS na 2022 r.,
- zasady stosowanie koszty uzyskania przychodu w ramach Nowego Ładu,
- rozszerzenia uprawnień ZUS do pozyskiwana danych i informacji niezbędnych do ustalenia prawa i wypłaty zasiłków.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane do osób, które zaczynają swoja przygodę w naliczeniu płac jak również jest atrakcyjne dla pracowników kadr. Pomaga w bardzo przystępny sposób zrozumieć zasady funkcjonowania i współpracy miedzy działam kadr i płac.

 

Program szkolenia

Zmiana od 01.01.2022 kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki godzinowej dla zleceniobiorców.

Zmiany w ustawie PIT wprowadzone od 2022 roku a ich wpływ na naliczanie wynagrodzeń.

 1. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku.
 2. Wyższy limit II progu podatkowego.
 3. Nowa skala podatkowa w 2022r.
 4. Kwoty zmniejszającej podatek (zaliczki) miesięczne i roczne u pracownika.
 5. Wprowadzenie nowej ulgi podatkowej dla klasy średniej.
 6. Kogo nie objęłam ulga dla klasy średniej.
 7. Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej – przykłady liczbowe.
 8. Zmiany w ryczałcie z tytułu używania samochodów służbowych dla celów prywatnych - przykłady liczbowe.
 9. Zmiany w kosztach dla pełniących funkcje społeczne i obywatelskie.
 10. Wprowadzenie zerowego PIT dla seniorów.
 11. Ułatwienia dla Polaków powracających z zagranicy.
 12. Ustalenie zaliczki na podatek od należności ze stosunku pracy stan do 31.12.2021.
 13. Ustalenie zaliczki na podatek od należności ze stosunku pracy stan po zmianach
  tj. od 01.01.2022.
 14. Porównanie skutków podatkowych rozliczenia wynagrodzenia pracownika według obecnych i nowych rozwiązań - przykłady liczbowe.
 15. Porównanie w ustaleniu rocznego podatku według obowiązujących zasad i według nowych reguł – przykłady liczbowe.
 16. wypłata wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy a kwota wolna od opodatkowania.
 17. dwie pensje w jednym miesiącu a koszty uzyskania przychodu.
 18. Opodatkowanie wynagrodzeń z umowy zlecenia.
 19. Zmiana w zakresie właściwości urzędu skarbowego.
 20. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w sprawie identyfikatora podatkowego NIP/PESEL.

Omówione planowanych zmian w zakresie wynagrodzeń od 01.07.2022

 1. Zasady wprowadzanie zmiana w trakcie roku podatkowego.
 2. 12 proc. PIT na skali.
 3. Preferencje przy składce zdrowotnej.
 4. Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej.
 5. Korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach.
 6. Dla samotnych rodziców.

Zasady stosowanie koszty uzyskania przychodu w ramach Nowego Ładu

 1. Koszty twórców i artystów w 2022 - wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich.
 2. Koszty ryczałtowe obowiązujące  2022 roku – warunki stosowania.
 3. Stosowanie 20% kosztów – od jakich rodzajów przychodu.
 4. Koszty podatkowe menedżerskie, zarządcze.

Od  01.01.2022 roku zmiany w zakresie wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 1. Zasiłki z ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorcy, osoby współpracującej i duchownego w razie zadłużenia na koncie płatnika.
 2. Skrócenie okresu wypłaty zasiłku chorobowego przysługującego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego.
 3. Zmiana sposobu ustalania okresu płatności zasiłku chorobowego.
 4. Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za czas pobytu w szpitalu.
 5. Rozszerzenie kręgu osób nieuprawnionych do zasiłku chorobowego, świadczenia
  rehabilitacyjnego i zasiłku wyrównawczego.
 6. Rozszerzenie kręgu osób, którym przysługuje zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia.
 7. Skrócenie przerwy w pobieraniu zasiłków powodującej ustalenie nowej podstawy wymiaru.
 8. Rozszerzenie uprawnień ZUS do pozyskiwana danych i informacji niezbędnych do ustalenia prawa i wypłaty zasiłków.
 9. Doprecyzowanie terminu wypłaty zasiłków.
 10. Wypłata zasiłków osobom zamieszkałym za granicą wyłącznie w formie
  bezgotówkowej.
 11. Rozszerzenie trybu dochodzenia należności  z tytułu nienależnie pobranych świadczeń
 12. Zmiany w potrącanie nienależnie pobranych świadczeń emerytalno-rentowych z wypłacanych przez ZUS zasiłków.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ustawa  z dnia 9 marca: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Czas trwania

1 dzień, 9:30-15:30

Prelegenci

IWONA NOWAK-PRZYBYLSKA

Posiada dwudziestoośmioletnie  doświadczenie w księgowości. Od 28 lat Główny Księgowy i Dyrektor Finansowy.

Stale się rozwija i pogłębia wiedzę. Od ponad 25 lat prowadzi szkolenia z zakresu kadr i płac, funduszu świadczeń socjalnych i innych.

Ukończyła Studium Prawa Europejskiego w zakresie :

 • Menadżera Kultury
 • Zarzadzanie Instytucjami Kultury

Przez kilka lat była menadżerem zarządzającym w jednostce miejskiej we Wrocławiu.

Posiada certyfikat Ministra  Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Jest także  certyfikowanym Mediatorem Sądowym.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki oraz Nauk Ekonomicznych o kierunkach:

 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem,
 • Zarządzanie Nieruchomościami,
 • Zarządzanie Instytucjami Opieki Zdrowotnej i Społecznej.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
699
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!